مرغی در بال‌هایش شکفت
زنی در پستان‌هایش
باغی در درختش.ما در عتابِ تو می‌شکوفیم

در شتابت

ما در کتابِ تو می‌شکوفیم

در دفاع از لبخندِ تو
که یقین است و باور است.دریا به جُرعه‌یی که تو از چاه خورده‌ای حسادت می‌کند.
Translate
44
8
Add a comment...