Profile cover photo
Profile photo
P.W. LJM Leszek Maruszczyk
78 followers -
Usługi z zakresu BHP dla firm, w szczególności z województw opolskiego i śląskiego, a także z obszaru całego kraju.
Usługi z zakresu BHP dla firm, w szczególności z województw opolskiego i śląskiego, a także z obszaru całego kraju.

78 followers
About
Posts

Post has attachment
BHP Zbrosławice
Pełen zakres usług BHP :
Zadania BHP - Zasadniczą nasza ofertę stanowi całościowe realizowanie obowiązków służb bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadzie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę BHP złożoną ze specjalistów ze znacznym doświadczeniem, jednocześnie nie ponosi takich dużych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP - owca na etat.
Szkolenia BHP Na terenie Zbrosławic, oraz okolic realizujemy szkolenia:- Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie muszą przejść nowi pracownicy w pierwszym dniu pracy;- Szkolenia okresowe z BHP: program tego szkolenia BHP zawsze omawiamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, żeby idealnie trafiało ono w potrzeby związane z bezpieczeństwem w zakładzie.- Szkolenia z pierwszej pomocy - w każdej firmie potrzebne jest wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie do tych osób kierujemy nasze szkolenie, na takim kursie przedstawiona jest część teoretyczna (podstawy wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych sytuacji teoretycznych, również z użyciem materiałów audiowizualnych prezentacje), oraz część z ćwiczeniami praktycznymi, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.
Ocena ryzyka zawodowego - pełna dokumentacja - zakłady ze Zbrosławic: Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, materiały pozwalają odpowiedni określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, a także zaproponować środki zmniejszające ryzyko stosowne do możliwości firmy. Oferowana dokumentacja spełnia najwyższe kryteria określone dla procesu oceny ryzyka.
Postępowania po wypadkach w firmach ze Zbrosławic: Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: - lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów na przyuczeniu do zawodu- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. Jako element usługi, możemy również reprezentować przedsiębiorstwo - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u: Przygotowujemy także zakłady pracy do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepid-u - w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Więcej pod adresem:
http://www.pwljm.pl/bhp-zbroslawice/

Post has attachment
BHP Łubniany
Nadzór z zakresu BHP dla firm:
Serwis BHP - Zasadnicza oferta kierowana do przedsiębiorców to całościowe wykonanie zadań służby BHP na zasadzie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę BHP składającą się ze profesjonalistów ze znacznym stażem. Zarazem taki pracodawca nie musi ponosić takich dużych kosztów, jakie generowałoby utworzenie komórki bezpieczeństwa i higieny pracy z pracowników pracujących na umowę o pracę.
Szkolenia BHP: W Łubnianach , oraz okolicach przeprowadzamy szkolenia:Szkolenia wstępne BHP, Okresowe z zakresu BHP, Szkolenia z pierwszej pomocy
Ocena ryzyka - pełna dokumentacja
Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają starannie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy., dzięki czemu firma nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Państwową Isnpekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.
Postępowania powypadkowe w firmach z Łubnian:
Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: - lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także firmę - naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie pracodawców z Łubnian do kontroli z PIP, Inspekcji Sanitarnej
Przygotowujemy również firmy do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) z uwzględnieniem przewidywanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Więcej:
http://www.pwljm.pl/bhp-lubniany/

Post has attachment
BHP Murów
Pełen zakres usług BHP dla firm:
Zadania BHP - Podstawową ofertę stanowi pełne wykonanie zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze specjalistów BHP ze znacznym doświadczeniem, jednocześnie taki przedsiębiorca nie jest obciążona takimi wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP - owca na etat.
Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy
W Murowie, oraz okolicy prowadzimy szkolenia:
- Wstępne BHP
- Szkolenia okresowe z zakresu BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy
Ryzyko zawodowe - ocena wraz z dokumentacją
Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają odpowiedni ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.
Oceniamy ryzyko na dowolnych wskazanych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, czynników szkodliwych, uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z uwzględnieniem kosztu energetycznego pracy. Oferowana dokumentacja spełnia wszelkie wymagane standardy określone dla procesu oceny ryzyka zawodowego
Wypadki w pracy - postępowania powypadkowe
Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: - lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów- wypadkach osób spoza zakładu. W ramach postępowania powypadkowego, reprezentujemy także zakład - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Prokuratura - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie przedsiębiorstw z Murowa do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u
Przygotowujemy także firmy do kontroli z PIP, Inspekcji Sanitarnej - w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Więcej tutaj:
http://www.pwljm.pl/bhp-murow/

Post has attachment
BHP Komprachcice
Profesjonalne usługi z zakresu BHP:
Serwis BHP Zasadniczą ofertę stanowi pełne wykonanie zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy na zasadzie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze profesjonalistów ze znacznym doświadczeniem. Zarazem nie musi ponosić takich dużych kosztów, jakie wywoływałoby utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z ludzi zatrudnionych na umowę o pracę.
Szkolenia z zakresu BHP
W Komprachcicach i okolicy przeprowadzamy szkolenia:
- Szkolenia wstępne BHP
- Szkolenia okresowe z BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ryzyka - pełna dokumentacja
- Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz zaproponować środki zmniejszające ryzyko adekwatne do możliwości firmy, a przy tym w pełni skuteczne.
Wypadki przy pracy - postępowania powypadkowe
Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: - lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów, praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować pracodawcę - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie zakładów z Komprachcic do kontroli z PIP, Sanepid-u
Przygotowujemy także zakłady do kontroli z Inspekcji Pracy, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym Bezpieczeństwa i higieny pracy) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał. Zobacz pełną ofertę:
http://www.pwljm.pl/bhp-komprachcice/

Post has attachment
BHP Tarnów Opolski
Kompleksowy nadzór z zakresu BHP :
Zadania służby BHP - w Tarnowie Opolskim przedsiębiorcom oferujemy wykonanie pełnej gamy zadań BHP na podstawie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną służbę BHP złożoną ze specjalistów BHP z długoletnim stażem. Zarazem nie jest obarczona takimi wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP - owca na etat.

Szkolenia BHP
Na terenie Tarnowa Opolskiego, oraz pobliskich miejscowości prowadzimy szkolenia:
- Wstępne BHP
- Szkolenia okresowe BHP
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją
Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, nasze doświadczenie, wiedza pozwalają starannie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy., przez to firma nie musi obawiać zakwestionowania dokumentów przez Inspekcję Pracy w trakcie ewentualnej kontroli.
Wypadki w pracy - postępowania powypadkowe
Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: - lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów- wypadkach osób spoza zakładu. Jako element usługi, możemy również reprezentować przedsiębiorstwo - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP, Inspekcja Sanitarna, Prokuratura - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie firm z Tarnowa Opolskiego do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwoej Inspekcji Sanitarnej
Przygotowujemy również firmy do kontroli z PIP, Sanepid-u (w zakresie dotyczącym BHP) w przygotowaniach tych bierzemy pod uwagę planowany termin kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Zobacz więcej:
http://www.pwljm.pl/bhp-tarnow-opolski/

Post has attachment
BHP Tworóg
Pełen zakres usług BHP:
Służba BHP Zasadniczą ofertę stanowi całościowe wykonanie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze pracowników z długoletnim doświadczeniem. Zarazem taka firma nie jest obarczona tak wysokimi kosztami, jakie generowałoby stworzenie służby BHP z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Szkolenia z zakresu BHP
Na terenie Tworoga i okolic realizujemy szkolenia:
- Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie powinni odbyć nowi pracownicy w pierwszym dniu zatrudnienia;
- Szkolenia okresowe z zakresu BHP: program tego szkolenia BHP każdorazowo ustalamy z osobą decyzyjną, żeby idealnie trafiało ono w potrzeby związane z bezpieczeństwem w danym zakładzie.
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej - w każdej firmie potrzebne jest określenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc - właśnie takim pracownikom dedykujemy nasze szkolenie, na naszym szkoleniu wyłożona jest część teoretyczna (podstawy wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych sytuacji teoretycznych, także z zastosowaniem materiałów audiowizualnych prezentacje), a także część z ćwiczeniami kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.
Ocena ryzyka zawodowego - pełna dokumentacja
Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na dowolnych zleconych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, czynników szkodliwych, uciążliwości, czynników biologicznych, z uwzględnieniem kosztu energetycznego pracy., dlatego pracodawca nie musi obawiać się, że zostanie ona zakwestionowana przez PIP w trakcie ewentualnej kontroli.
Postępowania po wypadkach w przedsiębiorstwach
Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy, Sanepid, Prokuratura - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie firm z Tworoga do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej
Przygotowujemy także zakłady do kontroli z PIP, Sanepid-u - w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Sprawdź ofertę:
http://www.pwljm.pl/bhp-tworog/

Post has attachment
Bezpieczeństwo maszyn, od wielu lat temat gorący, kontrowersyjny i sprawiający firmom i służbom BHP wiele kłopotów:
http://www.pwljm.pl/ochrony-zbiorowe/maszyny-a-wymagania-bhp/

Post has attachment

Post has attachment
Pracujesz na rusztowaniach?

Post has attachment
dałeś już suba?
Wait while more posts are being loaded