Profile cover photo
Profile photo
mehdi javanmardi
About
Posts

Post has shared content
mehdy dk
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما عشق من عاشقم باش
عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم
با غربت من بساز،تا با خودم بسازم
تو خواب عاشقا رو تعبیر تازه کردی
کهنه حدیث عشق و تفسیر تازه کردی
گفتی که از تو گفتن یعنی نفس کشیدن
از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن
قلبمو عادت بده به عاشقانه مردن
از عشق زنده بودن از عشق جون سپردن
وقتی که هق هق عشق ضجه ی احتیاجه
سر جنون سلامت که بهترین علاجه
عشق من عاشقم باش اگر چه مهلتی نیست
برای با تو بودن اگر چه فرصتی نیست
عشق من عاشقم باش،نذار بیفتم از پا
بمون با من که بی تو نمی رسم به فردا


Photo
Add a comment...

Post has shared content
ما آدم ها
حواس مان همیشه به تازه تر هاست
به آن ها که صمیمی نیستند.!!!
تا مبادا خلاف تشریفات یا احترام رفتار کنیم ..
اما همیشه از صمیمی تر ها ، جان تر ها
غافلیم ..
حواس مان نیست که ناراحت می شوند ...
و بیشتر از هر کسی از ما انتظار دارند ...
ناراحت شان می کنیم و خودمان بیشتر ناراحت می شویم ...
اگر حرفی نمی زنند...
اگر گله ای نمی کنند...
نه این که دلگیر نیستند نه اینکه گذشته اند ...
ما همیشه یادمان می رود که صمیمی ترها هم منتظرند ...😉
حواس مان به جان های زندگی مان باشد
یک روز می بینم که ناگهان دل❤️بریده اند ...
Photo
Add a comment...

Post has shared content
تو غربتی که سرده تمام روز و شبهاش
غریبه از من و ما عشق من عاشقم باش
عشق من عاشقم باش که تن به شب نبازم
با غربت من بساز،تا با خودم بسازم
تو خواب عاشقا رو تعبیر تازه کردی
کهنه حدیث عشق و تفسیر تازه کردی
گفتی که از تو گفتن یعنی نفس کشیدن
از خود گذشتن من یعنی به تو رسیدن
قلبمو عادت بده به عاشقانه مردن
از عشق زنده بودن از عشق جون سپردن
وقتی که هق هق عشق ضجه ی احتیاجه
سر جنون سلامت که بهترین علاجه
عشق من عاشقم باش اگر چه مهلتی نیست
برای با تو بودن اگر چه فرصتی نیست
عشق من عاشقم باش،نذار بیفتم از پا
بمون با من که بی تو نمی رسم به فردا


Photo
Add a comment...

Post has shared content
ما آدم ها
حواس مان همیشه به تازه تر هاست
به آن ها که صمیمی نیستند.!!!
تا مبادا خلاف تشریفات یا احترام رفتار کنیم ..
اما همیشه از صمیمی تر ها ، جان تر ها
غافلیم ..
حواس مان نیست که ناراحت می شوند ...
و بیشتر از هر کسی از ما انتظار دارند ...
ناراحت شان می کنیم و خودمان بیشتر ناراحت می شویم ...
اگر حرفی نمی زنند...
اگر گله ای نمی کنند...
نه این که دلگیر نیستند نه اینکه گذشته اند ...
ما همیشه یادمان می رود که صمیمی ترها هم منتظرند ...😉
حواس مان به جان های زندگی مان باشد
یک روز می بینم که ناگهان دل❤️بریده اند ...
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded