Τέσσερα «οράματα» για το 2017…
Περί ”σιγουριάς”, τραπεζών,
βαγονιών και ζουρλομανδύα του Διονύση
Ελευθεράτου Να λοιπόν τα «μεγάλα οράματα » του σύγχρονου « success story », για το πρώιμο (ή και
όχι) 2017: Πρώτο , να ολοκληρωθεί «όσο το δυνατόν συντομότερα» κι αυτή η « αξιολόγηση ».
Το «π...
Shared publicly