Profile cover photo
Profile photo
wannipa thammasin
About
Posts

กาลเวลา ยิ่งนานยิ่งเปลี่ยนใจคน เปลี่ยนรักของคนเมื่อไกลห่าง
ยังกังวล ว่าเธอเปลี่ยนไปหรือยัง ความหวังนับวันยิ่งเลือนลาง 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded