Profile cover photo
Profile photo
Mehrshad M. Mario
About
Posts

Post has shared content
Interpreter
English _ Farsi(Persian)
If you wanted come my country(Iran) and interpreter or translator please contact me. For more information go to:
https://ir.linkedin.com/in/motarjem20interpreter
And:
http://motarjem20.roomfa.com
0098_910_14342_17
Skype:marieo29
Mehrshad(Mario)
Photo

Post has attachment
Interpreter
English _ Farsi(Persian)
If you wanted come my country(Iran) and interpreter or translator please contact me. For more information go to:
https://ir.linkedin.com/in/motarjem20interpreter
And:
http://motarjem20.roomfa.com
0098_910_14342_17
Skype:marieo29
Mehrshad(Mario)
Photo
Add a comment...

Help !!!
Dear friends, I wanted to register my idea in Silicon Valley (USA) and got investor. Please tell me, can i find governmental organization that i can trust them?!! Or all are privet company?

Regards
Mario   
Add a comment...

Big Bazaar, Tehran Iran
Add a comment...

Post has shared content
"This person, this self, this me, finally, was made somewhere else. Everything had come from somewhere else, and it would all go somewhere else. I was nothing but a pathway for the person known as me."
~ Haruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle
Photo : Alice and her wonderland by FotoBajki
#outlook   #scenery  
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
فکر کنم کلاً آدم خنده‌آوری باشم اما گاهی در شرایط ناجور حسابی خنده‌آورتر می‌شوم. مثلاً – یادم نیست برای‌تان تعریف کرده بودم یا  نه – روزی که پدرم مُرد، وارد خانه که شدم مادرم حالِ خودش نبود و دور خودش می‌گردید و می‌گفت: «اسمایل چی‌کا کردی؟! ... اسمایل چی‌کا کردی؟!...» البته نام پدرم اسمایل نبود و اسماعیل بود اما مادرم همیشه او را اسمایل صدا می‌کرد. هماندم مادرم را در آغوش کشیدم و گفتم: «مامان فکر کنم داری اشتباهی می‌گی، نباید بگی اسماعیل چی‌کا کردی، باس بگی عزراییل چی‌کا کردی!» مادر کمی خنده‌اش گرفت.

وقتی در انفرادی بودم و برای اول‌بار که جهت بازجویی بردندم، بازجویم گفت: «دروغ بگی گردن‌تو می‌شکنم.» تو دلم گفتم: «وا! چه کاری‌یه حالا!» و با خودم عهد کردم اصلاً دروغ نگویم چون دوست نداشتم کسی گردنم را بشکند. این‌هوا کاغذ گذاشت جلوم و گفت: «بنویس.» گفتم: «چی‌یو؟» گفت: «بیوگرافی‌تو.» اصلاً این را که گفت سر ذوق آمدم. حالا این هم بهش اضافه کنید که یک هفته یا بیشتر بود که در انفرادی بودم و نه با کسی حرف زده بودم و نه چیزی نوشته بودم. وقتی آنهمه کاغذ را با آن خودکار آنجا دیدم کیفور شدم و شروع کردم به نوشتن بیوگرافی. خیلی نوشتم. همه چیز را نوشتم. از هر جا هر چیزی یادم می‌آمد می‌نوشتم. بعد بازجو آمد و کاغذها را برد. وقتی بازگشت از این رو به آن رو شده بود. خوش اخلاق شد یکهو. گفت: «به‌به، چه خوش خطم هستی آقای کرمی.» و سوای مواردی که بازجویی می‌شدم گاهی هم راجع به نویسندگی و این‌جور چیزها با هم حرف می‌زدیم. گفتم: «داری چای می‌خوری؟» گفت: «آره. می‌خوای؟» گفتم: «بابا من روزی سه قوری چای می‌خورم و دو بسته سیگار می‌کشم. اون‌وقت اینجا همه‌ش دو لیوان چای بهم می‌دن. سیگارم که هیچی.» گفت سیگار را شرمنده است و ممنوع است اما رفت و برام چای آورد. از بارهای بعدی که برای بازجویی می‌رفتم چای می‌خواستم و بهم می‌دادند. گمانم در بعضی از بازجویی‌ها سه چهارتا چای می‌نوشیدم.

یکی از همین بازجویی‌ها بود که بازجو گفت: «کرمی قهرمان شدی.» گفتم: «قهرمان چی؟!» پرینت فیسبوک را نشانم داد «علی کرمی را آزاد کنید.» دوستان معترض به دستگیری بنده، خنده‌دارترین عکسی را که می‌شد از پروفایل فیسبوک برداشته بودند و این اعلامیه را درست کرده بودند. مانده بودم از این عکس جلو بازجوم خجالت بکشم یا بخندم، دیدم بخندم بهتر است، پس خندیدم. آقا بازجو گفت: «به چی می‌خندی؟» گفتم: «خب من رفته بودم پیش دوستام چای بخورم، بعد شما منو گرفتین و حالام به قول خودتون قهرمان شدم. اینطوری قهرمان شدن خنده‌دار نیست؟» خندید و گفت: «راست می‌گی.» خندیدم و تو دلم گفتم: «راست نگم که گردن‌مو می‌شکنی خو!»

حدوداً بعد از یک ماه انفرادی، یک روز هم آوردندم و نشاندندم جلو یک تلفن سفید. گفتم: «نمی‌خواین منو اعدام کنین راحت شم؟ ... حوصله‌م سر رفت بابا.» بازجو خندید و گفت می‌توانم به هر کس دوست دارم زنگ بزنم. زنگ زدم خانه کسی نبود و به زحمت تلفنی را به خاطر آوردم که نمی‌دانستم تلفن برادرم است یا علی توکلی دوستم. آرش بود، برادرم. پس از سلام و علیکی که با آرش کردم بازجو که از آن شوخی اعدام و این حرف‌ها سر ذوق آمده بود گوشی را گرفت و گفت: «بده منم با داداشت حرف بزنم.» گوشی را به او دادم و یک‌کاره به آرش گفت: «می‌خوایم دیگه داداش‌تو اعدام کنیم. خودش می‌گه.» بنده صدای ریختن پشم‌های آرش‌مان را از آن‌سوی خط شنیدم و خلاصه ایام خوشی را با بازجویمان گذراندیم. بدم نمی‌آید ببینمش و یاد آن روزها کنیم. البته در یک کافی شاپی جایی، نه در انفرادی!

حالا همه‌ی اینها را گفتم تا به امروز برسم. بنده از همان زمان انفرادی به بعد که گمانم دو سالی شده باشد هر از چند گاهی به دادگاه می‌روم و می‌آیم و پرونده‌ام کانهو جوبِ خیابان ولی‌عصر در جریان است. امروز هم رفتم. یاسر – وکیلم – گفت: «تا حالا ندیده بودم رییس دفتر این قاضی بخنده، اونم اینطوری قهقهه بزنه.» اما جریان چه بود؟ خنده چرا؟

جریان این بود که بنده وقتی داشتم برگه‌‌ای را که در آن قید شده بود باز یک ماه دیگر برای دادگاه حضور به هم برسانم امضاء می‌کردم، تاریخ حضورم را زدم: «23-10-93» گفتند: «خیلی جلویی بابا، هنوز 92 تموم نشده!» و آنها جمیعاً به من خندیدند و من هم به جمیع آنها خندیدم. آقا رییس گفت: «مگه می‌خوای باز بری اون تو؟» گفتم: «نه والا. ولی مشکل اینجاست من هر شبی که خونه‌ی یکی از دوستان می‌رم چای بخورم، دوستان گمنام هم می‌ریزن ما رو دستگیر می‌کنن.» همینطور که می‌خندید گفت: «مجردی؟» گفتم: «بله خب.» گفت: «همین، اگه زن داشتی جمع و جورت می‌کرد شبا این‌ور اون‌ور نری که هی بگیرنت.» گفتم: «فکر کنم بگیرنم دردسرش کمتر ازینه که زن داشته باشم.» نه این جمله‌ی آخر را نگفتم بلکه محجوبانه خنده‌ای کردم که ایشان را – آقای رییس را – به دعا خواندن واداشت: «انشالله، تبرئه شی.» و ما هم آمین گویان با یاسر زدیم بیرون و با آرش و سروناز رفتیم قهوه‌خانه عدسی خوردیم.

خلاصه که آدم خوشبختی هستم که دیگران بهم می‌خندند. والسّلام.
Add a comment...

Post has shared content
Oh may :))))))))))
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded