Profile cover photo
Profile photo
Тепло Чернівці
6 followers
6 followers
About
Posts

Роз’яснення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо розрахунку плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії
за жовтень 2017 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017р. № 156 «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». Зазначені зміни було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 22.03.2017р. №54 та «Офіційний вісник України» від 31.03.2017р. №26.
Зміни стосуються розміру щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу.
На розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення впливає значення коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, використаних під час розрахунку діючого тарифу.
Зважаючи на значення коефіцієнта, розмір плати за послугу з централізованого опалення для населення (без засобів обліку теплової енергії) щомісяця буде різним.
Тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1101 від 09.06.2016 року складає 27,45 гривні за метр квадратний у місяць впродовж опалювального сезону. При цьому розрахований розмір щомісячної плати за метр квадратний може бути як більшим, так і меншим від затвердженого НКРЕКП тарифу на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без засобів обліку теплової енергії.
Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу визначається виконавцем за формулою:
П = ТО * S * Кі * (ni /nкi`),
де ТО – одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість) – 27,45 грн за кв. м;
S — опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);
Кі — коефіцієнт, що враховує відхилення в і-му місяці фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу;
ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (у жовтні – 13 діб);
nкi` — календарна кількість діб в і-му місяці (31 доба у жовтні).
Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі), проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:
Кі = qфакт і /qн і ,
Для жовтня 2017 року:

Кі =0,00358/0,00994=0,3602

де qн і — норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
qфакт і — фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в і-му місяці розрахункового періоду.
Норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qн і) визначається за формулою:
qн і = q * ni /N,
Для жовтня:
qн і = 0,1338*13/175=0,00994
де q — середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (0,1338 Гкал на 1 кв. м);
ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (у жовтні – 13 діб);
N — загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (175 діб).
Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qфакт і), приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в і-му місяці, визначається за формулою:

qфакт і = qн і * (tвн – tср о ф і) * nфi /(ni * (tвн – tср о с)),
Для жовтня 2017 року:
qфакт і =0,00994*(18-7,3)7,66/(31(18-0,5))=0,00994*10,7*7,66/(13*17,5)=0,00358.
де tвн — середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) — 18 °С;
tср о с — середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення, °С (для м.Чернівці +0,5 С);
tср о ф і — середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С (з 24 по 31 жовтня 2017 року +7,3°С).
nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в і-му місяці (у жовтні 2017 року – 7,66 діб);
Плата за опалення 1 кв. м. опалюваної площі у жовтні 2017 року становить:
П = 27,45грн/кв.м*1кв.м*0,3602*13/31==4,15 грн за 1 кв. м.
Розрахунок плати за опалення 1 кв. м. опалюваної площі у жовтні 2017 року приведений для споживачів, які отримали послугу з централізованого опалення з 24 жовтня 2017 року.Нарахування плати за послугу з централізованого опалення у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за жовтень 2017 року здійснювалось з урахуванням фактичної кількісті діб надання послуги з централізованого опалення у жовтні 2017 року та середньої фактичної температури зовнішнього повітря розрахункового періоду.
Середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду становить:
з 24 по 31 жовтня 2017 року +7,3°С;
з 25 по 31 жовтня 2017 року +7,4°С;
з 26 по 31 жовтня 2017 року +7,7°С;
з 27 по 31 жовтня 2017 року +7,4°С;
з 28 по 31 жовтня 2017 року +6,6°С;
з 29 по 31 жовтня 2017 року +6,1°С;
з 30 по 31 жовтня 2017 року +4,9°С;
31 жовтня 2017 року +4,3°С.
Add a comment...

Протягом травня 2017 року працівниками теплового району №3 виконувались роботи за наступними адресами:


1 Заміна теплової мережі від ТК64 доТК68 на вул. Головній,277Б-279 : 68м

2 Ремонт теплової мережі від ТК 66 до ТК67 на вул. Головній,277А-277: 40м

3 Ремонт теплової мережі від ТК 62 доТК-63 на вул. Головній, 281-281Б: 88м

4 Ремонт теплової мережі від ЦТП 11-Ю на вул. П.Кільцевій,9В : 124м

5 Ремонт теплової мережі на вул. П. Кільцевій, 9А : 10м
Add a comment...

Міське комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго»
інформує:

До відома бюджетних установ та інших споживачів
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 травня 2016 року №782 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) на рівні:
тариф на теплову енергію – 972,18 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 946,58/ грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 25,01 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,59 грн/Гкал (без ПДВ).
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів наведена у додатках №1-4 до постанови НКРЕКП №782.

До відома населення
1. Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року №969 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» з 01 липня 2016 року встановлено тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення на рівні:
тариф на теплову енергію – 977,41 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 951,41 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 25,41 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 0,59 грн/Гкал (без ПДВ).
Структура тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення наведена у додатках №1-4 до постанови НКРЕКП №969.
2. Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року №1101 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року №1171» встановлено тарифи на послугу з централізованого опалення, що надаються населенню:
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1185,12 грн/Гкал (з податком на додану вартість);
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 27,45 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість).
Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» наведена у додатку №159 до постанови НКРЕКП №1171 у редакції постанови НКРЕКП №1101.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Роз’яснення МКП «Чернівцітеплокомуненерго» щодо розрахунку плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за жовтень 2016 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2015р. № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря» було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». Зазначені зміни було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 19.12.2015р. №238.
Зміни стосуються розміру щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу.
На розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення впливає значення коефіцієнта, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, використаних під час розрахунку діючого тарифу.
Зважаючи на значення коефіцієнта, розмір плати за послугу з централізованого опалення для населення (без засобів обліку теплової енергії) щомісяця буде різним.
Тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1101 від 09.06.2016 року складає 27,45 гривні за метр квадратний у місяць впродовж опалювального сезону. При цьому розрахований розмір щомісячної плати за метр квадратний може бути як більшим, так і меншим від затвердженого НКРЕКП тарифу на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без засобів обліку теплової енергії.
Розмір щомісячної плати (П) за послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період протягом опалювального сезону у разі застосування одноставкового тарифу визначається виконавцем за формулою:

П = ТО * S * Кі * (nфi /ni`),

де ТО – одноставковий тариф на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, гривень за 1 кв. метр (гривень за 1 куб. метр) за розрахунковий період протягом опалювального сезону (з податком на додану вартість) – 27,45 грн за кв.м;
S — опалювана площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) споживача, який отримує послугу з централізованого опалення та не має будинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії, кв. метрів (куб. метрів);
Кі — коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в і-му місяці;
nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення у розрахунковому періоді в і-му місяці (в жовтні 2016 року – 19 діб);
ni` — календарна кількість діб в і-му місяці (31 доба в жовтні).
Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі), проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду:

Кі = qфакт і /qн і ,
Для жовтня 2016 року:

Кі =0,019526/0,00994=1,9644.

де qн і — норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії;
qфакт і — фактична розрахункова витрата теплової енергії на опалення 1 кв. метраопалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків в
і-му місяці розрахункового періоду.
Норма витрати теплової енергії в і-му місяці опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qн і) визначається за формулою:
qн і = q * ni /N,
Для жовтня:
qн і = 0,1338*13 /175=0,00994.

де q — середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (0,1338 Гкал на 1 кв.м);
ni — тривалість опалювального періоду в і-му місяці, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (в жовтні – 13 діб);
N — загальна тривалість опалювального сезону, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для населення (фізичних осіб) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії (175 діб).
Фактична розрахункова норма витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метраопалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків (qфакт і), приведена до фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону в і-му місяці, визначається за формулою:

qфакт і = qн і * (tвн – tср о ф і) * nфi /(ni * (tвн – tср о і)),

Для жовтня 2016 року:

qфакт і =0,00994*(18-5,5)19/(13(18-8,7))=0,00994*12,5*19/(13*9,3)=0,019526.

де tвн — середня розрахункова температура внутрішнього повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) — 18 °С;
tср о і — середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення в і-му місяці, °С (для м.Чернівці в жовтні +8,7 °С);
tср о ф і — середня фактична температура зовнішнього повітря розрахункового періоду за опалювальний сезон (кількість діб надання послуги з централізованого опалення) для відповідного населеного пункту в і-му місяці, °С (у жовтні 2016 року +5,5°С ).

Оскільки середня фактична температура зовнішнього повітря у жовтні 2016 року нижча від середньої розрахункової температура зовнішнього повітря у жовтні, а фактична кількість діб надання послуги у жовтні 2016 р більша, ніж передбачено тарифом, то плата за опалення 1 кв. м. опалюваної площі у жовтні 2016 р. перерахована згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2015р. № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря» становить 33,05 грн за 1 кв.м.


П = 27,45грн/кв.м*1кв.м*1,9644*19/31=27,45*1*1,9644*0,6129=33,05 грн за 1 кв.м.
Add a comment...

У зв’язку з ліквідацією витоку теплоносія з мереж центрального опалення 03.11.2016р. з 8:00год. до 21:00год., буде відключено теплопостачання в житлових будинках. Мешканцям вказаних будинків у зв’язку з відключенням буде здійснено перерахунок.
Героїв Майдану 75, 77, 77а/1, 77б/1, 77в/1, 77г, 77а/2, 77б/2, 77в/2, 79, 81, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 87, 87а, 87б, 87в, 87г, 87д, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а, 101, 103, 103а, 103б, 103в, 103г, 107, 109, 111, 113, 115.
Комарова 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 40а, 40б, 54, 15, 17, 19-21, 23-25, 27, 27а, 31, 31а-б, 31а, 31б, 31д, 33.
ЗОШ №6 - вул. Комарова, 28.
ДНЗ «Сузір’я» - Комарова, 28в.
ДНЗ 45 Героїв Майдану, 87б.
Add a comment...

До відома споживачів м. Чернівці
У відповідності до Постанови КМУ від 23.08.2016 року №534 підприємством в вересні 2016 року було виконано розрахунок т повернуто до державного бюджету невикористаних сум субсидій, які були надмірно нараховані споживачам (в будинках з будинковими приладами обліку) для відшкодування витрат на послуги з централізованого опалення (теплопостачання)
У споживачів без будинкових приладів обліку перерахунок був виконаний службою субсидій на потязі травня-серпня 2016 року.
Add a comment...

Post has attachment
Графік проведення гідравлічних випробувань теплових мереж


“Повідомляємо, що з 12.09.2016р. МКП „Чернівцітеплокомуненерго”
починає заповнення та проведення гідравлічних випробувань теплових мереж, теплових вводів та внутрішньобудинкових систем централізованого опалення відповідно графіку.
ЖБК, ЖБТ, ОСББ та іншим утримувачам будинків та споруд необхідно терміново завершити всі роботи на внутрішньобудинкових системах централізованого опалення, закрити засувки в вузлах ввода до 12.09.2016р. та надати теплопостачальній організації листи про готовність до гідравлічних випробувань до 12.09.2016р.
МКП „Чернівцітеплокомуненерго” не несе відповідальності за заливи приміщень при самовільному виконанні робіт на внутрішньобудинкових системах централізованого опалення.
http://teplo.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=21
Add a comment...

Post has attachment
ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ?

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ?

Допомогу держави – субсидію – може отримати більшість українських родин, якщо їхні комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Уряд адресно заплатить за кожного громадянина.

Наприклад, сім’я, у якій двоє працездатних батьків та одна дитина, проживає у Києві у квартирі площею 50 м2. Дохід родини – 7000 грн. на місяць, комунальні витрати – 2520 грн. У разі оформлення субсидії така сім’я сплачуватиме за комуналку всього 875 грн., решту – 1645 грн. - заплатить держава.
Держава зробила крок назустріч і тим людям, які орендують житло. Такі сім’ї, на підставі договору найму (оренди) житла, теж можуть оформити субсидію і значно менше платити за комунальні послуги.

Субсидія розраховується виходячи з доходу зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і оформлюється на будь-кого з членів сім’ї. Наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на визначення права на призначення субсидії.

Громадяни, які одержували субсидію протягом 2015-2016 рр., автоматично отримуватимуть її в наступному (2016-2017рр) опалювальному сезоні.

ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ?

Механізм оформлення житлових субсидій суттєво спрощено. Для отримання державної допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи. Жодних інших документів не потрібно.

Кожна українська сім’я отримає у поштову скриньку бланк Декларації про доходи, Заяви на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та інструкцію як їх правильно заповнити.

Готові документи можна:

самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики;
самостійно подати до сільських і селищних рад;
надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання.
відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua)
Протягом кількох тижнів днів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Субсидія безповоротно призначається на 12 місяців, а не на півроку, як було раніше. Вона автоматично перераховується на наступний термін вже без додаткових заяв.

Ґрунтовні роз’яснення з приводу оформлення житлово-комунальних субсидій можна отримати у фахівців урядової гарячої лінії за номером 15-45. Працює безкоштовно та цілодобово зі стаціонарних і мобільних телефонів.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded