Profile

Cover photo
5 followers|147,741 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Pracovné listy pre tvorbumultimediálneho príbehu v programovacom prostredí Scratch: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/content.php?_cid=431
Abstrakt: Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť pracovné listy pre tvorbu multimediálnych príbehov v programovacom prostredí Scratch pre žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy.
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Scratch I: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=34
Abstrakt: V kurze pomocou pracovných listov ukazujeme možnosti využitia programovacieho jazyka Scratch na hodinách informatiky v 1. ročníku na gymnáziu s osemročnou formou štúdia. Pracovné listy sú určené pre žiakov, ktorí sa s programovaním stretávajú po prvýkrát.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Začíname s Linuxom: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=30
Abstrakt: Zámerom práce je priblížiť otvorený softvér, predstaviť operačný systém GNU/Linux s distribúciou Ubuntu. Práca obsahuje sedem pracovných listov, v ktorých sú postupne spracované prvé kroky práce s operačným systémom GNU/Linux Ubuntu a jeho aplikáciami
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Pracujeme s prostredím RUR – spoznávame cykly: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=49
Abstrakt: Cieľ: naučiť žiakov používať a porozumieť programátorskú konštrukciu – cyklus
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Využitie videokonferencií na hodine informatiky: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=47
*Abstrakt: V texte ide o spojenie projektového vyučovania s videokonferenciami nielen na hodinách informatiky, ale aj mimo školských priestorov.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Zverejnený materiál Myšlienkové mapy:
http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/content.php?_cid=254
Abstrakt: Kurz je venovaný využitiu myšlienkových máp vo vyučovacom procese na hodinách informatiky a ostatných predmetov na základných a stredných školách pomocou voľne dostupnej softvérovej aplikácie FreeMind. Je rozdenený do štyroch častí. Prvá predstavuje teoretické východisko k myšlienkovým mapám a zdôvodnenie ich využitia vo vyučovacom procese. V druhej časti je ukážka nasadenia myšlienkových máp na hodinách informatiky prostredníctvom metodických a pracovných listov. Použitie máp na iných predmetoch je obsahom tretej časti práce. Záverečnú časť tvorí stručný popis aplikácie FreeMind s metodickými listami pre osvojovanie práce žiakov so softvérom.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Práca s kancelárskym balíkom OpenOffice/LibreOffice: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=50
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je podporiť výučbu informatiky prostredníctvom otvoreného softvéru a to v najviac používanom softvéri ako je textový editor. Konkrétne vo Writeri z kancelárskeho balíka OpenOffice.org 3.1.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Virtualizácia a použitie virtuálnych počítačov : http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=13
Abstrakt: Virtualizácia umožňuje súčasnú prevádzku dvoch operačných systémov na jednom počítači - môže slúžiť na zoznámenie sa s novým operačným systémom, ako aj na jeho skutočné nasadenie. Môže však slúžiť aj na zoznámenie sa s počítačmi, ktoré sú už dávno patria do múzeí.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Programovací jazyk SCRATCH a jeho využitie na hodinách informatiky na 2. stupni ZŠ: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=48
Abstrakt: V práci sa zaoberáme popisom programovacieho prostredia Scratch, jeho nástrojmi a možnosťami. Túto časť práce chápeme ako používateľskú príručku pre učiteľov, ktorí začínajú pracovať s programom. Charakterizujeme programovacie prostredie, overujeme jeho výhody a nevýhody vo vyučovaní informatiky.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Kvadratická funkcia s využitím programu GeoGebra: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=42
Abstrakt: Cieľom je pochopiť význam jednotlivých parametrov v predpise kvadratickej funkcie. Vedieť čo najrýchlejšie a čo najpresnejšie nakresliť graf kvadratickej funkcie zadanej všeobecnou rovnicou.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Zverejnený materiál Učebná pomôcka pre OpenOffice/LibreOffice Calc: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/index.php?_course_id=37
Abstrakt: Kurz predstavuje tabuľkový kalkulátor OpenOffice/LibreOffice Calc a pozostáva z nasledujúcich častí: príručka, metodický list, pracovné listy a úlohy pre žiakov.
1
Add a comment...

Otvorená knižnica

Shared publicly  - 
 
Zverejnený materiál Grafický program Inkscape: http://kniznica.sospreskoly.org/home/course/content.php?_cid=164
Abstrakt: Jadrom práce je osem pracovných listov, ktoré sú zamerané na postup ako inštalovať otvorený softvér, konkrétne grafický vektorový editor Inkscape v prenositeľnej verzii na USB kľúč a na postupy práce so základnými nástrojmi tohto programu. Pracovné listy sú určené pre žiakov stredných škôl a boli testované žiakmi Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
1
Add a comment...
Story
Tagline
Stránka používateľov Knižnice otvorených vzdelávacích materiálov http://kniznica.sospreskoly.org/