Profile cover photo
Profile photo
Abet Uy
96 followers
96 followers
About
Posts

Post has attachment
Public
SOLEMNITY OF SAINTS PETER AND PAUL
MATEO 16:13-19. ANGAY BA
KITANG MAWAD-AG PAGLAUM SA TAWO NGA MAKASASALA? Ang duha ka santos nga gipasidunggan
karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang
si Pablo ang naglutos sa unang mga Kristiyano. Apan ang Dios niliho...
Add a comment...

Post has attachment
Public
WEDNESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO 7:15-20. KINSA MAN ANG
MAAYONG PROPETA? Ang propeta mao ang tawo nga magdala'g mensahe sa ngalan sa
Ginoo. Pinaagi sa bunyag, matag usa kanato nahimong propeta, adunay bokasyon sa
pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang kaakohan sa pagkapr...
Add a comment...

Post has attachment
Public
TUESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO 7:6, 12-14. SA DALAN SA KINABUHI,
UNSA MAY ATONG PILION – ANG MASAYON O ANG MALISOD? Si Hesus nagtudlo kanato sa
pagpili sa higpit nga dalan, dili sa luag. Ang luag nga dalan mao ang kinabuhi nga
walay kaakohan, puro katapol, kanunay’ng lulinghayaw, u...
Add a comment...

Post has attachment
Public
MONDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO 7:1-5. NGANO NGA DILI
MAN KITA ANGAY’NG MAGHUKOM SA ATONG ISIGKAINGON? Si Wayne Dyer nag-ingon, “When
you judge another, you do not define them, you define yourself.” Sa atong paghukom
sa uban, atong gipakita ang atong daotang kinaiya, dili ang ilaha....
Add a comment...

Post has attachment
Public
SOLEMNITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST
LUKAS 1:57-66, 80. UNSA MAY
PAGTULON-AN NGA ATONG MAKAT-ONAN GIKAN SA PAGKATAWO NI SAN JUAN MAGBUBUNYAG? Tungod
sa iyang madasigong pagwali ug pagpamunyag, daghan ang nagtoo nga si Juan mao
na ang gipaabot nga Mesiyas? Mahimo ni Juan nga pahimuslan ang sayo...
Add a comment...

Post has attachment
Public
SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS
MATEO 11:25-30. UNSA MAY
HULAGWAY SA KASINGKASING SA DIOS? Ang Salmo 103 nag-ingon: “Maluluy-on ug
mahigugmaon ang Ginoo, dugay’ng masuko ug hupong sa kaayo.” Kining maong hulagway
sa kasingkasing sa Dios nahatagan og katumanan diha ni Kristo. Sa iyang pagp...
Add a comment...

Post has attachment
Public
THURSDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO
6:7-15. UNSA MAN ANG SAKTONG PAMAAGI SA PAG-AMPO? Sa pag-ampo, mosangpit kita
sa Dios sama sa usa ka anak nga mamarayeg sa iyang amahan. Dayegon ug pasalamatan
nato ang Dios sa Iyang makanunayong pag-amping kanato. Dili kita mangayo Kaniya
sa bisan un...
Add a comment...

Post has attachment
Public
WEDNESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO
6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG KINAIYA NGA ANGAY NATONG DALHON DIHA SA PAGBUHAT OG
MAAYO? Si Kristo nag-ingon nga kon ang atong tuong kamot mohatag og limos, dili
nato angay’ng pahibaloon ang atong walang kamot. Iya kining pamaagi sa pagtudlo
kanato nga d...
Add a comment...

Post has attachment
Public
TUESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO
5:43-48. UNSAON MAN PAGHIGUGMA ANG MGA KAAWAY? Ang labing una nga paagi sa
paghigugma sa mga kaaway mao ang pag-ampo alang kanila. Unsa may atong i-ampo
para kanila? I-ampo nato sila nga makakita sa kamatuoran, magmalinawon,
makat-on sa pagpasaylo, ma...
Add a comment...

Post has attachment
Public
MONDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME
MATEO 5:38-42. UNSA MAY ANGAY
NATONG BUHATON KON KITA PASAKITAN SA ISIGKAINGON? Kasagaran kanato kon
masakitan maghunahuna dayon nga manimalos. Kon masumbagan o matikasan, mangita
dayon kita’g paagi nga makasumbag o makapanikas og balos. Mao kini ang balaod...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded