Profile cover photo
Profile photo
TheFiladelfiaMedia
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
http://filadelfiamedia.com/ksiazki%20pobierz/ksiazki_pdf/krzyz%20i%20jego%20cien.pdf

Zagadnienie Służby Świątynnej jest jednym z najważniejszych poselstw Pisma Świętego. Bóg zawarł w nim najwspanialsze prawdy, których zrozumienie zawsze było priorytetem dla ludu Bożego. Ewangelia wbrew powszechnie panującej opinii nie jest zdobyczą naszej ery. Dobra Nowina o odkupieniu człowieka i ratunku dla świata za sprawą odpowiednich ceremonii i świąt mogła być poznana już w czasach Starego Testamentu, lecz nie wszyscy wyznawcy Jahwe przyjmowali ją z należytą wdzięcznością i radością. Niestety, wielu uczyniło z niej tradycję i sformalizowany zbiór przepisów.

W dzisiejszym chrześcijańskim świecie przeważa pogląd, że nie warto zajmować się dawnym systemem ceremonialnym, gdyż zastąpiła go nauka Ewangelii. To prawda, że nie musimy już odprawiać ceremonii i składać ofiar, lecz poznawanie głębi praw Lewickich jest jednocześnie poznawaniem mądrości i miłości Bożej. W jaki sposób dawniej Bóg przemawiał do spragnionych miłości i przebaczenia serc grzeszników i w jaki sposób dzisiaj, za sprawą lepszego poznania zagadnienia służby świątynnej, możemy zgłębić nasze zrozumienie Bożego planu zbawienia – to jest treścią i przesłaniem niniejszej książki. Moją modlitwą jest, aby Pan Bóg błogosławił to studium, abyśmy dzięki temu mogli pokochać Go jak nigdy dotąd.

Zbigniew Wiergowski
Photo

Post has attachment
http://filadelfiamedia.com/ksiazki%20pobierz/ksiazki_pdf/krzyz%20i%20jego%20cien.pdf


Zagadnienie Służby Świątynnej jest jednym z najważniejszych poselstw Pisma Świętego. Bóg zawarł w nim najwspanialsze prawdy, których zrozumienie zawsze było priorytetem dla ludu Bożego. Ewangelia wbrew powszechnie panującej opinii nie jest zdobyczą naszej ery. Dobra Nowina o odkupieniu człowieka i ratunku dla świata za sprawą odpowiednich ceremonii i świąt mogła być poznana już w czasach Starego Testamentu, lecz nie wszyscy wyznawcy Jahwe przyjmowali ją z należytą wdzięcznością i radością. Niestety, wielu uczyniło z niej tradycję i sformalizowany zbiór przepisów.

W dzisiejszym chrześcijańskim świecie przeważa pogląd, że nie warto zajmować się dawnym systemem ceremonialnym, gdyż zastąpiła go nauka Ewangelii. To prawda, że nie musimy już odprawiać ceremonii i składać ofiar, lecz poznawanie głębi praw Lewickich jest jednocześnie poznawaniem mądrości i miłości Bożej. W jaki sposób dawniej Bóg przemawiał do spragnionych miłości i przebaczenia serc grzeszników i w jaki sposób dzisiaj, za sprawą lepszego poznania zagadnienia służby świątynnej, możemy zgłębić nasze zrozumienie Bożego planu zbawienia – to jest treścią i przesłaniem niniejszej książki. Moją modlitwą jest, aby Pan Bóg błogosławił to studium, abyśmy dzięki temu mogli pokochać Go jak nigdy dotąd.

Zbigniew Wiergowski
Photo

Post has attachment
http://filadelfiamedia.com/ksiazki%20pobierz/ksiazki_pdf/Komentarz%20do%20Ewangelii%20Jana%20-%20%20E.%20J.%20Waggoner.pdf

Spośród wszystkich nowotestamentowych autorów, apostoł Jan, pisząc jako ostatni, dał światu najbardziej gruntowny wgląd w misję Syna Bożego na tym świecie, jako naszego Zbawcy. Jego Ewangelia o wiele wyraźniej i dogłębniej bada głębokość bólu w cierpieniach Chrystusa, jakich doświadczył będąc odrzuconym przez „kierownictwo kościoła” tego ludu, który przyszedł zbawić.

Niewielu, o ile nie żaden, spośród teologów piszących uczone komentarze do Ewangelii Jana, może pisać, w pełni utożsamiając się z Chrystusem w Jego cierpieniach w tym względzie. Pan udzielił br. Ellet’owi J. Waggoner’owi możliwości spojrzenia na Ewangelię Jana z niezwykłej perspektywy, jako że Waggoner znosił przez lata trud bolesnego i niesprawiedliwego odtrącenia przez środowisko ówczesnych braci kaznodziejów. Ból serca, który przychodziło mu znosić, wykuł mu specjalne ogniwo, szczególnie łączące jego doświadczenie z apostolską ewangelią. W szczególny – właściwy dla siebie sposób – Waggoner mógł w końcu nadać swemu słowu piękne brzmienie. Sytuacja zmusiła go do tego, że przez lata miał czas na rozmyślania nad odrzuceniem i cierpieniami, które znosił Chrystus.

W wyniku tego powstał niezwykły „komentarz” do Ewangelii Jana; jednak nie traktujący poselstwa z akademickiej perspektywy – wiersz po wierszu – ale jako serdeczny i ciepły zbiór inspirujących rozmyślań. Zostały one spisane w przeciągu pół roku.

Waggoner wpatrując się w swego Pana, nigdy nie stał się zgorzkniały czy rozgoryczony. Naśladował polecenie Chrystusa: „módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was” (Mat. 5:44, BG).

Takie też promienie, skąpane w słońcu Chrystusowej miłości, przeświecają przez karty niniejszego komentarza do Ewangelii Jana.
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded