خانواده سه نفره در یکی از روستاهای شهرستان مرزی سردشت در آذربایجان غربی که فاقد شناسنامه.
Photo
Photo
2015-12-16
2 Photos - View album
Shared publiclyView activity