Profile cover photo
Profile photo
Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o.
4 followers
4 followers
About
Posts

Post has attachment
Farby innowacyjne termoizolacyjne (termorefleksyjne) Phoenix EcoTherm
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-12-22
28 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
System RIVERCLACK® – Najlepsze rozwiązanie dla płaskich i niskospadowych dachów.

RIVERCLACK® to pokrycia dachowe na rąbek stojący z przykrytym mocowaniem, opatentowane na całym świecie przez ISCOM, będące wynikiem ciągłego rozwoju technologii przez badania i testowanie w zastosowaniach w dużych projektach w całej Europie przez ponad 20 lat.
Zestawiając strukturalne zalety zastosowanych wysoko rozciągliwych metali, prawdziwie innowacyjną geometrię profilu, unikatowy na światową skalę system drenujący, będący gwarancją pełnej wodoszczelności, niewiarygodną prędkość montażu, na którą pozwala odkrywczy system mocowania, swobodne ruchy przy zmianach temperatury oraz elektryczne i termiczne odizolowanie pokrycia od pozostałej struktury otrzymujemy najkrótszą definicję systemu RIVERCLACK®.
Pokrycia dachowe RIVERCLACK® są rozwiązaniem zarówno dla budynków przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych, budynków biurowych, obiektów sportowych, portów lotniczych, dworców, budynków użyteczności publicznej, galerii handlowych jak i mniejszych obiektów. Sprzyja ono najnowszym trendom architektonicznym i osiąganiu fenomenalnych kształtów dachów.
Dzięki swojemu kształtowi, stosowanemu materiałowi, estetyce rozwiązania, ekonomice konstrukcji i znakomitym cechom technicznym RIVERCLACK® jest doskonałym połączeniem technologii i elegancji.

riverlackW porównaniu z tradycyjnymi zaciskowymi pokryciami dachowymi zalety RIVERCLACK® to:
– szybki i łatwy montaż bez używania maszyn zaciskających
– pełna wodoszczelność nawet przy spadku rzędu 0,5% bez żadnych uszczelek czy spajania
– brak perforacji blach przy montażu skutkujący swobodnym przesuwaniem w wyniku rozszerzalności termicznej na wspornikach poliamidowych – brak naprężeń w materiale pokrycia
– brak potrzeby precyzyjnego wymierzania i mocowania wsporników przed montażem blach – zmniejszenie pracochłonności, co ma szczególnie duże znaczenie w ostrych warunkach pogodowych (mróz, wiatr, opady)
– minimalny naturalny promień wygięcia materiału pokrycia to 22 metry – bez potrzeby stosowania dodatkowych wygięć i karbów
– możliwość chodzenia po całej powierzchni pokrycia w dowolnym momencie.
riverlack1
Panele szerokości 550 mm są wytwarzane w wymaganych długościach zarówno w fabryce jak i na placu budowy.

SYSTEM RIVERCLACK W SIEDMIU PUNKTACH
1. PEŁNA WODOODPORNOŚĆ
Dzięki zintegrowanemu drenowi do odprowadzania wilgoci, bez szczeliwa i uszczelek, dach ten jest całkowicie wodoodporny nawet gdy jest w pełni zalany wodą.
2. SYSTEM MOCOWANIA BEZ PERFORACJI POKRYCIA
Panele metalowe są mocowane do konstrukcji dachu na wspornikach, bez wykonywania otworów w pokryciu, co pozwala na swobodne ich przesuwanie się w wyniku efektu cieplnego.
Do tej pory pokrywaliśmy już dachy panelami o długości przekraczającej 100 m.
3. TRWAŁOŚĆ
Panele z aluminium, miedzi czy stali nierdzewnej nie zmieniają swoich parametrów w czasie a ich trwałość przekracza 100 lat. Wszystkie elementy systemu podlegają recyklingowi.
4. ODPORNOŚĆ NA CHODZENIE
Panele systemu RIVERCLACK® pozwalają na pełną dowolność chodzenia po nich, bez powodowania trwałych odkształceń nawet przy wielu nieuważnych przejściach.
5. ŁATWOŚĆ MONTAŻU
Szybka, bez wymierzania i łatwa dla niewykwalifikowanych pracowników instalacja pokrycia nie wymaga stosowania maszyn zaciskających.
6. NISKIE KOSZTY
Wieloletnia trwałość, bezobsługowość, szybkość montażu to zalety obniżające koszty każdej wielkości inwestycji.
7. PROMIEŃ GIĘCIA NATURALNEGO
Panele RIVERCLACK® wyginają się w sposób naturalny aż do minimalnego promienia 20 m (aluminium 0,7 mm – wykończenie fabryczne walcarką), po prostu przyjmując kształt nadany przez konstrukcję dachu.KANAŁ DRENOWY
Zintegrowany kanał drenowy jest rzeczywistym gwarantem szczelności nawet przy całkowitym zalaniu dachu.
W przypadku stojącej wody na dachu stożkowe zabezpieczenie łączenia paneli może przepuścić dużo mniej wody niż jest w stanie odprowadzić do rynny wewnętrzny dren.

