Shared publicly  - 
 
Mình thì thế nào cũng được thôi nhưng mình không ưa cái gia đình mình cứ can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của mình.nói không ép nhưng cuối cùng là ép mình.đôi lúc mình cảm thấy không phải là mình tìm bạn đời cho mình nữa.Mình rất buồn.
Translate
4
huong luu's profile photoLê Vương's profile photo
Translate
 
dung buon. moi ng chi la wtam den p tkuj.......
Translate
Add a comment...