Profile cover photo
Profile photo
Sevärdheter Skåne
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
Domkyrkomuseet här berättas katedralens 1000-åriga historia med inventarier och byggnadsdetaljer från olika epoker.I utställningen beskrivs också domkyrkoarkitekterna C G Brunius och Helgo Zettervalls genomgripande ombyggnationer av domen.I Skrudkammaren visas dyrbara textilier som mässhakar och korkåpor vilka använts i kyrkan från medeltiden till i dag.
Domkyrkomuseet ~ Sevärt Skåne
Domkyrkomuseet ~ Sevärt Skåne
greater-copenhagen.net
Add a comment...

Post has attachment
I husarmässen finns utställningar som främst visar arméförbandens verksamhet, utrustning och miljöer.Bibliotek och expedition inryms i en gammal expeditionsbyggnad och i en intilliggande förläggning visar flygets utveckling på Ljungbyhed.
Add a comment...

Post has attachment
Den välbevarade kringbyggda korsvirkesgården är en del av Signestorps by och gården ligger kvar på sin ursprungliga gårdstomt.Längorna har byggts under en period från 1805 till 1855.Tillsammans ger de en god bild av en större nordvästskånsk gård.Den ålderdomliga karaktären förstärks av de stråtäckta taken och den stensatta gårdsplanen med sin brunn.
Add a comment...

Post has attachment
Kulla Gunnarstorps väderkvarn byggdet påbörjad omkring 1790 och färdigställd 1809.Kvarnen är en av de tidigast byggda väderkvarnarna av holländsk typ i Skåne och antagligen den äldsta bevarade.Det var dåvarande ägaren till slottet, Amalie Sparre,som lät uppföra den stora ”Holländaren” och byggmästaren var en inflyttad tysk vid namn Georg Soffel.Den siste mjölnaren hette Nils Persson och 1950 slutade han helt att mala.
Add a comment...

Post has attachment
Sveriges Cirkusmuseum innehåller rekvisita som tillhört akrobater, lindansare, clowner och trollkarlar. Här finns allt från washingtontrapez, skulderperch till clowncycklar, jonglörrekvisita och ekvilibristrullar.
Add a comment...

Post has attachment
De skånska prästgårdarna såg under århundraden i stort ut som en traditionell fyrlängad bondgård men under 1800-talet förändrades detta. Genom en ny statlig förordning 1824 infördes regler som bland annat gällde att boningshuset skulle placeras på avstånd från ladugården, att det företrädesvis skulle byggas i två våningar och att huset skulle inredas med ett visst antal rum.Prästgården i Norra Vram är ett tydligt exempel på detta och här hade man redan 1816 försett den med ett nytt boningshus i två våningar. Det blev utbrutet ur den gamla gårdsfyrkanten och placerades ett tiotal meter längre norrut. Huset, som fick en karaktär av en herrgårdsbyggnad, har en hög bottenvåning i sten och en ovanvåning i rött tegel.
Add a comment...

Post has attachment
Tingsgården i Stidsvig är ett gammalt tingshus där tvister har lösts och straff dömts ut fram till 1680-talet när tinget flyttade till Klippan. Innan dödsstraff förbjöds användes Galgbacken en bit bort som avrättningsplats.
Tingsgården ~ Sevärt Skåne
Tingsgården ~ Sevärt Skåne
greater-copenhagen.net
Add a comment...

Post has attachment
Monument över Nils Månsson Mandelgren en av ”bygdens stora söner”.Han föddes den 17 juli 1813 på gården vid monumentet.Föräldrarna skomakaren Måns Svensson och Kerstin Jönsdotter dog tidigt och barndomen var präglad av fattigdom.Tidigt visade Nils anlag för teckning och målning och greve Jacob Magnus de la Gardie Höganäs bekostade 5 års studier på Kungliga Konstakademiens skola i Stockholm.Efter det studerade Nils arkeologi och konsthistoria i Köpenhamn, där han blev intresserad av medeltida kyrkor och kyrkokonst.Större delen av sitt liv ägnade han åt att dokumentera svenska medeltida kyrkor och konstskatter genom att rita av dem.Efter studieresor i Tyskland, Italien och Frankrike var han en mycket skicklig tecknare och arbetade som sådan och konservator av äldre målningar.Hösten 1844 startade han sin söndagsritskola för hantverkare och den 6 oktober 1845 öppnades Svenska Slöjdförening på Mandelgrens initiativ. 1845 instiftade han Konstnärsgillet och 1847 grundade han en pensionskassa för artister och författare.1862 utgavs Monuments Scandinaves du moyen age ett gigantiskt praktverk bestående av skisser och renritade kyrkor, inventarier och väggmålningar.Nästan 30 år av sitt liv ägnade Nils Månsson Mandelgren åt att dokumentera ett samhälle i förändring; seder,bruk,husgeråd,redskap och byggnadssätt.Han reste kors och tvärs genom hela Sverige för att teckna sin samtid och donerade 30 000 bilder till Lunds universitet.
Add a comment...

Post has attachment
Av gårdens tre längor har boningshuset som till sin typ är ett så kallat ett sydgötiskt hus,den ålderdomligaste karaktären och antas vara från första hälften av 1700-talet.Byggnadstypen utmärks av att mittdelen är en knuttimrad ryggåsstuga som utgjorde själva bostaden där man sov, lagade mat och ägnade sig åt hantverksysslor.På vardera kortsidan finns en bod- eller förrådsdel,ett härbärgshus,i skiftesverk.Byggnadstypen har en lång tradition i de norra delarna av Skåne och kan följas tillbaka till medeltiden.Förr i tiden kunde härbärgshusen under sommaren användas som sovutrymme för gårdens tjänstefolk och de äldre barnen.En av dem kunde också fungera som vävkammare.Logen i skiftesverk och stallet,byggt både i korsvirke och natursten,dateras till 1800-talets mitt och har genom renoveringsinsatser återställs till ett äldre utseende.Gårdens längor är sedan slutet av 1800-talet rödfärgade,innan dess får man tänka sig att timret stod obehandlat.Takens material har skiftat under åren.I äldre tid var de torvtäckta,senare har de haft såväl halm som vass och stickor.Till Ingeborrarp hör en backstuga,återuppförd på en äldre grund samt en rekonstruerad skvaltkvarn,en kvarntyp som spelade en viktig roll i självhushållningens tid.Gården var i bruk in på 1950-talet.
Add a comment...

Post has attachment
År 1702 stod det en nyuppförd väderkvarn på samma plats d.v.s. på det gamla vädermöllestycket.Där hade två rusthållare Måns Jönsson och Peter Nilsson från Fleninge på eget bevåg byggt upp en begagnad stubbamölla som de köpt av en arrendator på Rosendal.Grevinnan Ascheberg var i full strid med Fleningebönderna som hon ansåg skulle mala sin säd på Rosendals skvaltkvarnar.Att det var en stubbamölla som byggts ser man på alla skifteskartor från 1756 och 1784 samt på enskifteskartorna från 1805.År 1845 stod det en nyuppförd holländarmölla på platsen.Skördarna blev större och större på grund av uppodlingen av fäladsmarken och nya plogar av järn kunde klara leran.Möllan fungerade perfekt ända till den 9 april 1960 då den uppslukades av eld.Det var en fruktansvärd syn som gjorde oss alla bedrövade.Bara 4 år tidigare hade Fleninge Släkt-och Bygdeförening fått mottaga 22000 kr som Hjalmar Nilsson testamenterat till föreningen, för att vi skulle kunna köpa möllan.Tack vare stor generositet bland bygdens folk lyckades man samla in så mycket pengar att en begagnad mölla kunde införskaffas.Möllan hittade man i Hjelmshult.I september 1961 började man den stora flytten av möllan över leråkrar efter nattligt regn, över järnvägsspår och elledningar, som tillfälligt kopplats bort mellan passerande tåg.Med extra hjälp av pansarregementet P2 som för tillfället övade i trakten fick man hjälp att komma loss i lervällingen.Sveriges radio bevakade händelsen och även dagspressen var intresserad.Expeditionen lyckades och Hjelmshults före detta mölla kom hem till sin nya Mölleplats där krögaren på Fleninge Gästis inbjöd till frukost.1963 var möllan uppmonterad tack vare frivilliga krafters hjälp under en möllebyggares ledning.
Fleninge Mölla ~ Sevärt Skåne
Fleninge Mölla ~ Sevärt Skåne
greater-copenhagen.net
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded