ปูหายใจด้วยเหงือกเช่นเดียวกับปลา น้ำจะไหลผ่านช่องเหงือกของปูตรงบริเวณช่องเปิดที่ฐานของก้ามปู เหงือกปูจะดึงเอาแก๊สออกซิเจนจากน้ำ และขับน้ำออกมาทางช่องน้ำออกซึ่งเป็นรูเล็กๆอยู่บริเวณเพดานปาก

ปูเกือบทุกชนิดหายใจโดยมีกระแสน้ำไหลเวียนผ่านช่องเหงือก แต่มีปูบางชนิดที่มีการปรับตัวเพื่อให้อยู่บนบกได้โดยมีวิธีการอุ้มน้ำและเก็บความชื้นไว้ได้ มันหายใจโดยใช้น้ำที่มีน้อยพ่นอากาศและวนเวียนอยู่ในช่องเหงือก น้ำที่ขับออกทางช่องน้ำออกจะไหลซึมไปตามตัวปูและรับเอาอากาศใหม่เข้ามาและไหลกลับเข้าช่องเหงือกใหม่ ถ้าปูไม่ได้รับน้ำไหม่มาเสริมเลย เราจะเห็นน้ำที่ไหลวนเวียนนี้เริ่มมีลัษณะข้นเหนี่ยวและกลายเป็นฟองอากาศ

เมื่อปูดึงเอาออกซิเจนออกจากน้ำแล้ว มันจะขับน้ำออกทางช่องน้ำออกที่อยู่ตรงเพดานปาก น้ำจะพุ่งออกเป็นสายถ้ามันจุ่มตัวอยู่ในน้ำ แต่ถ้าอยู่บนบกเราจะเห็นว่าปูพ่นฟองอากาศออกมา

ปูที่ปรับตัวเพื่ออยู่บนบกจะพ่นอากาศออกทางช่องน้ำออก ปูหลายชนิดจะปรับตัวเพื่ออยู่บนบก บางชนิดจะอยู่ห่างไกลจากทะเล ปู่เหล่านี้สามารถใช้น้ำวนเวียนในช่องเหงือกโดยรับน้ำจากน้ำฝนหรือน้ำค้างก็ได้ และจะกลับคืนสู่ทะเลเฉพาะในยามวางไข่

http://www.scimath.org/
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.ความรู้รอบตัว.com
Translate
1
Add a comment...