Profile

Cover photo
Kujtim Baraliu
Works at Gjon Buzuku
Attended University of Prishtina
Lives in Republika e Kosovës
67 followers|48,680 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Testi me pyetje dhe përgjigje nga Termodinamika dhe Teoria Molekulare dhe Kinetike e Gazeve. Klasa e 11-të Gjimnaz.
 ·  Translate
Performance Tracers (debug users only). 07.772 Start Interceptor/action chain 0 07.772 Start | [AfterLockServiceFilter] Before 17 07.789 Done 17 ms | [AfterLockServiceFilter] Before 0 07.789 Start | Interceptors (before) 0 07.789 Start | | InviteTokenInterceptor 22 07.811 Done 22 ms ...
1
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Shkenca Kosovare ka një traditë jo shumë të gjatë, mirëpo për këtë periudhë ka arritur mjaftë. Puna shkencore në Kosovë e ka zanafillën e vetë pas luftës së dytë botërore, mirëpo intensiteti i saj është shtuar pas Autonomisë së vitit 1974, krijimit të Universitetit dhe ASHAK-ut. 
Pas luftës së fundit në Kosovë, përkundër telasheve të mëdha, është shtuar me të madhe puna kërkimore dhe shkencore, kështu që ka lindur nevoja për krijimin e forumeve shkencore ku të rinjtë dhe tjerë që duan të merren me shkencë, mund të paraqesin krijimet dhe publikimet e tyre shkencore. Natyrisht që për kualitetitn dhe cilësinë e tyre do të mund të flasim në forum. Kjo do të ndihmojë ngjalljen e kritikës dhe debatit shkencor dhe rritjen e cilësisë së nivelit shkencor në Kosovë, në përputhje me strategjinë kombëtare të arsimit.
Ju ftoj të merrni pjesë në forumin tim me sygjerimet e juaja, kritikat dhe vërejtjet e mundshme. Besoj në arsyen e shëndoshë, dëshirën dhe frymëszimin tuaj për tu marrë me shkencë.
Ju mirëpresim në forum.
Kujtim Baraliu_fizikan
Prizren_2016
 ·  Translate
1
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Only for project needs (education).
1

Kujtim Baraliu

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
unheard emotion before...

Kujtim Baraliu

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Viewed from the perspective, perhaps the most profound scientific gravity does not exist, but for centuries we face on a scientifically proven universal attraction.

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
SH Ë N I M 
Shpikësi i formulës E=m∙c^2 në një rast ka thënë: “Shkollimi nuk pranohet si dhuratë, por arrihet me punë”. Prandaj them se të jesh i arsimuar, nuk do të thotë të jesh nxënës, student, arsimtar, apo profesor i mirë, por arsimimi është një mjet për të zbuluar gjëra të reja dhe për të shtuar njohuritë tona për botën dhe jetën. 
Edukimi ju mundëson njerëzve që ti interpretojmë drejt gjërat, të mendojmë në mënyrë racionale dhe t’iu shmangemi iluzioneve. Edukimi cilësor redukton pabarazinë sociale dhe ekonomike dhe mundëson një pozicionim më të mirë në shoqëri. Ne Kosovarët edhe për një kohë të gjatë, e ndoshta edhe për një shekull, kemi nevojë të rrisim cilësinë e procesit edukativ në shoqërinë tonë!
Tani në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, të gjithë duhet të përpiqemi deri në maksimum që të arrijmë rezultate sa më të larta në procesin e edukimit, secili në vendin e tij të punës, sepse këtë detyrim ia kemi borxh fëmijëve tanë dhe vendit tonë. Unë jam përpjekur dhe do të përpiqem përherë ta bëjë këtë gjë!. 
Kujtim Baraliu_fizikan
 ·  Translate
1
Burim Sopa's profile photoKujtim Baraliu's profile photo
4 comments
 
You should come to me in the course to learn physics... ahahahh
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
PËR TË GJITHË (ish)NXËNËSIT E MI, QË ME PUNË DHE MËSIM PO TREGOJNË SA E DUAN VENDIN E TYRE.

Një dokumentar si dhuratë për të gjithë nxënësit e mi të gjeneratës 2013/14 që diplomuan këtë vit, për suksesin e tyre të treguar në mësime, test të maturës dhe së fundi në regjistrimin e tyre në fakultetet e dëshiruara.  Nga Prof. Kujtim Baraliu, fizikan. Urime dhe suksese në të ardhmen!
Koha. Ne e humbasim atë, ne e shpenzojmë atë,  ne e ruajmë atë, ne e vrasim atë, ne e krijojmë atë. E tërë bota lëviz dhe vrapon në kohë. Po ty pyesni fizikanët e vërtetë se në ç’kohë jemi aktualisht dhe përgjigjja mund të ju trondit juve: Ata në fakt nuk kanë ide, dhe për të qenë më befasuese koha që kemi kaluar deri më tani nuk është asgjë tjetër vetëm se një iluzion. Prandaj bie pyetja se si është e mundur që diçka me të cilën jemi familjarizuar dhe e kalojmë përditë, të jetë aq e gabuar. 
Në kërkim të përgjigjes, Brajan Grin na sjell aventurat e fundit të udhëtimit në kohë, duke kaluar vetëtimthi 50 vite në të ardhmen dhe duke depërtuar në tunelin e udhëtimit prapa në të kaluarën. Kështu që së bashku ne do të zbulojmë një mënyrë të re të menduarit për kohën nëpër të cilën kemi kaluar, aktualisht jemi dhe në të cilën do të arrijmë. Që nga mbretëria e parë e stërgjyshërve tanë më të hershëm e deri më sot koha ishte  e njëjta, dhe të gjithë ekzistuan në të njëjtën kohë, apo ishte ndryshe, këtë mbetet ta kuptojmë nga video! Ky udhëtim do të na shpjerë në një rrugë mbrapa në kohë, deri te pika e parë e “singularitetit” apo shpërthimi Bing-Bang, për të cilën fizikanët mendojnë se është periudha e fshehur e sekretit përfundimtar të kohës. Prandaj ne më kurrë nuk mund të shohim në orën tonë të dorës të njëjtën “kohë” përsëri, dhe shpjegimi mbase është shumë më kompleks se që e mendojmë. Pra nuk është me rëndësi se sa të sakta janë orët me të cilat ne e matim kohën, ajo është dhe do të mbetet misterioze!.
Kënaquni me videon “Iluzioni i Kohës” nga Brajan Grin. 
k©baraliu_prizren_korrik_2013
 ·  Translate
1
Besfort Kryeziu's profile photoKujtim Baraliu's profile photo
2 comments
 
I kam parë listat e të gjitha fakulteteve në Internet, dhe u gëzova shumë që disa prej nxënësve të mi ishit regjistruar nëpër fakultete shumë të rëndësishme. Uroj të bëhesh çfarë dëshiron Ti. Suksese Besfort.
 ·  Translate
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Kujtim Baraliu në 4shared
2
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Shkenca Kosovare ka një traditë jo shumë të gjatë, mirëpo për këtë periudhë ka arritur mjat shumë. Puna shkencore në Kosovë e ka zanafillën e vetë pas luftës së dytë botërore, mirëpo intensiteti i saj është shtuar pas Autonomisë së vitit 1974. 
Pas luftës së fundit në Kosovë është shtuar me të madhe puna kërkimore dhe shkencore, kështu që ka lindur nevoja për krijimin e forumeve shkencore ku të rinjtë mund të paraqesin krijimet e tyre. Natyrisht që për kualitetitn dhe cilësinë e tyre do të mund të flasim në forum. Kjo do të ndihmojë ngjalljen e kritikës dhe debatit shkencor dhe rritjen e kualitetit të nivelit shekncor në Kosovë.
Ju ftojmë të merrni pjesë në forum me sygjerimet e juaja, kritikat dhe vërejtjet e mundshme. Besoj në arsyen, dëshirën dhe frymëszimin tuaj për tu marrë me shkencë. 

Ju mirëpresim.
Kujtim Baraliu_fizikan
Prizren_2016
 ·  Translate
1
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
Albert Enstein was a good student. The Swiss school system has a 6 as best grade, and 1 as poorest.
 
Evidently Albert Einstein Was A ‘Good’ Student Prove His Certificate Of Qualification, But There Are A Few Surprises...

    Albert Einstein, the world’s most loved genius, has always had a controversy-laden history, especially when it came to his basic academics. Urban legend firmly states that Albert Einstein was a below average student and only excelled when he gave up such trivial pursuits as a school education. However, a very rare manuscript has proven that Albert Einstein was not only a good student, but had the early signs of a genius.
     Albert Einstein wasn’t a bad student by any of today’s modern standards. His matriculate certificate bears witness to his efforts at becoming a good student. The certificate shows he received straight sixes in algebra, geometry, physics, and history as well, reported Einstein-Website. In his “Certificate of Qualification” for university matriculation, the lessons which he was less interested in can easily be detected. But the average grade in his certificate was a 5. This grade was officially recognized as “Good.”
  Then why does the world consider Albert Einstein to be a bad student? Perhaps the urban legend is founded on the fact that the Swiss school system has a 6 as best grade, and 1 as poorest, while the German is the other way round.
    Hence the world considers young Albert to be a student of the German education system, when in fact, he studied in a Swiss school. In 1895, at the age of sixteen, Einstein appeared for the entrance examinations for the Swiss Federal Polytechnic in Zurich (later the Eidgenössische Technische Hochschule ETH). He obtained the best results in the mathematical and natural science subjects, but in the linguistic and historical subjects his achievements were considered “unsatisfactory.” His overall result was rated as “insufficient.”
      On the advice of the Principal of the Polytechnic, he attended the Aargau Cantonal School in Aarau, Switzerland, in 1895–96 to complete his secondary schooling. Within a year, in September 1896, he passed the Swiss Matura with a remarkable improvement. Needless to say, young Einstein earned top grade of 6 in Physics and mathematical subjects. At the tender age of 17, Albert Einstein was absolutely clear about his life’s pursuits and hence enrolled in the four-year mathematics and physics teaching diploma program at the Zürich Polytechnic.

    Having derived theorems that still baffle and bother scientists across the world, Einstein is often mistaken to be a poor student. So poor in studies was he that many go as far as saying he quit school. But as the records prove, Albert Einstein was never a dull student.

Albert Einstein’s matriculation certificate, 1896--
2 comments on original post
1
Add a comment...

Kujtim Baraliu

Shared publicly  - 
 
NOTE for GOOD START
The inventor of the formula E = m ∙ c^2, in one occasion said: "Education is not accepted as a gift, but it is  achieved by work." Therefore I say that being educated does not mean being a pupil, student, teacher, or good professor, but education is a tool to discover new things and to increase our knowledge about the world and life.
Education enables people to interpret things, to think rationally and to avoid delusions. Quality Education reduces social and economic inequality and enables a better position in society. We Kosovars for a long time, and perhaps for a century, need to increase the quality of education in our society!
Now on the edge of the new school year, everyone should try to achieve the maximum results in the higher education process, each in his work-place, because this obligation we have for our children and our country. I'm trying to do this!.
Kujtim Baraliu_physicist/Prizren
1
1
petrit shala's profile photoKujtim Baraliu's profile photo
2 comments
 
Falemnderit Petrit
Add a comment...
Story
Tagline
Kujtimi Baraliu_fizikan
Introduction
Punoj si prof. i fizikës në gjimnazin "Gjon Buzuku" në Prizren, dhe kam njohuri të mjaftueshme nga fusha e fizikës, matematikës, astronomisë dhe shkencave tjera që lidhen me këto.
Bragging rights
Kam mbaruar studimet (në moshën 22 vjeçare) në vitin 1992, në Universitetin e Prishtinës.
Education
  • University of Prishtina
    Physics, 1987 - 1991
    Diplomë e Nivelit të Dytë (DND)
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Married
Work
Occupation
Profesor i Fizikës, në Prizren.
Skills
Në fushën e Teknologjisë së Informacionit, ...
Employment
  • Gjon Buzuku
    Fizikan, 1992 - present
    Profesor i lëndës së Fizikës, në gjimnazin e shkencave të sakta, "Gjon Buzuku" në Prizren.
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Republika e Kosovës
Previously
Prizren
Links