481,9 εκατ. ευρώ έχει πάρει έως σήμερα η Ελλάδα για τους πρόσφυγες
Αναλυτικότερα,
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8
Δεκεμβρίου, η Ελλάδα έχει να λαμβάνει τα εξής: Για το
προσφυγικό η χώρα δικαιούται 509 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων της επταετίας 2014-2020. Επιπλέ...
Shared publicly