ของใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าทิ้งไปแล้ว นานเท่าไรนะ กว่าจะย่อยสลาย ?
Photo
Shared publiclyView activity