Profile

Cover photo
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
15 followers|118,537 views
AboutPostsPhotosVideos
Story
Tagline
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Introduction
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีอุทุมพร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี เป็นผู้อำนวยการ
Contact Information
Contact info
Phone
โทรศัพท์ 045691533, โทรสาร 045691532

Stream

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 hasn't shared anything with you.

People are more likely to share with you if you add them to your circles.