riverlack2

Kształt rowka drenowego został tak zaprojektowany aby odprowadzał tym więcej wody im więcej jej przecieka przez ewentualną szczelinkę. Nie wymaga uszczelnień, szczeliw ani maszynowego zaciskania przy montażu.KSZTAŁT I MOCOWANIE
Charakterystycznymi cechami systemu RIVERCLACK® są łatwość montażu bez wymierzania odległości między wspornikami i perforowania powłoki.
Wsporniki mocujące pokrycie są wykonane z utwardzonego poliamidu i umieszczane wzdłuż panelu w ustalonych przez rozstaw płatwi odległościach.
Pozwalają one na swobodne przesuwanie się w wyniku rozszerzalności cieplnej bez tarć między panelami zapobiegając przez to powstawaniu mostków termicznych i korozji elektrochemicznej pomiędzy pokryciem RIVERCLACK® i konstrukcją dachu. Kształt profilu i dopasowanie wsporników tworzy samozaciskającą się, stabilną konstrukcję pokrycia.
Panele montowane są przez zwykłe wciśnięcie butem w specjalnie zaprojektowane wycięcia we wspornikach przykręcanych do płatwi dwoma wkrętami każdy.

http://www.pdistribution.pl/iscom-systemy-dachowe-i-elewacyjne/
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Szanowni Państwo proponujemy nowoczesne rozwiązanie budowy dróg polnych, leśnych (szutrowych), parkingów leśnych, lotnisk polnych, ścieżek dla pieszych, ścieżek dla rowerów i innych rozwiązań komunikacyjnych dla ruchu w poszanowaniu środowiska naturalnego. Nasza propozycja to ekologiczne rozwiązanie stąd hasło: drogi i ścieżki ekologiczne jest czymś zrozumiałym dla naszej propozycji handlowej dla inwestorów (gminy, starostwa, województwa, lasy,etc.).
Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem PROROAD.

Nowy system PROROAD™ jest płynnym, wielofunkcyjnym jedno składnikowym dodatkiem (dwa procesy: stabilizacja gruntu a potem skraplanie bitumiczną wodno-asfatlową mieszanką wraz z grysem), który miesza się z wodą dla ustabilizowania różnego rodzaju gleb w krajach o różnych potrzebach i w których występują różne warunki. Ciężar właściwy dla polimeru stabilizacyjnego PROROAD WATERPROOF wynosi 1,4kg/1 litr. PROROAD™ może być stosowany na wszystkie rodzaje gleby (najlepiej piaszczyste i ziarniste) mogą być zagęszczane poprzez ten produkt pod warunkiem zawierania w całej swojej objętości min. 15% kruszywa (uziarnienie o średnicy w przedziale 0,068-2,0 mm). Najbardziej odpowiednią jest gleba z drobnym kruszywem (gleby piaszczyste – przeważająca powierzchnia Polski). Mniej korzystne są gleby z grubego kruszywa. Natomiast gleba z zawartością iłów i gliny oraz poniżej 15 % składu kruszywa w uziarnieniu 0,068-2,0 mm w 1 m3 gleby należy zastosować albo doziarnienie gruntu albo użyć dużo większą dawkę cementu lub wapna albo inne specjalistyczne spoiwa hydrauliczne w celu właściwej stabilizacji gruntu. Po badaniach gleby producent przygotowuje odpowiednie propozycje wykonania mieszanki polimeru w oparciu o studium dawkowania.
W związku z przeprowadzonymi testami w roku 2014 przyszedł czas też na podsumowanie. Jesteśmy zadowoleni z wyników z zastosowania jednego z polimerów to jest Proroad Waterproof, który stabilizuje grunt i zapewnia jego hydrofobowość (wodoszczelność). Problem zanotowaliśmy z uszczelnieniem. Droga powinna otrzymać wysokie parametry odporności na ścieralność jednak, aby był wynik zadowalający należałoby zwiększyć % udział (stężenie) polimeru uszczelniającego Proroad, a to zaś znacznie podrożyłoby koszt budowy takiej drogi. Szukając oszczędności i skorzystania z doświadczeń partnerów handlowych oraz firm wykonawczych życzliwych projektowi dróg ekologicznych postanowiliśmy zmienić naszą propozycję na wykonanie drogi (polnej, leśnej, etc.) czy innych ciągów komunikacyjnych (ścieżki rowerowe, parkingi, ścieżki ruch pieszego, etc.). Procedura wykonawcza obejmuje w dalszym ciągu na początku analizę gruntu w oparciu o studium dawkowania w celu stwierdzenia faktu czy można w ogóle zbudować drogę w oparciu o istniejący grunt czy należałoby wykonać doziarnienie.

