Profile

Cover photo
‫ژیلە مۆ‬‎
Works at Aota
Attends Tabriz University of Medical sciences
Lives in Tabriz, Azarbayjan-e-Sharqi, Iran
1,178 followers|157,244 views
AboutPostsPhotosVideos+1's

Stream

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
ﻣﻦ ﺯﻧﻢ
ﺳﺮﺍﭘﺎ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺣﺮﺍﻡ،
ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﻡ
ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﺟﻮﺍﻫﺮﻡ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ
ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﻣﺮﺍ ﺍﻧﻔﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ...
شێرکۆ بێکه‌س
 ·  Translate
5
Kolsom Azizi's profile photo‫ژیلە مۆ‬‎'s profile photo
2 comments
 
+Kolsom Azizi sipas hawrê...
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﺯﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ
ﺫﻫﻨﯽ ﺧﻮﺩ ، ﺟﻮﺍﻣﻌﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ،
ﭘﺮﻭﻟﺘﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺑﻮﺭﮊﻭﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ – ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ – ﺍﺯ ﺩﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﭘﺮﻭﻟﺘﺮﯼ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻭﺳﺮﮐﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺭﻭﻧﯽ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺭﺍ
ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﻣﻦ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﺑﻘﺎﯼ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭘﺮﻭﻟﺘﺮﯼ ﺩﺭ
ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
سقز- کریم آباد
 ·  Translate
15
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
شه و بوو نه م ئه دی
روحم نه مابوو
پیی ئه وتم
تؤ وا نابی
تؤ
خؤم ئه موت وا نابم
هه روا له ناوه راس چوار ديوار
خؤمم هاته بير
چاوم له م به رم كرد
له و به ر روانيم
جيگه ي هاوار نه بوو!
ئه و رؤيشتبوو
سه ري خؤي هه لگرتبوو
ئيتر نه مابوو
بؤييكم به هه ناسه ي ساردي خؤم كرد
بؤي سه دان سال ته نيايي ئه دا
بؤي ژه نگي ئاسن و گوله و خوين و شه ر و
ئاسماني ره ش و قالاوي تؤپيوي ئه دا
وا خؤم له ئاوينه كه دي
زؤر پير ببوم
به خؤمم نه زاني بوو
ئه و هاوريمه-ته نيايي-
چيمي لئ كردبوو
به خؤمم نه زاني بوو
به لام ته واو بوو
و هيچ ريگاي گه رانه وه م نه مابوو
ريگاي رؤيشتني شي ليم به ستبوو
ته نيا شتيك كه توانيم بموئ
قه له مه كه م هه لگرت و
هه رچي له دلما بوو
گه ره كم بوو بينووسم
ئاااااي به داخه وه
به و زوانه يش نه متواني
ئه و شته ي وا له دلما بوو
هه ر نه متواني بيهيرمه سه ر
ئه م ده فته ره.
ژيله مؤ
1392/1/10
 ·  Translate
11
‫ژیلە مۆ‬‎'s profile photo
 
zor sipas dade seher qabilî nîa:-)
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
کاش یکم فکر میکردیم!
 ·  Translate
6
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
تجربه خویش
به کار سرخی لبش
و آوازي خاموش براي خواهشش
لباني بر روي لباني
كه سياه و افكارش سفيد گشته
در باتلاق لجن اين اشعار
و ديگر هيچ جز خود خواهي.....
 ·  Translate
7
Pedram Mou's profile photo‫ژیلە مۆ‬‎'s profile photo
2 comments
 
ي چيز خوب;-)
 ·  Translate
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
Êware yek...
12
‫ژیلە مۆ‬‎'s profile photoMHNAZ MHRBAXSH's profile photo
3 comments
 
Sarchavem
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
دوستان اشتباها حلقه Friends م حذف شد... از کسایی که منو ادد کردن معذرت میخوام...
 ·  Translate
4
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
دوستان اشتباها حلقه Friends م حذف شد... از کسایی که منو ادد کردن معذرت میخوام...
 ·  Translate
4
Add a comment...
 
ئه م وینه تان پیچونه؟
‫ژیلە مۆ‬‎ originally shared:
 
این عکس رو چقد دوس دارین؟؟؟
 ·  Translate
8
Hama Rekanî's profile photo‫ژیلە مۆ‬‎'s profile photo
2 comments
 
تکایه کاک موحه ممه د...
 ·  Translate
Add a comment...

