Ανακοίνωση από την ΑΣΕΠ Αμυνταίου για τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Η
Διεύθυνση Γεωπληροφορίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής
Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ) προσκαλεί τους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους) που
ενδιαφέρονται για τα προγράμματα
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας , να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία του...
Shared publicly