Profile cover photo
Profile photo
Kitab Klubu
565 followers -
www.kitabklubu.org
www.kitabklubu.org

565 followers
About
Posts

Post has attachment
Xəlil Rza Ulutürk. Mən ümmanlar təşnəsiyəm.

Kitabda Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün müxtəlif səpgili şeirləri təqdim olunub. Şairin poeziyasını iki dövrə ayırmaq olar: 60-cı illərdən 80-ci illərin axırlarına qədər olan dövr, bir də milli-azadlıq hərəkatından sonrakı dövr. Hər iki mərhələdə Xəlil Rza mübarizdir, üsyankardır, haqsızlığa qarşı barışmazdır. Hətta gənclik yaradıcılığının mövzuları təbiət lövhələri, məhəbbət, sevgi seirləri olsa belə bu poeziyada da oxucu şairin milli duyğu və düşüncələrini çox aydın şəkildə görə bilir.
Kitabda istiqlal şairinin azadlıq mübarizəsindəki iştirakının bəzi səhifələri, habelə, onun Lefortovo zindan həyatının mühüm tarixçəsi ilə bağlı şeirləri də yer alıb.

Müəllif: Xəlil Rza Ulutürk
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2018
ISBN 978-9952-8210-6-2
Səhifə: 440 səh.
Format: 60x84 1/16 (140x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 100
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Author: Jann Huizenga Müəllif: Azər Zahidov
American’s way of independence
Amerikanın müstəqillik yolu

İngilis dilini öyrənənlər üçün yeni-rəngli metodik vəsait
Tərcümə: Azər Zahidov

© Azər Zahidov

Kitabda Amerikanın müstəqillik yolundan bəhs edilir. Amerika müstəqil olmadan öncə Böyük Britaniyanın kaloniyası olmuşdu. Benjamin Franklinin ideyası və Corc Vaşinqtonun komandanlığı ilə Amerika müstəqil bir ölkəyə çevrildi. Böyük Britaniyaya qarşı çıxmaq, müharibə və müharibədən sonrakı proseslərdən bəhs edir. Kitab fərqli metodika ilə yazılıb:
Kitabı həm İngiliscə həm də Azərbaycanca oxumaq mümkündür.
Ən əsası isə bu kitab vasitəsi ilə İngilis dilini öyrənmək mümkündür.

Author: Jann Huizenga Müəllif: Azər Zahidov
Dil: Azərbaycan, English
Nəşriyyat: KitabKlubu.org
Nəşr ili: 2018
ISBN: -
Səhifə: 176 səh.
Format: 60x84 1/16 (140x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 50
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mehman Süleymanov
Şah İsmayıl Səfəvi

Kitab Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində yeni bir səhifə açmış, Səfəvilər sülaləsinin əsasını qoymuş, görkəmli sərkərdə, məharətli döyüşçü, istetdadlı şair Şah İsmayıl Səfəvinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmişdir. İlkin mənbələrin araşdırılmasına geniş yer verilməklə kitabda Şah İsmayılın əcdadları, dini-siyasi baxışlarının məzmunu və mahiyyəti, şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri əhatəli şəkildə araşdırılaraq oxucuların diqqətinə təqdim olunmuşdur.

Müəllif: Mehman Süleymanov
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: "Elm və Təhsil"
Nəşr ili: 2018
ISBN 978-9952-8176-9-0
Səhifə: 824 səh.
Format: 70x100 1/16 (170x240 мм)
Cildi: bərk
Tiraj: 300
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Osmanoğlu M. Sözün o üzündə. Ədəbi fraqmentlər.
Bakı. Kitab klubu, 2018, 408 səh.
Kitabda müəllifin əsasən son illərdə yazdığı filoloji araşdırmaları, esseləri və xatirələri toplanmışdır.
© Məti Osmanoğlu, 2018
ISBN 978-9952-8023-1-3
Photo
Add a comment...

Post has attachment
əvahirləl Nehru. ÜMUMDÜNYA TARİXİNƏ NƏZƏR
Tərcümə: Tahir Paşazadə

Kitaba dünyanın görkəmli siyasi xadimlərindən biri, Hindis-tan milli-azadlıq hərəkatının lideri və ilk baş naziri olmuş Cəvahirləl Nehrunun məhbəsdə ikən qızı İndira Qandiyə (1980-1984-cü illərdə Hindistanın baş naziri olmuşdur) yazdığı məktublar daxil edilmişdir. Əsərdə həmçinin, bəşər sivilizasi-yasının ikinci dünya müharibəsinə qədərki tarixinin əsas hadisələri qısaca şərh şəklində oxuculara təqdim olunub.

Müəllif: Cəvahirləl Nehru
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2018
ISBN: -
Səhifə: 420 səh.
Format: 60x84 1/16 (140x200 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 150
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SİYASİ MÜHACİRİN XATİRƏLƏRİ
Abbas bəy ATAMALIBƏYOV

İngiliscədən çevirəni və ön sözün müəllifi : İsmayıl Umudlu

Müəllif: Abbas bəy ATAMALIBƏYOV
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: © Bakı Kitab Klubu
Nəşr ili: 2018
ISBN: -
Səhifə: 82 səh.
Format: 70x100 1/32 (120x170 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 100
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Şirvanşahlar dövləti / Государство Ширваншахов
Sara Aşurbəyli / Сара Ашурбейли

Kitabda Azərbaycanın orta əsr dövlətlərindən biri olan Şirvanşahlar dövlətinin sosial-iqtisadi, siyasi tarixi və mədəniyyəti araşdırılır. Şəhərlərin iqtisadi vəziyyəti, əhalinin sosial tərkibi, feodal cəmiyyətinin quruluşu, Şirvanşahlar sülalələrinin tarixi açıqlanır. Əsər numizmatik, epiqrafık və arxeoloji materiallara əsaslanaraq bir sıra Şərq (ərəb, fars, türk), gürcü, rus, Qərbi Avropa mənbələrinə istinadən yazılmışdır.
Kitab tarixçilər, şərqşünaslar, ali məktəbələrin müəllim və tələbələri, eləcə də Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Müəllif: Sara Aşurbəyli / Сара Ашурбейли
Dil: Azərbaycan, Русский
Nəşriyyat: "Əbilov, Zeynalov və oğulları" MMC
Nəşr ili: 2006
ISBN 5-87459-229-6
Səhifə: 670 səh.
Format: 70x100 1/16 (210x300 мм)
Cildi: bərk
Tiraj: 500
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Hüseyn Baykara. İran inqilabı və azadlıq hərəkatları

Türk dilindən çevirən:
Cavanşir Yusifli

Bakı, KitabKlubu.org, 2018, 238 səh.

Kitabda XX əsrin əvvəllərində dünyada həlli müşkül olan siyasi, iqtisadi və sosial-intellektual problemlərin xalqların, millətlərin taleyinə təsiri, milli oyanış, bu oyanışın fonunda İranda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər öz əksini tapmışdır. Müəllif yazır: "Uzun sərhəddi ilə Türkiyəyə qonşu olan bir İran dövləti, bir də İran xalqları var. Şahənşah Məhəmməd Rza tərəfindən idarə olunan bu ölkə dünya üçün bir qapalı qutu kimidir. Bu o deməkdir ki, ölümlə, zülümlə, haqsızlıqla, əsarət və ədalətsizliklə istibdad üsuluyla idarə edilən zavallı İran ölkəsi və xalqları haqqında dünya heç nə bilmir. Halbuki XX əsrin əvvəlindən indiyə kimi İranda, İran xalqları arasında zülmə və istibdada qarşı eynən Qərbdəki fikir hərəkatları kimi üsyanlar olmuş, mübarizələr aparılmış, qanlar axmış, haqlar əldə edilmiş və bir az sonra yenə tapdalanmış, bir daha qanlar axmış, mübarizə davam etmişdir, bu gün də bu mübarizə dayanmamışdır."
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Namiq Mənsurlu və Sahil Murtuzayev
“Mikroiqtisadiyyat” dərslik

Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 25.01.2018-ci il tarixli F-75№-li əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Müəllif: Namiq Mənsurlu və Sahil Murtuzayev
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: Bakı Biznes və Kooperasiya kolleci
Nəşr ili: 2018
ISBN: 978-9952-37-030-0
Səhifə: 168 səh.
Format: 70X100 1/16 (170x240 мм)
Cildi: yumşaq
Tiraj: 300
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded