Profile cover photo
Profile photo
Aarhus Hrvatska
10 followers -
Osposobljavanje okolišnih organizacija civilnog društva za nadzor i poticanje provedbe Arhuške konvencije u Hrvatskoj
Osposobljavanje okolišnih organizacija civilnog društva za nadzor i poticanje provedbe Arhuške konvencije u Hrvatskoj

10 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Dosad je samo jedan slučaj iz Hrvatske stigao pred Vijeće za Arhušku konvenciju pri Ujedinjenim narodima u Ženevi gdje se kontrolira poštuju li države, potpisnice ove konvencije, prava građana na pristup informacijama, sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Da građani mogu i trebaju koristiti sve pravne instrumente koji im stoje na raspolaganju, pokazala je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita koja se u proljeće 2012. godine žalila Vijeću zbog kršenja prava na sudjelovanje javnosti prilikom donošenja planova gospodarenja otpadom na lokalnoj razini te je dokazala da je tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva bilo u krivu!
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Krajem rujna obilježen je Međunarodni dan prava na pristup informacijama, a upravo će ovo pravo, kao jedno od temeljnih ljudskih prava i ključni preduvjet za razvoj demokracije, uskoro u Hrvatskoj doživjeti značajne pomake prema većoj zaštiti. Barem je takva intencija novog Zakona o pravu na pristup informacijama koji propisuje osnivanje Ureda Povjerenika za informiranje, te formiranje prve inspekcijske službe koja će udarati po džepu onih državnih institucija ili javnih tvrtki koji informacije nezakonito taje. Iako je prvi Zakon o pravu na pristup informacijama izglasan još prije desetljeće, praksa pokazuje da se tijela javne vlasti još uvijek oglušuju na upite građana ili pak informacije daju nepravovremeno i nepotpuno. Pravo na pristup informacijama, kako je definirano Zakonom, prestaje samo u slučaju kada se radi o povjerljivim informacijama koje se tiču nacionalne sigurnosti i javne obrane, međunarodnih odnosa, sudskih postupaka koji su u tijeku, poslovnih i industrijskih informacija, zaštite osobnih podataka, poreznih tajni... Međutim, ovi se izuzeci često preslobodno tumače nauštrb prava građana na slobodu informiranja, a koje je u Hrvatskoj čak i Ustavom zagarantirana, a uz to ju propisuju i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, Konvencija o pristupu informacijama, te međunarodni ugovori. Isto tako upravo je ovo pravo jedno od tri temeljna stupa Arhuške konvencije koja se bavi okolišnim pitanjima.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded