แบคเรียสามารถบุกเข้าสู่ (hijack) เซลล์ร่างกายของเราและเอาชนะระบบภูมิคุ้มกันของเราได้อย่างไร ดู infographic อันนี้เลย ถ้าสนใจรายละเอียดเข้าไปอ่านที่ลิ้งนี้ www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewgroup/133
Photo
Shared publiclyView activity