Shared publicly  - 
 
Meski rasa lapar adalah sesuatu yang wajar, namun patut dicurigai bila sinyal lapar tersebut berlebihan dan terus menerus...
Translate
Meski rasa lapar adalah sesuatu yang wajar, namun patut dicurigai bila sinyal lapar tersebut berlebihan dan terus menerus.
9
Add a comment...