Profile cover photo
Profile photo
Condair Sverige
1 follower -
Om Condair Sverige
Om Condair Sverige

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Energieffektiv kylning och befuktning vid Facebook

Condair säkerställer kyla, luftfuktighet och minskar risken för ESD vid Facebook´s data-center i Luleå. Anläggningen är en av världens mest högteknologiska och energieffektiva i sitt slag.

Minimal energikonsumtion
Energikonsumtionen för den evaporativa kylningen kan vara så låg som 0.005 kWh per kW
kyla. Genom att kombinera användningen av denna kylteknik med andra energibesparande
metoder, bland annat intelligent ljus, har PUEtal på 1.05 uppnåtts. Stora besparingar på
upp emot 50%, i jämförelse med traditionella kylmetoder, har därmed kunnat uppnås.
Photo
Photo
09/11/2016
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Mögel är inte längre något problem

Roskilde domkyrka valde Condair som leverantör av en lösning som håller möglet borta.
Roskilde domkyrka valde Condair som leverantör av en lösning som håller möglet borta. Problemen med mögel uppstod i de kalla och ouppvärmda kapellen och kryptorna. Byggnadsmässigt skulle det vara näst intill omöjligt att montera värmekällor för att sänka fuktnivån i de problemfyllda områdena. Därför monterades på
försök 3 avfuktare som stegvis avlägsnade överskottsfukten. Därefter stabiliserades fuktnivån på under 65 %, vilket sedan dess har hållit möglet borta från de drabbade kistorna. Försöket har pågått i 4 år och kommer att fortsätta för vidare datainsamling.

Condair är mycket medvetna om att kyrkor rent byggnadsmässigt är en känslig miljö. Det är viktigt att överskottsfukt alltid avlägsnas stegvis med professionell kontroll och övervakning.

Roskilde domkyrka har dessutom ett dat loggningssystem installerat i kyrkan som bevakar att luftfuktigheten håller sig under den kritiska nivån året runt.

Fördelar
• Korrekt avfuktning för att undvika skador
• Kontroll av luftfuktigheten för att undvika mögel
• Mindre värmebehov
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Upp till 30% lägre viktminskning för frukt och grönsaker

Samkaups butiker över hela Island är mycket nöjda med sina 11 Condair-befuktningssystem och har samtidigt i hög grad reducerat produkternas viktminskning.

En stor vinst
Befuktningslösningen från Condair har varit en stor framgång för Samkaup. De köpte ytterligare 10 anläggningar efter att först ha provat konceptet i en av sina butiker, och har åtagit sig att köpa minst en ny anläggning varje år.

Befuktningsanläggningen från Condair ökar hållbarheten för frukterna och grönsakerna. Samkaup får upp till 30 % lägre viktminskning i frukten och grönsakerna i det befuktade området, vilket ger
stora ekonomiska vinster. Förutom de ekonomiska vinsterna upplever kunderna att det görs extra insatser för att varorna ska hålla sig fräscha i butiken. I det här avseendet har hygienen avgörande betydelse för Samkaups butiker. Condairs ML System är den enda befuktningsanläggning i branschen som är HACCP-certifierad enligt ISO 22000-standarden för tillverkning, montering och service.

Fördelar
• Viktminskningen för frukter och grönsaker
• Produkterna i frukt- och grönsaksavdelningen
håller sig fräscha längre
• Nöjda kunder som upplever att det görs
extra ansträngningar för att säkerställa
att varorna i butiken håller sig fräscha
• Minskat behov av annan kylutrustning

Vi köpte en testanläggning till vår butik i Reykjavik 2010 och konstaterade att vi tack vare befuktningslösningen från Condair har reducerat viktminskningen för våra frukter och grönsaker med upp till 30 % - Butikschef Gunnar Egill Sigurðsson
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Världens största utomhusanläggning för luftkonditionering

Tack vare evaporativ kylning från Condair kan miljontals pilgrimer njuta av ett behagligt klimat mitt i den saudiarabiska hettan. Vart och ett av de 250 parasollerna skuggar ett område på cirka 600 m².

Extrema förhållanden
Medina är ett viktigt mål för muslimska pilgrimer och i staden finns en av världens största moskéer.
Miljontals muslimer ger sig ut på pilgrimsfärd till den saudiarabiska staden, som är varm och torr året runt. Av hänsyn till besökarnas bekvämlighet har stora parasoll ställts upp för att ge skugga för solen.

Utomhustemperaturen sjunker 10 °C
Hans majestät kungen av Saudiarabien valde Condairs metod med evaporativ kylning. Condair levererade en lösning som har kapacitet att fördela 50 000 liter vatten i timmen. Detta ger en behaglig och märkbar sänkning av temperaturen på upp till10 °C i hela det 15 hektar stora utomhusområdet, där temperaturen annars kan stiga till 50 °C i skuggan.

Condair utvecklade en pumpstation som gick att integrera med de stora parasollen. Dessa pumpstationer
är monterade på 6 meters höjd, direkt under lamparmaturerna. Condair levererade dessutom de munstycken som monteras på fläktarna och sprider det finfördelade vattnet.

Kort fakta om Condair
Condair etablerades 1948 och är idag ett världsledande företag inom kommersiell/industriell befuktning och
evaporativ kylning

För mer information, kontakta:
Tel. +46 (0)8 388 300
www.condair.se
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Perfekt befuktning och minimala energiomkostningar för Aros
den 18 februari 2016 00:00 | Medlemsnyhet | Företag Condair Sverige
När ARos byggdes 2001, valde de en adiabatisk befuktning lösning från Condair. Condairs befuktningslösning bibehåller fuktigheten i museet och samtidigt som energikostnaderna hålls nere.

Längre livstid
Museet är mycket nöjd med den adiabatiska befuktning lösningen, som nu har varit i drift på aros i mer än 10 år. Condair upprätthåller en stabil fuktighet på ca 50%. Detta skapar optimala förutsättningar för konstverken och förlänger deras liv.

Condair Dual hybridbefuktning är en energieffektiv adiabatisk lösning för installation i ventilationskanaler. Systemets ambitiösa hygienkoncept har det erkända tyska Fresenius hygienintyg och är därmed en idealisk lösning, där kravet är hygienisk säkerhet och exakt kontroll av den relativa luftfuktigheten.

Fördelar
• Upprätthåller korrekt relativ luftfuktighet
• Minimala energikostnader
• Tillförlitlig och hygienisk i drift
• Låga underhållskostnader

"Vi är mycket nöjda med Condair Dual hybridbefuktning, den är optimal i förhållande till både drift och underhåll", säger Peder Hansen, ARoS.

Kontakt Condair
Få en gratis offert som är anpassad till dina behov. Ring tel. 87882100
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Svensk elektronikproducent minskade energiförbrukningen markant med 1.000 MWH

En ledande leverantör av högteknologisk elektronikutrustning med många krävande kunder på världsbasis, valde Condairs lösning för att minska den höga förbrukningen av energi i samband med befuktning, kyla och ventilation.

Befuktning ger energibesparing och kyla
Kravet att kontrollera luftfuktighet och temperatur i produktionsområdet är nära
kopplat till ett högtryckssystem från Condair. Systemet omvandlar vatten till vattendimma under högt tryck, vilket samtidigt kyler rummet.

Det evaporativa kyl- och befuktningssystemet används på företagets produktions-, test- och lagerområden, och ger totalt sett betydande energibesparingar. Ett år efter driftsättning hade företaget reducerat furbrukningen av elektricitet till befuktning, kyla och ventilation med 1.000 MWh. Besparingen säkerställde en mycket kort återbetalningstid av systemet.

Sammanfattande fördelar:
• Sparar mer än 1.000 MWh om året
• Reducerar risken för ESD
• Bidrar till kylning av rummet
• Tillgodoser ökad trivsel för personalen

"Systemet har hjälpt oss att bli en ”grönare” verksamhet tack vare lägre energiförbrukning samtidigt som vi förbättrat vårt skydd mot elektrostatisk avladdning markant. Sedan vår första installation 2010 har vi utökat systemet till fler avdelningar.” - Företagets Produktionschef
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Evaporativ kylning ger energibesparingar

Utalande från två av våra referenser

"Vi investerade i det evaporativa kylsystemet och reducerade vår konsumtion av elektricitet till kyla med 90%" - Teknisk Direktör, Jydsk Aluminium Industri, Bo Thornvig Jensen

"Condairs rådgivning har fått oss att tänka i helt andra banor vad gäller kyla och ventilation, vilket tidigare har varit en mycket stor energibörda för oss. Vi kunde dock aldrig föreställa oss att energibesparingen kunde vara så stor att den betalade både befuktningsanläggning och drift"
-Technical Manager, RPC Superfos Randers Jens Drivsholm

Ta en titt på vår hemsida eller kontakta oss för mer information.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kika in på vår nya sida

Hur kyler man med vatten? Vilken avfuktare ska man använda? Hur får man bort statisk elektricitet? Våra experter delar med sig av sina kunskapar inne på vår nya sida.
Hur kyler man med vatten? Vilken avfuktare ska man använda? Hur får man bort statisk elektricitet? Våra experter delar med sig av sina kunskaper inne på vår nya sida.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Verktyg för rådgivare

Är du rådgivare? Ta då en titt på vår nya rådgivarportal - här kan du hitta gratis beräkningsverktyg, videoguides, apps, energiseminarium och mycket mera!

Vårt säljteam är specialister i att skapa den rätta luftfuktigheten!

Som rådgivande ingenjör eller installatör vid en ventilationsfirma är du i trygga händer hos vårt expertteam. Vi har den nyaste kunskapen inom luftbefuktning, avfuktning, inomhusklimat och evaporativ kylning.

Behöver dina kunder evaporativ kylning som supplement till vanlig ventilation?

Finns det krav till stabil luftfuktighet eller ett bättre inomhusklimat? Så står vi redo med rådgivande kunskap.

Hitta video-guidar, länkar till energiberäknings-app och nerladdning för online beräkningsverktyg via denna link.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mässor och event

Besök Condair och upplev kyleffekten när vi ställer ut runt om i världen
Du kan bl.a. komma på mässa i Sydamerika, Australien, Holland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, USA, Canada, Mexico, Sydafrika, Indien och Dubai.

Låter detta spännande?

Så läs vidare och se här vart vi ställer ut nästa gång.

På våra mässor kan du uppleva kyleffekten och det behagliga inomhusklimatet vi levererar.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded