Profile cover photo
Profile photo
Piotr Rajski
44 followers
44 followers
About
Piotr's posts

Post has attachment

Post has attachment
Notka Jednego Boga #744. 2017/02/19.

Pewnego dnia Parvati spytała Pana Sziwę, swojego męża: “Uczyniłeś tak wiele dobrego dla ludzi we wszystkich wiekach (jugach), ale ja martwię się o los ludzi z Kali Jugi (Wieku Ciemności); jakże oni się obronią?” Pan Sziwa odpowiedział: „Ukażę się w Kali Judze i stworzę nowe państwo, nowe centrum religii – najważniejsze miejsce, gdzie zamieszkam i gdzie ustanowię wszystkie formy Boga.”Haidakhan Babaji. The Teachings of Babaji. 25 Grudzień 1981.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi

Więcej na temat Kali Jugi: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalijuga


--------------------------------------------------------------------------------

Luty 20 - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (ONZ).

Luty 21 – Międzynarodowy Dzień Języka Macierzystego (ONZ).

Luty 20 - Dzień Rodziny (Kanada).

Luty 20 - Dzień Prezydenta (USA).

Luty 25 - Mahashivaratri jest dedykowana Sziwie, jednemu z bogów wyznawanych przez Hindusów. W wigilię tego święta, Hindusi czytają święte pisma, śpiewają i snują opowiadania na cześć tego boga, którego kosmiczny taniec kreuje, niszczy i na nowo kreuje świat.

Luty 25 - Dni Międzykalendarzowe (Bahai). Cztery do pięciu dni dodawane jest do kalendarza Ayyam-i-ha, aby dostosować go do cyklu słońca. Podczas tych dni, poprzedzających miesiąc postu, wymieniane są upominki, organizowane przyjęcia i publiczne spotkania dla podtrzymania wiary.

Luty 26 - Nowy Księżyc. Zaćmienie Słońca (Czile, Argentyna, Angola, Kongo).

Źródło: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

Notki Jednego Boga to cytaty z pism wielu tradycji duchowych. Ich celem jest zainspirowanie oraz przyczynienie się do poczucia ludzkiej i duchowej jedności. W Prawdzie, Prostocie i Miłości, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej inspirujących cytatów można znaleźć na stronie: http://www.onegodsite.net/ Poprzednie Notki znajdują się pod adresem: http://www.onegodsite.net/archiwum.html Co inni ludzie sądzą o Notkach (w języku polskim lub angielskim): http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

Zachęcam was, byście wysłali tę Notkę każdemu, kto mógłby być nią zainteresowany. By zapisać się na Notki wystarczy wysłać email na adres: njb-subscribe@onegodsite.net Jeśli otrzymaliście Państwo tę Notkę pierwszy raz, potraktujcie ją jako uprzejme zaproszenie. Jeśli przestaną Was interesować, można bardzo łatwo się z nich wypisać, wysyłając email na adres: njb-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------

Post has attachment
One God Note #744. 2017/02/19.Once Parvati asked Lord Shiva, her husband: "You have done good work for the people in all ages, but I am afraid for the people in the Kali Yuga; how will they safeguard themselves? " Then Lord Shiva told Parvati: "I will appear in the Kali Yuga and I will create a new state, a new centre of religion - a most important place, where I will live and establish all the Gods there."Haidakhan Babaji. The Teachings of Babaji. 25 December 1981.


--------------------------------------------------------------------------------

More on Haidakhan Babaji can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babaji

More on Kali Yuga can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/Kali_Yuga


--------------------------------------------------------------------------------

February 20 – World Day for Social Justice (UN)

February 20 - Family Day (Canada).

February 20 - President's Day (USA).

February 21 – International Mother Language Day (UN).

February 25 - Intercalary Days (Baha'i). There are four or five days inserted into the calendar called Ayyam-i-ha adjusting the Baha'i year to the solar cycle. This precedes a month of fasting from March 2-20. Gifts are exchanged, parties and public meetings are held to share the faith.

February 25 - Mahashivaratri is dedicated to Shiva, one of the major deities to whom Hindus direct their devotion. The night before the feast, Hindus recite texts, sing and tell stories in honour of this God whose dynamic cosmic dance creates, destroys and recreates the world.

February 26 – New Moon. Solar Eclipse (Chile, Argentina, Angola, Congo).

Black History Month (Canada, USA).

Source: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

One God Notes are quotations from spiritual, philosophical, poetical writings of many traditions. Their purpose is to inspire and to create a sense of human and religious unity. In Truth, Simplicity and Love, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Visit also http://www.onegodsite.net/ for more inspirational quotations. For the previous Notes you may visit: http://www.onegodsite.net/archives.html. For the Testimonials: http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

I encourage you to forward this Note to anyone who may be interested in it. This person/s can subscribe to the Notes by sending email to: ogn-subscribe@onegodsite.net If you receive this Note for the first time, please, consider it to be a kind invitation. If you are not interested in the subject of these Notes you may easily unsubscribe by sending email to: ogn-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------
Post has attachment
Notka Jednego Boga #743. 2017/02/12.

Przeznaczeniem mojego ciała jest, by wyschnąć pewnego dnia. To ciało jest niczym; jest tu tylko po to, by służyć ludziom. (...) Nawet moje ciało przybyło tu tylko po to, aby wypełnić swoją powinność, by służyć ludziom i wszystkim żywym istotom.Haidakhan Babaji. The Teachings of Babaji. 2 Luty 1983.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi


--------------------------------------------------------------------------------

Luty – Miesiąc Historii Czarnego Człowieka (USA, Kanada).

Luty 14 - Walentynki.

Luty 14 - Samadhi Babadżiego z Haidakhanu (1970-1984).

Luty 15 – Nehan-e (Dzień Nirwany) upamiętnia odejście historycznego Buddy (Buddyzm Mahajana).

Źródło: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

Notki Jednego Boga to cytaty z pism wielu tradycji duchowych. Ich celem jest zainspirowanie oraz przyczynienie się do poczucia ludzkiej i duchowej jedności. W Prawdzie, Prostocie i Miłości, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej inspirujących cytatów można znaleźć na stronie: http://www.onegodsite.net/ Poprzednie Notki znajdują się pod adresem: http://www.onegodsite.net/archiwum.html Co inni ludzie sądzą o Notkach (w języku polskim lub angielskim): http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

Zachęcam was, byście wysłali tę Notkę każdemu, kto mógłby być nią zainteresowany. By zapisać się na Notki wystarczy wysłać email na adres: njb-subscribe@onegodsite.net Jeśli otrzymaliście Państwo tę Notkę pierwszy raz, potraktujcie ją jako uprzejme zaproszenie. Jeśli przestaną Was interesować, można bardzo łatwo się z nich wypisać, wysyłając email na adres: njb-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------Post has attachment
One God Note #743. 2017/02/12.My body is meant to dry up one day. This body is nothing; it is here only to serve people. (…) Even my own body has come only to perform a duty to serve all human and all living things.


Haidakhan Babaji. The Teachings of Babaji. 2 February 1983.


--------------------------------------------------------------------------------

More on Haidakhan Babaji can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babaji


--------------------------------------------------------------------------------

February 14 - Valentine's Day.

February 14 - Samadhi of Haidakhan Babaji (1970-1984).

February 15 – Nehan-e (Nirvana Day) commemorates the passing away of the historical Buddha (Mahayana Buddhism).

Black History Month (Canada, USA).

Source: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

One God Notes are quotations from spiritual, philosophical, poetical writings of many traditions. Their purpose is to inspire and to create a sense of human and religious unity. In Truth, Simplicity and Love, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Visit also http://www.onegodsite.net/ for more inspirational quotations. For the previous Notes you may visit: http://www.onegodsite.net/archives.html. For the Testimonials: http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

I encourage you to forward this Note to anyone who may be interested in it. This person/s can subscribe to the Notes by sending email to: ogn-subscribe@onegodsite.net If you receive this Note for the first time, please, consider it to be a kind invitation. If you are not interested in the subject of these Notes you may easily unsubscribe by sending email to: ogn-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------


Post has attachment
Notka Jednego Boga #742. 2017/02/05.

Oczekuję z ufnością tego dnia, kiedy wszyscy, którzy pracują na swoje utrzymanie, staną się jednym, bez żadnych myśli, że są Czarnymi, Żydami, Włochami, czy jeszcze kimś innym. To będzie dzień, w którym w pełni zrealizuje się Amerykański Sen – sen jeszcze nie spełniony. Sen o równości szans, o przywilejach i własnościach szeroko podzielonych; sen o krainie, w której ludzie nie pozbawiają podstaw życia szerokich mas po to, żeby zaspokoić potrzebę luksusu u nielicznych; sen o ziemi, w której nikt nie sugeruje, że kolor skóry jest odpowiedzialny za ludzki charakter; sen o narodzie, którego dary i zasoby nie są wykorzystywane tylko dla siebie, ale są instrumentami, służącymi całej ludzkości; sen o kraju, w którym każdy człowiek szanuje godność i wartość ludzkiej osobowości.

Martin Luther King Jr., (11 Maj 1959) "Address at the Religious Leaders Conference"; Washington, D.C. Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Black_people w dniu 5 Lutego 2017.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej na temat Miesiąca Historii Czarnego Człowieka: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_History_Month


--------------------------------------------------------------------------------

Luty 6 - Mulk (Panowanie) to 18 miesiąc kalendarza Bahai.

Luty 10 – Magha (Dzień Sanghi) upamiętnia spontaniczne zgromadzenie 1250 arahantów (wyzwolonych mnichów), dla których Buddha wyjaśnił podstawy swojej nauki (ovada patimokha) (Buddyzm Theravada).

Luty 11 – Pełnia i Zaćmienie Księżyca.

Luty 11 - Tu B'Shevat jest żydowskim Nowym Rokiem poświęconym drzewom. Współcześnie jest to dzień świadomości ekologicznej i sadzenia drzew. Specjalny posiłek (Seder) serwowany tego dnia zawiera siedem owoców ziemi (pszenicę, jęczmień, winogrona, figi, granat, oliwki i daktyle), z których każdy symbolizuje rzeczywistość duchową.

Luty – Miesiąc Historii Czarnego Człowieka (USA, Kanada).

Źródło: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

Notki Jednego Boga to cytaty z pism wielu tradycji duchowych. Ich celem jest zainspirowanie oraz przyczynienie się do poczucia ludzkiej i duchowej jedności. W Prawdzie, Prostocie i Miłości, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej inspirujących cytatów można znaleźć na stronie: http://www.onegodsite.net/ Poprzednie Notki znajdują się pod adresem: http://www.onegodsite.net/archiwum.html Co inni ludzie sądzą o Notkach (w języku polskim lub angielskim): http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

Zachęcam was, byście wysłali tę Notkę każdemu, kto mógłby być nią zainteresowany. By zapisać się na Notki wystarczy wysłać email na adres: njb-subscribe@onegodsite.net Jeśli otrzymaliście Państwo tę Notkę pierwszy raz, potraktujcie ją jako uprzejme zaproszenie. Jeśli przestaną Was interesować, można bardzo łatwo się z nich wypisać, wysyłając email na adres: njb-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------
Post has attachment
One God Note #742. 2017/02/05.I look forward confidently to the day when all who work for a living will be one with no thought to their separateness as Negroes, Jews, Italians or any other distinctions. This will be the day when we bring into full realization the American dream — a dream yet unfulfilled. A dream of equality of opportunity, of privilege and property widely distributed; a dream of a land where men will not take necessities from the many to give luxuries to the few; a dream of a land where men will not argue that the color of a man's skin determines the content of his character; a dream of a nation where all our gifts and resources are held not for ourselves alone, but as instruments of service for the rest of humanity; the dream of a country where every man will respect the dignity and worth of the human personality.

Martin Luther King Jr., (11 May 1959) "Address at the Religious Leaders Conference"; Washington, D.C. Retrieved from: https://en.wikiquote.org/wiki/Black_people on 5 February 2017.


--------------------------------------------------------------------------------

More on Black History Month can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_History_Month


--------------------------------------------------------------------------------

February 7 - Mulk (Dominion) is the 18th month of the Baha'i year.

February 10 – Magha (Sangha Day) commemorates the spontaneous gathering of 1250 arahants (awakened monks), to whom the Buddha delivered the exhortation on the basis of the discipline (ovada patimokha) (Theravada Buddhism).

February 11 – Full Moon. Lunar Eclipse.

February 11 - Tu B'Shevat is the Jewish New Year's Day for Trees. Nowadays it is a day of environmental awareness and tree planting. Special celebratory meals (Seders) include eating the seven fruits of the land (wheat and barley, grapes, figs, pomegranates, olives and honey-date), each of which symbolizes a spiritual reality.

