Profile cover photo
Profile photo
Knowledge for Deep South
58 followers -
Knowledge for Deep South Thailand
Knowledge for Deep South Thailand

58 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
เชิญชวนคนทำงานชายแดนใต้ ตัวจริงเสียงจริง
แนะนำหนังสือ ที่จะทำให้เข้าใจ ชายแดนใต้ ดียิ่งขึ้น คนละ 1 เล่ม
เพื่อจัดทำหนังสือ “100 คน 100 เล่ม เติมเต็มชายแดนใต้”

โดยส่ง
1. ชื่อหนังสือและผู้แต่ง พร้อมภาพหน้าปกหนังสือ 
2. คำแนะนำ ไม่เกิน 10 บรรทัด เพราะอะไรจึงอยากให้อ่าน 
3. ภาพถ่ายของท่าน ขณะถือหนังสือ 1 เล่มยิ่งดี

ส่งมาที่ k4deepsouth@gmail.comภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม
พร้อมชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน และตำแหน่งหรือบทบาทของท่านที่เกี่ยวกับชายแดนใต้
เพื่อจัดส่งหนังสือให้แก่ทุกท่านเพื่อตอบแทนการร่วมแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ และเผยแพร่ใน K4DS.org
Photo
Add a comment...

Post has attachment
K4DS Post ฉบับเดือน ธันวาคม 2557

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในชายแดนใต้ในห้วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ K4DS ได้พยายามรวบรวมและจัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำไปสร้างความรู้ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ 

ความมุ่งมั่นของ K4DS ในการดำเนินงานดังกล่าวได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการในปีที่ 4 แล้ว โครงการ K4DS ขอขอบคุณกัลยาณมิตรและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็งและกรุณาให้การสนับสนุนต่างๆ เสมอมา จนการดำเนินงานที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคบไฟแห่งความรู้เกี่ยวกับชายแดนใต้ที่ได้ถูกส่งต่อให้ทุกท่าน จะช่วยส่องทางในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง และเป็นดั่งแสงแห่งความหวังที่ส่องลงมายังพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยม่านหมอกของความขัดแย้งและความรุนแรง ณ ชายแดนใต้แห่งนี้ 

อ่านเพิ่มเติมที่ http://k4ds.psu.ac.th/index.php/k4ds-post-2014-dec
Add a comment...

Post has attachment
K4DS Post ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2557

แม้มีการกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันประถมศึกษาแห่งชาติ” และมีนโยบายให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างชัดเจน แต่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่หนึ่งที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นที่มาของปัญหาที่สั่งสมและกัดกินภูมิคุ้มกันที่ดีในชุมชนให้ค่อยๆ ลบเลือนไป “การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม” ที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของบริบททางวัฒนธรรม อาจเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติมที่ http://k4ds.psu.ac.th/index.php/k4ds-post-2014-nov
Add a comment...

Post has attachment
K4DS Post ฉบับเดือน ตุลาคม 2557

10 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันสุขภาพจิตโลก” เพื่อให้เราได้ตระหนักและร่วมกันแก้ไขอีกหนึ่งปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของโลก ขณะที่ปัญหาความไม่สงบอันยืดเยื้อยาวนานในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของผู้คนในพื้นที่อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง แม้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะมิอาจชดเชยให้กลับคืนมาได้ดังเดิม แต่การเยียวยาด้วยหัวใจเป็นส่วนสำคัญในธารน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจที่บาดเจ็บบอบช้ำ ช่วยให้คนที่อยู่ข้างหลังสามารถปรับตัวให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพที่ดี ช่วยหล่อเลี้ยงศรัทธาในศาสนาและความหวังต่อเพื่อนมนุษย์ ให้พื้นที่แห่งนี้ได้มีแสงสว่างท่ามกลางม่านหมอกแห่งความขัดแย้งที่ปกคลุมอยู่

อ่านเพิ่มเติมที่ http://k4ds.psu.ac.th/index.php/k4ds-post-2014-oct
Add a comment...

Post has attachment
K4DS Post ฉบับเดือน กันยายน 2557

การสาธารณสุขไทยในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชายแดนใต้ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ดำเนินมากว่าทศวรรษ คนทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาวะให้แก่คนในพื้นที่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ เนื่องในโอกาส วันมหิดล วันที่ 24 กันยายนของทุกปี K4DS Post ร่วมรำลึกถึงหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นต่ออุดมการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้สืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชายแดนใต้ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
Add a comment...

Post has attachment
หนังสือแนะนำ สำหรับ K4DS Post ฉบับนี้..ชี้ชวนให้นึกถึงวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ โดย K4DS หยิบยกหนังสือที่ว่าด้วยประสบการณ์การทำงานของเหยี่ยวข่าว มาปันมุมมองชีวิตให้ได้ลิ้มรสกันพอหอมปากหอมคอกันค่ะ...
http://k4ds.psu.ac.th/post/post201303_expand.pdf
Photo
Add a comment...

Post has attachment
K4DS ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศ “K4DS Search” ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ ในเวลา 10:00-12:00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องรับรองเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณจิราพร อาวะภาค ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ทางโทรศัพท์ 08 7394 3889 หรือ email: k4deepsouth@gmail.comรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ทุกวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสตรีสากล K4DS จึงขอแนะนำหนังสือที่่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของสตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่มแรกคือ "ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้" และอีกเล่มที่น่าสนใจคือ "ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม" 

ติดตามได้จาก K4DS Post (http://k4ds.psu.ac.th/post/post201303.pdf) โดยดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=190 (ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้) และ http://k4ds.psu.ac.th/k4ds_search/showDetail.php?id=372 (ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
K4DS แนะนำหนังสือต้อนรับการลงนามเริ่มสานเสวนาสันติภาพ ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร? และ เสียงท้าทายจากกัมปง สามารถติดตามได้จากลิงค์ http://k4ds.psu.ac.th/index.php/-2/12 ค่ะ

พร้อมกันนี้ขอแนะนำข่าวสารประจำเดือนมีนาคม ติดตามได้จากลิงค์ http://k4ds.psu.ac.th/post/post201303.pdf ค่ะ
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded