Profile cover photo
Profile photo
Hossein Asadi
علاقه مند به وب و هندوانه
علاقه مند به وب و هندوانه
About
Posts

Post has attachment
دیــکتـاتــور مـنم! 
که‌ اگـر همه در مـیدان اصلی احساسم جمع شـوند
و‌فریاد زنند که تــــــــــو را از دلــــــم بیرون کنم…
 
تا آخـرین لحظه رو به رویشان خواهم ایستاد
فصل الخطاب تمام دوست داشتن هایم تـــویی…
حتی اگر همه در من شورش کنند
حتی اگر همه مـرا در آتش کشند
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded