Profile cover photo
Profile photo
Vakt-i Vuslat
71 followers -
°°~Bana ne şarkılar söyle ne de masallar anlat sadece kur'an oku,bana Rabbimi hatırlat.~°°
°°~Bana ne şarkılar söyle ne de masallar anlat sadece kur'an oku,bana Rabbimi hatırlat.~°°

71 followers
About
Posts

Post is pinned.
Yazdıklarım yürek süzgecinden geçmiş,
Canı gönülden #hissettiklerimdir.
Kalemim tek bir kelimeyi dahi öylesine yazmaz!
Zira #yürekte ne varsa dildende o dökülecektir.
#Vakt-i_Vuslat

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Nasuh tevbesi nedir? Nasıl yapılmalıdır? Nasuh tevbesinin fazileti nedir?

Nasuh tevbesi nasıl yapılır? Peygamber Efendimiz (asm) Nasuh tevbesini nasıl tarif etmiştir?

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir. 
"Nasuh tevbesi" halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir. 

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir 

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar “Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?” diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî) 
Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah'tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna "Nasuh tevbesi" denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi) 

Peygamber Efendimiz’in (asm) tevbe-i nasuh tarifi:

Peygamber Efendimiz (asm), tevbeden bahsedince, Nasuh tevbesinin ne olduğunu soran Hz. Muaz bin Cebel’e (ra) buyurdu ki: 
“Tevbe-i Nasuh, işlenen günahtan pişman olmak, Allah-ü Teâlâ’dan mağfiret dilemek, bir daha öyle bir günah işlememek demektir.” (Beyhakî) 

Hasan Basrî Hazretlerinin (ra) tevbe-i nasuh tarifi

Hasan-i Basrî’ye (ra), nasuh tevbesinin ne olduğu sorulunca, şöyle cevap vermiştir: 
• Kalp ile pişman olmak, 
• Dil ile istiğfar edip Allah’tan (cc) affını istemek, 
• Azalarla günahları terk etmek, 
• İçten bir daha günaha dönmemeye karar vermektir. 

Nasuh tevbesi nasıl yapılmalıdır?

Tevbe-i Nasuh şu dört şeyin birleşmesiyle olur: 
• Lisan (dil) ile istiğfar, 
• Günahı işleyen aza ile günahı terk etmek, pişman olmak, 
• Bu günahı bir daha işlemeyeceğine kat’i olarak karar vermek, 
• İnsanı günah işlemeye sevk eden kötü arkadaşlardan uzaklaşmaktır. 

Tevbe-i Nasuh yapan kişi “altlarından ırmaklar akan cennete” girer 

“Ey iman edenler! (Samimi bir tevbe olan) Tevbe-i Nasuh ile Allah’a tevbe edin! Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar! Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar (da): “Rabbimiz! Nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle! Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin!” derler.”(Tahrim, 8) 

Post has attachment
Photo

Post has shared content

Post has attachment
👇👍

Post has shared content
Ne Mutlu yüce Allahım
NAMAZ

Seher ile hakka gönlüm ibrazı
Yürekten el açıp eyle niyazı
Kalbin anahtarı sabah namazı
Kılana ne mutlu yüce Allahım
Gafletten uyanıp hakkın yolunda
Olana ne mutlu yüce Allahım

Öğle vakti kim kıbleye dönerse
Nefsi atıp kör şeytanı yenerse
On rekatta baş secdeye inerse
Kılana ne mutlu yüce Allahım
Her yerde gerçeği hakkı arayıp
Bulana ne mutlu yüce Allahım

Bakarsın gün yüzün akşama döndü
Melekler saf,u saf yerlere indi
Al abdestti vakit oldu ikindi
Kılana ne mutlu yüce Allahım
Verdiği ikrarda verdiği sözde
Kalana ne mutlu yüce Allahım

İmkanı kaçırma bitmeden yaşam
Allahım sen güç ver yolunda koşam
Gün battı geldi bak işte akşam
Kılana ne mutlu yüce Allahım
Arınıp günahtan hakkın nuruyla
Dolana ne mutlu yüce Allahım

Coşkunoğlu sakın bir kula çatma
Helal ticareten haramı katma
Yatsıyı kılmadan uykuya yatma
Kılana ne mutlu yüce Allahım
Beş vakit namazda kıbleye dönüp
Durana ne mutlu yüce Allahım

Animated Photo
Wait while more posts are being loaded