Profile cover photo
Profile photo
Asan Sabt
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکتها یا موسسات


 
کپی روزنامه رسمی تاسیس
کپی روزنامه های تغییرات
کپی شرکتنامه پشت و رو(در مسئولیت محدود)
کپی تقاضانامه پشت و رو(در موسسه)
کپی اظهارنامه پشت رو(در سهامی خاص)
کپی شناسنامه و کارت ملی (تمامی اعضا و شرکا)
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص ورودی جدید
اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکتها
در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کدپستی۱۰رقمی (تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰ گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد را در بر می گیرد.
در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.

Post has attachment


برای تغییر و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای جهت اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که اصطلاحا به آن ثبت صورتجلسات تغییرات گفته می شود.
بعضی از این تغییرات صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد. مواردی که فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد عبارتند از : انحلال شرکت، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییرآدرس شرکت، تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس) ، نقل و انتقال سهام (در شرکتهای سهامی خاص) و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد .
– در نظر داشته باشید مجامع با حضور تمام سهامداران رسمیت می یابد. تشکیل مجامع با حضور اکثریت هم به شرط چاپ آگهی دعوت در روزنامه امکان پذیر می باشد.
از مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد می توان ؛ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد.
برخی تغییرات را در جلسه هیات مدیره هم می توان تصویب کرد مانند : تغییرآدرس شرکت یا تغییرحق امضاء و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره به شرطی که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد .
از پر کاربرد ترین موارد تغییرات درشرکتها (ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت) می توان به تغییرآدرس ، تغییرحق امضا، نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی، ورود و خروج در شرکتهای محدود ،افزایش و کاهش سرمایه ، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال اشاره کرد.
http://bornaandisheh.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7/

Post has attachment
مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود


دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
http://bornaandisheh.com/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88/
Photo

Post has attachment
تعریف شرکت :
شرکت عبارت است از مجموع اداره یا موسسه یا سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهد.
شرکتهای تجاری:
نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد می گردد یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن بهره مند گردند.
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکتهای تجاری را بر هفت نوع تقسیم کرده است :
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط سهامی
شرکت نسبی
شرکت تعاونی تولید و مصرف.


http://bornaandisheh.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/

Post has attachment
http://bornaandisheh.com/
موسسه حقوقی برنا اندیشه راستین تحت شماره ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و  با در اختیار داشتن کادر مجرب حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری و انجام خدمات گسترده در زمینه ثبت و تغییرات شرکتها ، رتبه بندی ، دعاوی حقوقی خاص شرکتها و سایر امور ثبتی و مالیاتی و حقوقی مرتبط با شرکت ها افتخار دارد خدمات خود را به مشتریان محترم مطابق با بهترین استاندارهای کیفی و مناسبترین هزینه ارائه نماید .
Wait while more posts are being loaded