Bydd Nia yn ôl am gyfres arall o raglenni ar nos Sul Tachwedd 13eg, gydag adolygiadau o’r cynnyrch diweddaraf ym myd y celfyddydau Cymreig. Bydd hyn yn cynnwys nofelau, llyfrau ffeithiol, cynyrchiadau theatr, crynoddisgiau, ac arddangosfeydd. Yn y cyfnod hwn, bydd pwyslais arbennig ar lenyddiaeth, a bydd panel gwahanol o adolygwyr yn ymuno â Nia bob tro er mwyn mynegi eu barn am y cyhoeddiadau newydd. Yn ôl y patrwm arferol, bydd cyfle i gael blas o’r gweithiau newydd, a chlywed gan rai o’r awduron a’r artistiaid eu hunain. Bydd y gyfres yma o chwech rhaglen yn cael eu darlledu am 10.20 bob nos Sul.


Nia returns with a new series of programmes on Sunday, November 13th, with reviews of the latest publications and productions in the Welsh arts scene. Novels, factual books, theatre productions, CDs and exhibitions are all possible subjects for discussion. During the period leading up to Christmas, there will be a particular emphasis on new books, with each week’s panel of reviewers sharing their views on the latest publications. There will also be an opportunity to hear from authors and artists themselves, as well as having a taste of the new works to be released. This series of six programmes will be broadcast each Sunday night at 10.20pm.
Photo
Shared publicly