Przedstawiamy nowe rozwiązanie służące eliminacji problemu z warstwą ścieralną przy zastosowaniu rozwiązania z wodną bitumiczną emulsją asfaltową nawierzchniową. Stosujemy tylko jeden polimer Proroad Waterproof w celach stabilizacyjnych i hydrofobowych. Zmieniliśmy udział cementu lub innego spoiwa hydraulicznego z 2 do 8-10 % w celu uzyskania większych parametrów wytrzymałościowych. Zastosowanie polimeru eliminuje stosowanie podbudowy na kruszywie, która jest bardzo kosztowna. Wykonana droga w tej technologii a w szczególności polna, leśna, parkingi, ścieżki rowerowe i piesze daje nam oszczędność na poziomie około 40% w stosunku do podbudowy na kruszywie co znacznie obniża koszty inwestycji. Wcześniej stosowaliśmy polimer uszczelniający ale w to miejsce wykonywać będziemy natrysk wodną emulsją asfaltową z kruszywem łamanym na grubość 1,8 – 2,0 cm. Wykonanie dwukrotnego (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) utrwalenia cienkowarstwową (0,8-1,0 cm na jedną warstwę) emulsją wodno-asfaltową z grysami (kruszywem łamanym) nawierzchni wykonywanej drogi w nowym systemie Proroad pozwoli nam na uzyskanie dobrej ścieralności i uszczelnienia powierzchni budowanej drogi czy innych ciągów komunikacyjnych. Przeważnie mieszanka bitumiczna w swojej objętości zawiera 30% wody + kruszywo (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) + asfalt. Zamknięta od dołu i od góry tak wykonana droga winna spełniać oczekiwania inwestorów co do trwałości. Doświadczenie firm w stosowaniu wodnej emulsji asfaltu z kruszywem łamanym podpowiada, że średnia żywotność takiego rozwiązania to około 5-6 lat ale spotykamy przypadki na 8 lat.

Nowa procedura wykonawcza przedstawia się następująco:
1) Wyrównanie gruntu wstępna niwelacja
2) Wertykulacja gruntu rodzimego
3) Aplikacja cementu
4) Mieszanie cementu z gruntem rodzimym
5) Aplikacja polimeru Proroad Waterproof
6) Mieszanie polimeru Proroad Waterproof z gruntem rodzimym wraz z cementem
7) Zagęszczenie wstępne
8) Niwelacja drogi
9) Zagęszczenie ostateczne
10) Aplikacja w 2 cyklach wodnej emulsji bitumicznej. Emulsja bitumiczna w roztworze wodnym to aplikacja dwóch warstw gdzie pierwsza to z uziarnieniem kruszywa 8-11 mm a druga 5-8 mm. Grubość dwóch warstw to około 2 cm.
zastosowania jednego z polimerów to jest Proroad Waterproof, który stabilizuje grunt i zapewnia jego hydrofobowość (wodoszczelność). Problem zanotowaliśmy z uszczelnieniem. Droga powinna otrzymać wysokie parametry odporności na ścieralność jednak, aby był wynik zadowalający należałoby zwiększyć % udział (stężenie) polimeru uszczelniającego Proroad, a to zaś znacznie podrożyłoby koszt budowy takiej drogi. Szukając oszczędności i skorzystania z doświadczeń partnerów handlowych oraz firm wykonawczych życzliwych projektowi dróg ekologicznych postanowiliśmy zmienić naszą propozycję na wykonanie drogi (polnej, leśnej, etc.) czy innych ciągów komunikacyjnych (ścieżki rowerowe, parkingi, ścieżki ruch pieszego, etc.). Procedura wykonawcza obejmuje w dalszym ciągu na początku analizę gruntu w oparciu o studium dawkowania w celu stwierdzenia faktu czy można w ogóle zbudować drogę w oparciu o istniejący grunt czy należałoby wykonać doziarnienie.

