Curiositats estúpides, útils si li vols explicar a algú que ràpid creixen els factorials:
* 5! segons = 2 minuts
* 10! segons = 42 dies (6 setmanes)
* 15! segons = 41.466 anys
* 20! segons = 5,6 vegades l'edat de l'univers

Silly facts, useful to explain how fast factorials grow:
* 5! seconds = 2 minutes
* 10! seconds = 42 days (6 weeks)
* 15! seconds = 41,466 years
* 20! seconds = 5.6 times the age of the universe

(inspirat per r/math de reddit)
Shared publicly