‫ژیلە مۆ‬‎

Shared publicly  - 
 
دو تا بال سياهم پشت خورشيد

قایم شدم انگار زیر این پتو

میزی روبرویم و چند صفحه کاغذ

دیوانه شدم انگار در این افکار به تو

خورشید خاموش شد در این پنجره

تاریکی جای خود را داد به شب

تمامی بدنم از ترس میلرزید

خودم رو فراموش کردم از راست به چپ

بوی لجن چند پاره ی پاره می آید

توی سفیدی این سطل آشغال

که حس بودن را در من کشته است

مثل سنگی گم شده به زیر آبشار

روی چند جلد خاک خورده روی میز

شهریارم آدم اول بودن بد است

گوش هایم صدای خود را میدهند

بازگشت به زندگی همان مردن است
 ·  Translate
7
1
Add a comment...
Collections ژیلە is following
Work
Employment
  • Aota
    Occupational Therapy, 2011 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Tabriz, Azarbayjan-e-Sharqi, Iran
Previously
Saqqez, Kordestan, Iran
Story
Tagline
MY LOVE IS KURDISTAN
Education
  • Tabriz University of Medical sciences
    Occupational Therapy, present
Basic Information
Gender
Male
Birthday
May 14, 1993
Relationship
Single
‫ژیلە مۆ‬‎'s +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Приложения на Google Play – AMC Security-Aнтивирус Очистка
play.google.com

AMC Безопасность (то есть Advanced Mobile Care), это приложение от IObit для защиты и оптимизации. IObit это разработчик уникальной программ

مرکز توانبخشی ایران
www.iranrehab.ir

مرکز جامع توانبخشی ایران كلينيك توانبخشی كلينيك كاردرمانی كلينيك گفتاردرمانی

Clash of Clans – Apps para Android no Google Play
market.android.com

Mobilize bárbaros espumando de raiva com seus bigodes gloriosos e magos piromaníacos, construa seu exército e leve o seu clã à vitória! Cons

My Country Flag Live Wallpaper
market.android.com

My country flag is a beautiful and realistic 3D national flag live wallpaper to let you show your patriotism! This is a free preview version

Temple Run 2 در کافه بازار برای اندروید
cafebazaar.ir

با بیش از ۱۷۰ میلیون دانلود، Temple Run بازی‌ها موبایلی را از نوع تعریف کرد. حالا با دویدن، پرش، پیچیدن و لیز خوردن نشاط ...

Office Mobile for Office 365
market.android.com

Please note: Office Mobile requires a qualifying Office 365 subscription. (See requirements below).Microsoft Office Mobile is the official O

Kurdish TV
market.android.com

You will able to watch all kurdish channel over internet with this app. I will increase channel count, when a new channel found. Please tell

Android Central
plus.google.com

The center of the Android universe. The best news, reviews, tips and rumors you'll find.

یوزر و پسورد آنتی ویروس نود 32, Eset NOD32 Antivirus - ای افــ دانلود
www.afdownload.com

تاریخ آخرین آپدیت : 08/08/2012 با توجه به این که این روزها ویروس های زیادی در اینترنت انتشار

بیشترین
plus.google.com

محلی برای نمایش پست هایی با تعداد پلاس و ریشیر بالا

پی سی دانلود
p30download.com

دانلود رایگان، سایت دانلود با لینک مستقیم، از دانلود لذت ببرید!، دانلود نرم افزار، دانلود برنامه و بازی موبایل، دانلود بازی، دانلود کتاب، دا

فول آلبوم داریوش
asramusic25.com

بیوگرافی : داریوش در ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ در تهران به دنیا آمد. پدرش محمود اقبالی، از مالکان آذربایجان (شهرستان میانه) بود. داریوش دوران کودکی را در

ستاد مبارزه با چرندیات
plus.google.com

ستاد مبارزه با چرندیات

Google Insights for Search
www.google.com

See what the world is searching for.

طرفداران سریال آناتومی گری
plus.google.com

بهترین سریال پزشکی دنیا،آناتومی گری

Free Online YouTube to MP3, MP4, 3GP, FLV, AVI Converter
ixconverter.net

ixconverter.net allows you to convert and download YouTube videos to MP3, MP4, 3GP and FLV file online. So you are able to watch/listen to y

BBC Persian
plus.google.com

Official BBC Persian Google+ Page

فوردانلـــــودز
4downloads.ir

دانلود نرم افزار,دانلود بازی,دانلود فیلم, دانلود کارتون,دانلود آهنگ

اندرویدیها |بازی اندروید,نرم افزار اندروید,برنامه اندروید,دانلودبا لینک ...
www.androidiha.com

اندروید,اندرویدها,دانلود بازی اندروید,دانلود برنامه اندروید, نرم افزار اندروید,دانلود بازی اندروید با لینک مستقیم,آندروید,برنامه آندروید,باز