Aboriginal Storytelling Month (Canada).

Black History Month (Canada, USA).

Source: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

One God Notes are quotations from spiritual, philosophical, poetical writings of many traditions. Their purpose is to inspire and to create a sense of human and religious unity. In Truth, Simplicity and Love, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Visit also http://www.onegodsite.net/ for more inspirational quotations. For the previous Notes you may visit: http://www.onegodsite.net/archives.html. For the Testimonials: http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

I encourage you to forward this Note to anyone who may be interested in it. This person/s can subscribe to the Notes by sending email to: ogn-subscribe@onegodsite.net If you receive this Note for the first time, please, consider it to be a kind invitation. If you are not interested in the subject of these Notes you may easily unsubscribe by sending email to: ogn-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------
Post has attachment

Post has attachment
Notka Jednego Boga #741. 2017/01/29.

Dīn-i Ilāhī (Persian: دین الهی‎‎ dosł. "Religia Boga") to była sykretyczna religia zaproponowana przez mongolskiego cesarza Indii, Akbara Wielkiego, w 1582 roku. Jej intencją było połączenie najlepszych elementów ze wszystkich religii cesarstwa, i w ten sposób zapobieżenie waśniom pomiędzy religiami. Najważniejsze elementy pochodziły z Islamu i Hinduizmu, ale były też elementy Chrześcijaństwa, Dżainizmu i Zoroastranizmu.

Akbar promował religijną tolerancję. Nie tylko tolerował, ale nawet zachęcał do otwartych debat na tematy filozoficzne i religijne. W tym cel zbudował Ibādat Khāna ("Dom Wiary") w Fatehpur Sikri w 1575 roku. (…)

Z dyskusji prowadzonych w Ibādat Khāna, Akbar wywnioskował, że żadna religia nie ma monopolu na prawdę. To zainspirowało go do zaproponowania Dīn-i Ilāhī (…). Nie było żadnego przymusu, żeby przyjąć nową religię, ani nagrody, ani kary, i nie wiązały się z nią żadne religijne instytucje. Niektórzy utrzymują, że był to bardziej system polityczny, którego celem była jedność w różnorodności, niż religia jako taka.

Din-i-Ilahi zakazywała pożądliwości, zmysłowości, pomówienia i dumy, uważając je za grzechy. Pobożność, rozwaga, powściągliwość i uprzejmość były centralnymi cnotami. Dusza była zachęcana do samooczyszczenia poprzez tęsknotę za Bogiem. Celibat był szanowany a rzeź zwierząt zakazana. Nie było żadnych świętych pism ani hierarchii duchownych w tej religii.

Ocenia się, że religia ta miała ... 19 wyznawców, z których większość zarzuciła ją zaraz po śmierci cesarza.Uzyskano z: https://en.wikipedia.org/wiki/Din-i_Ilahi w dniu 29 Stycznia 2017.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej na temat Akbara Wielkiego pod: https://pl.wikipedia.org/wiki/Akbar


--------------------------------------------------------------------------------

Luty 1 - Światowy Tydzień Harmonii Międzywyznaniowej (ONZ).

Luty 1 - Vasantha Panchami jest skojarzona z Saraswati, Boginią Mądrości i Lakshmi, Boginią Bogactwa.

Luty 2 - Imbolc jest celebracją wzrastającej mocy Boga, która jest pierwszym i największym darem Bogini. Wielu Wiccan oddaje w tym czasie cześć Bogini jako źródle ognia, poezji, sztuki, rzemiosła i rolnictwa. Jest to czas zadumy nad regenerującą mocą Boga.

Luty 3 - Setsunbun-sai, znany także jako Święto Rzucania Fasolą, oznacza koniec zimy i początek wiosny według starożytnego kalendarza słonecznego Japończyków. Fasola rzucana jest do wszystkich pomieszczeń, a następnie przez drzwi wejściowe z okrzykiem "Diabły precz, witaj Fortuno!"

Źródło: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

Notki Jednego Boga to cytaty z pism wielu tradycji duchowych. Ich celem jest zainspirowanie oraz przyczynienie się do poczucia ludzkiej i duchowej jedności. W Prawdzie, Prostocie i Miłości, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Więcej inspirujących cytatów można znaleźć na stronie: http://www.onegodsite.net/ Poprzednie Notki znajdują się pod adresem: http://www.onegodsite.net/archiwum.html Co inni ludzie sądzą o Notkach (w języku polskim lub angielskim): http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

Zachęcam was, byście wysłali tę Notkę każdemu, kto mógłby być nią zainteresowany. By zapisać się na Notki wystarczy wysłać email na adres: njb-subscribe@onegodsite.net Jeśli otrzymaliście Państwo tę Notkę pierwszy raz, potraktujcie ją jako uprzejme zaproszenie. Jeśli przestaną Was interesować, można bardzo łatwo się z nich wypisać, wysyłając email na adres: njb-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------
Post has attachment
One God Note #741. 2017/01/29.The Dīn-i Ilāhī (Persian: دین الهی‎‎ lit. "Religion of God") was a syncretic religion propounded by the Mughal emperor Akbar the Great in 1582 AD, intending to merge the best elements of the religions of his empire, and thereby reconcile the differences that divided his subjects. The elements were primarily drawn from Islam and Hinduism, but some others were also taken from Christianity, Jainism and Zoroastrianism.

Akbar promoted tolerance of other faiths. In fact, not only did he tolerate them, he encouraged debate on philosophical and religious issues. This led to the creation of the Ibādat Khāna ("House of Worship") at Fatehpur Sikri in 1575. (…)

From the discussions held at the Ibādat Khāna, Akbar concluded that no single religion could claim the monopoly of truth. This inspired him to create the Dīn-i Ilāhī in 1582. (…). There was no compulsion in its acceptance, no reward, no punishment and no establishment of religious institutions. Furthermore, it can be said that it was a political system to bring unity in plurality rather than a religion.

Din-i-Ilahi prohibits lust, sensuality, slander and pride, considering them sins. Piety, prudence, abstinence and kindness are the core virtues. The soul is encouraged to purify itself through yearning of God. Celibacy is respected and the slaughter of animals is forbidden. There are neither sacred scriptures nor a priestly hierarchy in this religion.

(…) the movement never numbered more than … 19 adherents, most of whom abandoned the new religion shortly after the death of the emperor.Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Din-i_Ilahi on 29 January 2017.


--------------------------------------------------------------------------------

More on Akbar the Great can be found at: https://en.wikipedia.org/wiki/Akbar


--------------------------------------------------------------------------------

February 1 – World Interfaith Harmony Week (UN).

February 1 - Vasantha Panchami is associated with Saraswati, the Goddess of Learning and with Lakshmi, Goddess of Wealth.

February 2 - Imbolc (also called the Feast of the Waxing Light) celebrates the increasing strength of the God, given as the first and greatest gift of the Goddess. Many Wiccans honour the Goddess at this time as the source of fire, poetry, arts, crafts, agriculture and smith craft. It is a time of reflection upon the generative power of the gods (...).

February 3 - Setsunbun-sai, popularly known as the Bean-throwing Festival, marks the end of winter and the eve of the first day of spring according to east Asian solar calendar familiar for Japanese. Beans are thrown into each room of the house, and then through the outer doors, with the shout "Devils out, Fortune in!"

Aboriginal Storytelling Month (Canada).

Black History Month (Canada, USA).

Source: 2017 Multifaith Calendar, www.multifaithcalendar.org


--------------------------------------------------------------------------------

One God Notes are quotations from spiritual, philosophical, poetical writings of many traditions. Their purpose is to inspire and to create a sense of human and religious unity. In Truth, Simplicity and Love, Pritam.


--------------------------------------------------------------------------------

Visit also http://www.onegodsite.net/ for more inspirational quotations. For the previous Notes you may visit: http://www.onegodsite.net/archives.html. For the Testimonials: http://www.onegodsite.net/testimonials.html


--------------------------------------------------------------------------------

I encourage you to forward this Note to anyone who may be interested in it. This person/s can subscribe to the Notes by sending email to: ogn-subscribe@onegodsite.net If you receive this Note for the first time, please, consider it to be a kind invitation. If you are not interested in the subject of these Notes you may easily unsubscribe by sending email to: ogn-unsubscribe@onegodsite.net


--------------------------------------------------------------------------------

Wait while more posts are being loaded