Profile cover photo
Profile photo
Vinayak Ujalambe
606 followers
606 followers
About
Vinayak's posts

Post has attachment
The Signature Day !!
आज कॉलेजात सिग्नेचर डे होता , काही जण हातावर सह्या करत होते , काही जण गालावर , काही तळहातावर , तर काही अवलीये सह्या अक्षरश: मानेवर
करत होते आणि करून घेत होते , स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स!! मग तू आलीस , तेव्हा वाटलं आपणही करावी एक सही , खुप आधी कधीतरी त...

Post has attachment
तुझी माझी भेट !!
तुझी माझी भेट ठरली आहे .. अणि भेटायच ही तसं पक्कं आहे.. लक्षात ठेव.. कुणी सांगितले की,  सात फ़े-यात सात जन्म आहेत म्हणुन? आपली भेट त्या फ़े-यातली नाहिच.. खरे तर कुठल्याच फ़े-यातली नाहि.. जन्मा मृत्युच्या ही नाहि.. खरे तर सात मोजायचे कसे अन कुठुन? प्रत्येक वेळी...

Post has attachment
हि तेव्हाची गोष्ट आहे
हि तेव्हाची गोष्ट आहे , जेव्हा माझ्या हाताच्या रेषांमध्ये तू बघत होतीस तुझं  भविष्य अन मी तुझ्या गहि-या डोळ्यांमध्ये शोधत होतो माझं  आयुष्य  .. जेव्हा लायब्ररीच्या मेजेवरती एका टोकाला तु असता काटा यायचा अंगावर . . अन पुस्तकातला गुलाब फिदा व्हायचा तुझ्या गुल...

Post has attachment
RTTI
#include<iostream> using namespace std; class MyClass {}; void main() {     MyClass m1;     int i;     float j;     char ch;     double d;     int* ptr;     ptr = &i;     cout << "\ntype of m1 :" << typeid(m1).name();     cout << "\ntype of i :"<<typeid(i)....

Post has attachment
PolyMorphism
using namespace std; #include<iostream> #include <string> class Employee {     int id;     char name[20]; protected:     double sal; public:     Employee()     {         id = 100;         strcpy_s(name, "not assigned");         sal = 1000;     }     Employe...

Post has attachment
Inheritance Code
#include <iostream> #include <string.h> using namespace std; class Student {     int roll;     char name[20]; public:     Student()     {         cout << "\nstudnet default constructor";         roll = 100;         strcpy_s(name, "not given");     }     Stu...

Post has attachment
MyArray Class
#include <iostream> using namespace std; class MyArray {     int size;     int* arr; public:     MyArray(MyArray& m1)     {         this->size = m1.size;         this->arr = new int[size];         for (int i = 0; i < size; i++)         {             this->a...

Post has attachment
Containment (has-a Relationship Demo)
using namespace std; #include<iostream> class Date {     int day, month, year; public:     Date()     {         day = 1;         month = 2;         year = 2015;     }     Date(int d,int m,int y)     {            day = d;         month = m;         year = y;...

Post has attachment
Code For SVCE Inheritance
#include <iostream> #include <string.h> using namespace std; class Student {     int roll;     char name[20]; public:     Student()     {         cout << "\nstudnet default constructor";         roll = 100;         strcpy_s(name, "not given");     }     Stu...

Post has attachment
Code For SVCE Inheritance
#include <iostream> #include <string.h> using namespace std; class Student {     int roll;     char name[20]; public:     Student()     {         cout << "\nstudnet default constructor";         roll = 100;         strcpy_s(name, "not given");     }     Stu...
Wait while more posts are being loaded