Profile cover photo
Profile photo
stoulibrary
62 followers -
library, ห้องสมุด, book, thesis, article, auther
library, ห้องสมุด, book, thesis, article, auther

62 followers
About
stoulibrary's posts

Post has attachment
เมื่อพม่า "เสียเมือง" ให้อังกฤษ พระราชวังไม้สักอันวิจิตรบรรจงแห่งกรุงมัณฑะเลย์ กลายเป็นเพียงอดีตอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต กษัตริย์และราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบองของพม่า

ชื่อเรื่อง: ราชันผู้พลัดแผ่นดิน : เมื่อพม่าเสียเมือง The king in exile : the fall of the royal family of Burma
ผู้เขียน: Sudha Shah
ผู้แปล: สุภัตรา ภูมิประภาส
เลขเรียกหนังสือ: DS529.7 S48 2557
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 3
Photo

Post has attachment
การคิดเป็นที่มาของการกระทำ การรู้จักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำไปสู่การกระทำหรือการปฏิบัติอย่างพอเพียง อันจะพัฒนาไปสู่อุปนิสัยพอเพียงในที่สุด

ชื่อเรื่อง: ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้เขียน: ทิศนา แขมมณี.
เลขเรียกหนังสือ: LB1025.3 ท65 2558
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 3
สารบัญ:
บทที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สาระสำคัญ
บทที่ 2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
บทที่ 3 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอน
บทที่ 4 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน
บทที่ 5 การสอนปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงแบบแยกส่วน
บทที่ 6 การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวนการคิด : นวัตกรรมการสอน
บทที่ 7 หลักการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Photo

Post has attachment
คู่มือประกอบธุรกิจของคนเดินดินธรรมดาที่ถอดบทเรียนมาจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนให้คำสอนเชิงปรัชญาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถหาความสุขได้จากประกอบธุรกิจและจากการมีเงิน

ชื่อเรื่อง: การประกอบธุรกิจความคิด มีค่ากว่าเงิน Brain vs Capital
ผู้เขียน: Günter Faltin
ผู้แปล: ทรงพร ทาเจริญศักดิ์, สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์.
เลขเรียกหนังสือ: HD37.T5 F15 2557
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 3
สารบัญ:
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กรณีศึกษา "บริษัท ทีเเคมเปญ"
บทที่ 3 เริ่มต้นธุรกิจ : สร้างสรรค์ที่เเนวคิด มิใช่ฮิตเเต่ไฮเทค
บทที่ 4 เเนวคิดแบบ "ลูกบุญธรรม" : คุ้มค่าถ้าปรับเเต่งเเนวคิดของคุณ
บทที่ 5 หลีกเลี่ยงงานล้นมือ
บทที่ 6 ก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยองค์ประกอบต่างๆ
บทที่ 7 ลงเล่นในสนามเเข่งกับบริษัทใหญ่
บทที่ 8 วิธีนำเเนวคิดศักยภาพสูงของคุณไปสู่ห้องปฏิบัติการเเห่งการประกอบการ
บทที่ 9 การประกอบการในฐานะความท้าทายอย่างหนึ่ง
บทที่ 10 บอกลาวิธีคิดแบบเก่า
Photo

Post has attachment
ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทงแล้ว ห้องสมุดขอแนะนำ "งานฝีมือ" ฉบับที่ 378 เดือนพฤศจิกายน 2558 มีวิธีการทำกระทงลอยจากวัสดุธรรมชาติถึง 4 แบบ ได้แก่ ดอกไม้สด ต้นโสน เปลือกมะพร้าว-เปลือกข้าวโพด และเทียน ชอบแบบไหน ก็เลือกทำกันได้ และห้องสมุดมีวารสารฉบับดังกล่าวให้บริการที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ชั้นวารสารทั่วไป ค่ะ
Photo

Post has attachment
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษา
Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทย รวมทั้งงานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือ หายากที่มีให้บริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย ผลการค้นให้ข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม (บางรายการ)
URL: http://tdc.thailis.or.th/tdc/
คู่มือการใช้งาน: http://goo.gl/sLblIM
Photo

Post has attachment

Post has attachment
ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบตำราทั่วไป
แต่เปรียบเทียบให้เห็นภาพ เข้าใจง่ายตามความรู้สึก
เหมาะสำหรับคนที่เรียนสถิติแล้ว...ไม่รู้เรื่อง!!
ชือเรื่อง: สถิติ : ฉบับการ์ตูน
ผู้เขียน: Takehiko Ohgami
ผู้แปล: บดินทร์ พรวิลาวัณย์.
เลขเรียกหนังสือ: HA29.5.T5 O38 2558
สถานที่จัดเก็บ: อาคารบรรณสาร ชั้น 3
สารบัญ: 
บทที่ 1 ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
บทที่ 2 การแจกแจงปกติ 
บทที่ 3 การแจกแจงแบบต่างๆ 
บทที่ 4 สถิติเชิงอนุมาน 
บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
Photo

Post has attachment
ใกล้วันฮาโลวีนเข้ามาแล้ว ห้องสมุดมีหนังสยองขวัญที่มีให้บริการในห้องสมุดมาฝากกันค่ะ
Photo

Post has attachment
วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์
ทั้งนี้ วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ใน วันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา
ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/26828
Photo

Post has attachment
“ไม่ว่าที่ไหนก็เป็น ‘บ้าน’ ได้ เมื่อมีความผูกพัน”

หนังสือแนะนำไอเดียการตกแต่งห้องคอนโดมิเนียมขนาดพื้นที่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน 12 ห้องให้กลายเป็น “บ้าน” ซึ่งสะท้อนการใช้ชีวิต บุคลิก รสนิยม และความสุขของผู้อยู่อาศัยผ่านหลากหลายสไตล์การตกแต่ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังนำไอเดียไปใช้ได้โดยไม่จำกัดลักษณะที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือมุมใดมุมหนึ่งที่ต้องการความรู้สึกอบอุ่น ซึ่งเป็นอีกสิ่งยืนยันว่า ความสุขในบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง เราต่างมีคำตอบแล้วค่อย ๆ มาเรียงร้อยคำตอบเหล่านั้นให้เป็นจริงกัน

ชื่อเรื่อง: Condominium decorating ideas 
ผู้เขียน: ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์.
เลขเรียกหนังสือ: NK2195.C65 ศ46 2558
Photo
Wait while more posts are being loaded