Profile cover photo
Profile photo
Jennylyn Padilla
15 followers -
hi everyone its me jennylyn padilla real winner of mitanika.2012. but steve smith geting to me mitanika.its me jennylyn padilla from rezal pinamungajan cebu.
hi everyone its me jennylyn padilla real winner of mitanika.2012. but steve smith geting to me mitanika.its me jennylyn padilla from rezal pinamungajan cebu.

15 followers
About
Jennylyn's posts

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

hello to all una salahat nag pasalamat ako sa aming panginoong diyos na buhay pa ako nga yon mula sa mitanika power sa saciantes apat na taon ako mitanika at lagi binabirosan ang contrata mula may 5 20011 hanggang 20014. ng may at tapos marami paakong gagawin saaking buhay na isang princess barbie evelyn at jose rezal kay mahirap ang aking pinag daanan sa mitanika power power kayanabutas sa getna ang aking ulo kung hindi kopa natakpan siguro patay ako dahil ang lason ang makakamatay sa manga somusonod na princessa at hindi biurose sa ibang lahi ang makakamatay sakanila kapag ikokonict sa saciantes ibaba clasing biros at lason at higet sa lahat ang pagbotas sa ulo nila dahil walang cristal na itapat sa cristal sa espanya na tolad ng mundo natin ay malaki kay mundo ay dinadala ni senor santo neno de cebu ay sa saciantes yan kapag ma boom ang cristal nandoon sa espanya ay conict sa ating mundo mamtay ang manga tao at lua at langet maghalikan dahil ang kaponan ponawan yong langit bumaba sa mundo ng manga tao lonom ang mundo kaya ina ng manga cristal namakapayarin sa saciantes nandoon sa espanya sa manga ferry kay delikado rin ang jerosalim pate ang esrael pate ang nazarith mangatao sila manga espanyol ang kaponaw ponawan saibabaw ng mundo dito sa ating philpinas makita naten ay cloud at doon sa espanya ay lupang lambut at kulay asol at pute ang palassio nan doon sa baba ng lupang asol at pute kaya iyon ang pangalawang buhay kaya gusto ako makarating doon at domaan sa palassio ne doctor jose rezal sa baol ako papasok at tulad ng elibetor ilang menoto makarating na ako sa ibang mundo my mission pa ako doon na aking gagawen at aking mission dito sa mundo ng manga tao tapos na nong may 5 20014 pag prove ko ang manga espanol may  kapangyarin dahil coniction sacaintes kapag tagapagsonon sakapangyarihan ni maria magdalina at ni princessa barie dahil kalaban ang taga chinna at maraming namatay at gename ang power saciantes kaya sa totoo hindi gametin ang power ne maria magdalina at princessa barbie sa masama dahil dilikado my paroso ang mundo ng mangatao dahil sa lahing eva at adan na batas at genagamet sa fuck fuck ang aking kapayarihan kaya ako se evelyn alpar ang tenatackda na sumusodod  sa kapangyarin ni maria magdalina at princessa barbie at talonin ang lahing eva at adan na pa saciantes saciantes espanyol kaya natalo ko sila ay gomagamit ng machen pero ako si evelyn alpar walan machen na aking hinawakan dahil aking ulo my dalawang cristal at coniction sa espanya na cristal na makapayarihan at my camera aking esep dahil ang manga tao somanip samitanika my munetor at kinoconict saaking esip kaya na kita ko sila kung ano genagawa katulad ni maria magdalina ang deyosa sa espanya province siya aming puno at ako taga pagsunod sa kanyang kapangyarin at kay princessa barbie at sa kayamanan sa loob ng palassio sa espanya at my kahakbang ang aking power se joseph at si daved kapatid ni joseph ay si godfather siya ay sumosonod nahari sa palassio nazarith at patas rin dalawang cristal pati si david princepe dalawang cristal dahil kalaban ang chinna sa patayan sa power power sa saciantes kaya ganon  saaking pag success sa mitanika kahit hindi namatay ang kalaban nalahing  eva at adan my ganteng pala akong matanggap mula sa palassio  sa aming puno na se maria magdalina at si princessa babie binabaliktad ang lahat na aking power sinosopla ni steven smith at ne lopiz kaya my mission paako sa espanya yon lang aking minsahi kay pripesea ko roben padilla sana maka entende siya saakin wala akung kakampe panahon saaking pakipaglaban sa taga chinna lahi eva at adam na manga satanas na taga pagsodod ni satanas  ito ang isang kung message kay roben padilla bakit hindi niya ako pinontahan dito sa rezal pinamungajan sa kanto sakabyangon rezal er op dodo esatam

tetto roben pomunta ka saakin. ito aking new number na tm. 09059558247  akin itong number kaya lagi ako nag txt sainyo at homihingi ako tulong sainyo  na pera dahil wala akong pera. at ikaw lang ang m ay karapatan na umaacept saakin na ako si evelyn alpar ay prepesia muako tetto roben kaya sumagaw aking manga mata at naimsomia ako at kailangan ako mag paalbulario sa pinamungajan at gusto ako umuuwi sa pinamungajan kaso wala akong p;amasahi at walang  pangbili ng aking pagkain kapag nandoon na ako sa aming probinsia sa rezal pinamungajan cebu probens kaya pumunta kana dito sa akin sa cebu aking adris talamban merygrace malapit ang bahay ni manang nika at ako yong tinanong ni bigrother noong september 20013 nagtanong siya saakin kung nasaan ang bahay ni nika at taga dswd raw sila.at nag sumbriro si bigrother at morino ang kolay sakanyang balat. at nakalimutan ko na gosto ako umuuwi sa pinamungajan pesta20 or 21 ng febrero para magpagamut nang albularyo dahil naimsumia ako dahil kinukolam aKO  ni christena pastor dahil kalaban ko siya kay noel harriss noong 20010 at inaaway niya ako sa facebook at siya ang kasabwat sa manga koreano na me biros saakin at punta kana dito or sa petsa 9 nang febrero bukas na tetto roben marami akong sabihin sainyo sapersonal kolang sabihin sainyo tulongan muako wala akong pera fenacial problim inoulcer ako  at kailangan my pera ako my pang bili ng pagkain at aking gosto at bili ng gamot sa ulcer. at gamot sa emsomia habang magpagamot ako ng albularyo sa probinsia pumayat ako. at namutla ang mata dahil kinucontrol sa mangatao at iyon lang mang txt kasaakin my cel number ako dito tm evelyn alpar jennylyn padilla ito location cebu talamban merygrace.

tetto roben pomunta ka saakin. ito aking new number na tm. 09059558247  akin itong number kaya lagi ako nag txt sainyo at homihingi ako tulong sainyo  na pera dahil wala akong pera. at ikaw lang ang m ay karapatan na umaacept saakin na ako si evelyn alpar ay prepesia muako tetto roben kaya sumagaw aking manga mata at naimsomia ako at kailangan ako mag paalbulario sa pinamungajan at gusto ako umuuwi sa pinamungajan kaso wala akong p;amasahi at walang  pangbili ng aking pagkain kapag nandoon na ako sa aming probinsia sa rezal pinamungajan cebu probens kaya pumunta kana dito sa akin sa cebu aking adris talamban merygrace malapit ang bahay ni manang nika at ako yong tinanong ni bigrother noong september 20013 nagtanong siya saakin kung nasaan ang bahay ni nika at taga dswd raw sila.at nag sumbriro si bigrother at morino ang kolay sakanyang balat. at nakalimutan ko na gosto ako umuuwi sa pinamungajan pesta20 or 21 ng febrero para magpagamut nang albularyo dahil naimsumia ako dahil kinukolam aKO  ni christena pastor dahil kalaban ko siya kay noel harriss noong 20010 at inaaway niya ako sa facebook at siya ang kasabwat sa manga koreano na me biros saakin at punta kana dito or sa petsa 9 nang febrero bukas na tetto roben marami akong sabihin sainyo sapersonal kolang sabihin sainyo tulongan muako wala akong pera fenacial problim inoulcer ako  at kailangan my pera ako my pang bili ng pagkain at aking gosto at bili ng gamot sa ulcer. at gamot sa emsomia habang magpagamot ako ng albularyo sa probinsia pumayat ako. at namutla ang mata dahil kinucontrol sa mangatao at iyon lang mang txt kasaakin my cel number ako dito tm evelyn alpar jennylyn padilla ito location cebu talamban merygrace.
Wait while more posts are being loaded