Profile cover photo
Profile photo
iyyappan selvam
204 followers
204 followers
About
iyyappan's posts

Post has attachment
அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை அடைய
மாதங்கி (அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களை அடைய) ஓம் மாதங்க்யை வித்மஹே உச்சிஷ்ட சாண்டால்யை தீமஹி தன்னோ தேவி ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
பிரச்சனைகளில் தீர்வு காண
மஹா வஜ்ரேஸ்வரி (பிரச்சனைகளில் தீர்வு காண) ஓம் மஹா வஜ்ரேஸ்வராய வித்மஹே வஜ்ரநித்யாய தீமஹி தன்னோ நித்ய ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
சுக பிரசவத்திற்காக
பகமாளினி (சுக பிரசவத்திற்காக) ஓம் பகமாளிணி வித்மஹே சர்வ வசங்கர்யை தீமஹி தன்னோ நித்ய ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
சகல செல்வங்களையும் அடைய
லட்சுமி (சகல செல்வங்களையும் அடைய) ஓம் மஹாலக்ஷ்மை ச வித்மஹே விஷ்ணுபத்ன்யை ச தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மீஹ் ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
தீய சக்திகளிலிருந்து காக்க
லினிதேவி (தீய சக்திகளிலிருந்து காக்க) ஓம் ஜ்வாலாமாலினி வித்மஹே  மஹாசூலினி தீமஹி  தன்னோ துர்கா ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
கல்வியும், விவேகமும் பெருக
சரஸ்வதி (கல்வியும், விவேகமும் பெருக)  ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே  விரிஞ்சிபத்ன்யை ச தீமஹி  தன்னோ வாணீஹ் ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
தேர்தலில் மற்றும் பரீட்சையில் வெற்றி பெற
(தேர்தலில் மற்றும் பரீட்சையில் வெற்றி பெற)  ஓம் நீலபதாகை வித்மஹே  மஹாநித்யாயை தீமஹி  தன்னோ நித்ய ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்க
ஜானகிதேவி (கணவன் மனைவி ஒற்றுமை நிலைக்க)  ஓம் ஜனகனாயை வித்மஹே  ராமபிரியாய தீமஹி  தன்னோ சீதா ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
நவகிரக தோஷங்கள் விலக
சண்டீஸ்வரி (நவகிரக தோஷங்கள் விலக)  ஓம் சண்டீஸ்வரி ச வித்மஹே  மஹாதேவீ ச தீமஹி  தன்னோ சண்டீ ப்ரசோதயாத்

Post has attachment
ஞாபக சக்தி பெற - கங்காதேவி
(ஞாபக சக்தி பெற)  ஓம் த்ரிபதகாமினி வித்மஹே  ருத்ரபத்ன்யை ச தீமஹி  தன்னோ கங்கா ப்ரசோதயாத்
Wait while more posts are being loaded