Przedstawiamy nowe rozwiązanie służące eliminacji problemu z warstwą ścieralną przy zastosowaniu rozwiązania z wodną bitumiczną emulsją asfaltową nawierzchniową. Stosujemy tylko jeden polimer Proroad Waterproof w celach stabilizacyjnych i hydrofobowych. Zmieniliśmy udział cementu lub innego spoiwa hydraulicznego z 2 do 8-10 % w celu uzyskania większych parametrów wytrzymałościowych. Zastosowanie polimeru eliminuje stosowanie podbudowy na kruszywie, która jest bardzo kosztowna. Wykonana droga w tej technologii a w szczególności polna, leśna, parkingi, ścieżki rowerowe i piesze daje nam oszczędność na poziomie około 40% w stosunku do podbudowy na kruszywie co znacznie obniża koszty inwestycji. Wcześniej stosowaliśmy polimer uszczelniający ale w to miejsce wykonywać będziemy natrysk wodną emulsją asfaltową z kruszywem łamanym na grubość 1,8 – 2,0 cm. Wykonanie dwukrotnego (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) utrwalenia cienkowarstwową (0,8-1,0 cm na jedną warstwę) emulsją wodno-asfaltową z grysami (kruszywem łamanym) nawierzchni wykonywanej drogi w nowym systemie Proroad pozwoli nam na uzyskanie dobrej ścieralności i uszczelnienia powierzchni budowanej drogi czy innych ciągów komunikacyjnych. Przeważnie mieszanka bitumiczna w swojej objętości zawiera 30% wody + kruszywo (pierwsza warstwa uziarnienie 8-11 mm a drugie 5-8 mm) + asfalt. Zamknięta od dołu i od góry tak wykonana droga winna spełniać oczekiwania inwestorów co do trwałości. Doświadczenie firm w stosowaniu wodnej emulsji asfaltu z kruszywem łamanym podpowiada, że średnia żywotność takiego rozwiązania to około 5-6 lat ale spotykamy przypadki na 8 lat.

Nowa procedura wykonawcza przedstawia się następująco:
1) Wyrównanie gruntu wstępna niwelacja
2) Wertykulacja gruntu rodzimego
3) Aplikacja cementu
4) Mieszanie cementu z gruntem rodzimym
5) Aplikacja polimeru Proroad Waterproof
6) Mieszanie polimeru Proroad Waterproof z gruntem rodzimym wraz z cementem
7) Zagęszczenie wstępne
8) Niwelacja drogi
9) Zagęszczenie ostateczne
10) Aplikacja w 2 cyklach wodnej emulsji bitumicznej. Emulsja bitumiczna w roztworze wodnym to aplikacja dwóch warstw gdzie pierwsza to z uziarnieniem kruszywa 8-11 mm a druga 5-8 mm. Grubość dwóch warstw to około 2 cm.
http://www.proroad.com.pl
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Od roku 2012 firma Phoenix Distribution jest oficjalnym przedstawicielem (dystrybutorem) firmy Falco dla produktu Betonyp w Polsce. http://www.pdistribution.pl/falco/
Add a comment...

Post has attachment

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PŁYT XPS
Zalety stosowania płyty z polistyrenu ekstrudowanego do zewnętrznej izolacji termicznej ścian (jako zewnętrzna warstwa budynku)

• Wysoka wytrzymałość na ściskanie - odporność na działanie obciążeń poziomych


• Ze względu na swoją stabilność wymiarową płyty są trwałym i stabilnym rozwiązaniem długoterminowym, sprawdzającym się na różnych elewacjach


• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych


• Ze względu na to, że materiał nie nasiąka wodą, ewentualne błędy w wykonawstwie nie mają na niego wpływu

Add a comment...
Wait while more posts are being loaded