Profile

Cover photo
stepan ovanesian
Attends was. 10 years when a miraclehappened, hot lead boiledaway quickly and I make twomarks on the forehead, whichreally is a miracle!
16 followers|10,812 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
Very match,Wrong!
 
The Seal of God,not dream,it'srealy,i have proof100000000%!!!
2 comments on original post
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
Ես եզակի է
աշխարհում!!!
 ·  Translate
1
Add a comment...

stepan ovanesian

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
The Seal of God,not dream,it'srealy,i have proof100000000%!!!
1
1
stepan ovanesian's profile photo
2 comments
 
Very match,Wrong!
Add a comment...
 
If someone wants to make a lot of this supernatural phenomenon, please write to me !?
1
Add a comment...
Have him in circles
16 people
Elliot Bollet's profile photo
Stefan Vanesi's profile photo
Nancy Lee's profile photo
Diogod paula toledo's profile photo
youssry korany's profile photo
MobilSesli's profile photo
Lady Gaga FanPage's profile photo
Travis Sheppard's profile photo
Daniel Talbot's profile photo

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
ГЛАВА 7
7:1 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и
държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито
по морето, нито върху някое дърво.
7:2 И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог;
и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят
земята и морето и каза:
7:3 Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат
върху челата на слугите на нашия Бог.
7:4 И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди
подпечатани от всичките племена на израилтяните:
7:5 от Юдовото племе, дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе,
дванадесет хиляди; от Гадовото племе, дванадесет хиляди;
7:6 от Асировото племе, дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе, дванадесет
хиляди; от Манасиевото племе, дванадесет хиляди;
7:7 от Симеоновото племе, дванадесет хиляди; от Левиевото племе, дванадесет
хиляди; от Исахаровото племе, дванадесет хиляди;
7:8 от Завулоновото племе, дванадесет хиляди; от Иосифовото племе, дванадесет
хиляди; от Вениаминовото племе, дванадесет хиляди подпечатани.
7:9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи,
от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и
пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
7:10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на
престола и на Агнето!
7:11 И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите
живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу,
казвайки:
7:12 Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и
могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
7:13 Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели
дрехи, кои са? и откъде са дошли?
7:14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които
идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на
Агнето.
7:15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм;
и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
7:16 Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето,
нито някой пек;
7:17 защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги
заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Happy New Year!
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
Учението на Исус за молитвата - Веднъж Исус се молеше на едно място. След като свърши, един от учениците му каза: „Господи, научи ни да се молим, както Йоан научи своите ученици.“ Исус им каза: „Когато се молите, казвайте: «Отче, да се почита името ти, да настъпи царството ти. Давай ни всеки ден хляба, от който се нуждаем. Прости греховете ни, защото и ние прощаваме на всеки, който ни причинява зло. И не ни изправяй пред изкушение.»“ Искайте наст...
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
ГЛАВА 13.
1. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето
звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони,
а на главите му - богохулни имена.
2. Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на
мечка, а устата му - като уста на лъв; и даде му змеят силата си, и
престола си, и голяма власт.
3. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му
смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир
звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра,
4. поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой
може да воюва с него?
5. Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде
му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.
6. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му,
жилището Му и ония, които живеят на небето.
7. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се
власт над всяко коляно, език и народ.
8. И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани
в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.
9. Който има ухо, нека чуе.
10. Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той
трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.
11. И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на
агне и говореше като змей.
12. И с всичката власт на първия звяр той действуваше пред него и
караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято
смъртна рана бе заздравяла;
13. и вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на
земята пред човеците.
14. И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши
пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на
звяра, който има рана от меч и остана жив.
15. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ
дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не
биха се поклонили на зверовия образ.
16. И той ще направи, щото на всички - малки и големи, богати и
сиромаси, свободни и роби - да се даде белег на дясната им ръка или
на челата им,
17. та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня,
който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му.
18. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра,
понеже е число на човек, и числото му е шестстотин шейсет и шест.
 ·  Translate
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
Който вярва в мен ще спечели много,защото Бог ми е свидетел,гаранция 100 000 000%!!!
 ·  Translate
1
Add a comment...

stepan ovanesian

Shared publicly  - 
 
Ако някой се интересува,моля да се обади,359 gsm 0888690325!
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
16 people
Elliot Bollet's profile photo
Stefan Vanesi's profile photo
Nancy Lee's profile photo
Diogod paula toledo's profile photo
youssry korany's profile photo
MobilSesli's profile photo
Lady Gaga FanPage's profile photo
Travis Sheppard's profile photo
Daniel Talbot's profile photo
Education
  • was. 10 years when a miraclehappened, hot lead boiledaway quickly and I make twomarks on the forehead, whichreally is a miracle!
    present
Contact Information
Home
Email