POSEŁ PIS PRZECIWNY KARANIU RODZICÓW ZA NIESZCZEPIENIE DZIECI
Poseł Wiesław Janczyk z partii Prawo i Sprawiedliwość w swojej interpelacji do Ministra Zdrowia zwraca uwagę na zbyt duże konsekwencje dla rodziców, którzy nie zdecydują się zaszczepić dzieci
"Stosowane, przewidziane prawem, środki przymusu mają skłonić pacjentów, a w przypadku dzieci – ich rodziców lub opiekunów do „dobrowolnego” wykonania obowiązku szczepień. W praktyce, jeśli opiekun i rodzic uznają, że szczepienia ochronne mogą szkodzić ich dzieciom i nie wyrażają na nie zgody, i tak, paradoksalnie są do tego przymuszeni."
Poseł zwraca uwagę na jakość szczepionek stosowanych w Polsce, a także sugeruje że jest to podyktowane nie interesem pacjenta a firm farmaceutycznych:
"W Polsce dopuszczalne jest stosowanie szczepionek, które w innych krajach Europy Zachodniej są niedozwolone ze względu na zawartość szkodliwych dla organizmu związków i zbyt duże ryzyko powikłań. Dodatkowo kalendarz szczepień w Polsce jest bardzo zagęszczony, tzn. pierwsze szczepionki podawane są już po kilku godzinach życia dziecka, a następne w relatywnie bliskich odstępach czasu. Jest to podyktowane często nie interesem pacjentów, ale producentów farmakologicznych."

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=19AC9B65
Photo
Shared publiclyView activity