Profile cover photo
Profile photo
Marie Upatham School
183 followers -
อุดมการณ์ประจำปี 57 "ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก"
อุดมการณ์ประจำปี 57 "ก้าวไปด้วยกัน สานฝันพ่อบอสโก"

183 followers
About
Posts

Post has attachment
หลังจากแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดีในวันฉลองพ่อบอสโก
คุณพ่อบอสโกยังให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานของท่านด้วย
ดังนั้นในโอกาสนี้โรงเรียนได้มอบขวัญกำลังใจให้กับคุณครูที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน นับเป็นเวลา 30 ปี 25 ปี และ 20 ปี
ขอขอบคุณและภูมิใจในคุณครูเสมอค่ะ

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2558 สัปดาห์พระคัมภีร์
18 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
คณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม “STAR”  ภายใต้สโลแกนที่ว่า  เปลี่ยนโลกให้เป็นบ้าน  ด้วยหัวใจพ่อบอสโก    เป็นการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น  โดยเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดคือบ้าน และโรงเรียน
#มารีย์อุปถัมภ์   #MarieUpatham  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25580619_เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน “STAR”
9 Photos - View album

Post has attachment
19  มิถุนายน ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  จัดกิจกรรม  FUNNY  MATH   สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นผู้ดำเนินการรายการ   ทั้งนี้   เป็นการสร้างทักษะแบบบูรณาการให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์   ความสามัคคี  กล้าแสดงออก ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้มีคุณค่า  และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุขที่ตนได้เป็นผู้ให้
#มารีย์อุปถัมภ์   #MarieUpatham  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25580619_Funny Math
7 Photos - View album

Post has attachment
16-17 มิถุนายน  2558 กลุ่มวิชาศีลปศึกษาจัดกิจกรรมสุนทรียภาพ เชิงสร้างสรรค์ “เวทีคนกล้า”  ขึ้นสำหรับนักเรียนทุกระดับที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี  ขับร้อง  การแสดงทุกประเภท  เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตนอย่างถูกต้องไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองและสังคม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับเป็นอย่างดี
#มารีย์อุปถัมภ์   #MarieUpatham  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25580616-17_เวทีคนกล้า
9 Photos - View album

Post has attachment
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  เพื่อเป็นการอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีใจกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้ความรู้  ให้การอบรมด้วยความรักและเสียสละ  ซึ่งใครๆเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง  แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและรู้แก่ใจว่านั่นคือ เรือที่พร้อมจะนำผู้โดยสารไปให้ถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยแม้จะมีอันตรายก็ไม่หวั่นกลัวขอเพียงเห็นศิษย์ที่ตนรักประสบผลสำเร็จมีอนาคตที่ดี  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกผู้เป็นบิดาของเรา
#มารีย์อุปถัมภ์   #ครู   #MarieUpatham  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25580611_น้อมจิตศิษย์บูชาครู
7 Photos - View album

Post has attachment
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  สามพราน  ร่วมกับเทศบาลไร่ขิง  จัดอบรมให้ความรู้สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  2  และ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  197  คน  ได้เข้าใจถึงเรื่องเพศศึกษา มีความรู้และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  เห็นความสำคัญของการมองตนเองที่มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต โรงเรียนขอขอบพระคุณเทศบาลไร่ขิงที่ได้นำการอบรมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
#มารีย์อุปถัมภ์   #วัยใส   #Marieupatham  
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
25580609-12 วัยใส รู้คิด พิชิตฝัน
7 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded