Titulná profilová fotka
Profilová fotka
Mgr. Martina Sobinkovičová, notár
1 sledovateľ
1 sledovateľ
O mne
Príspevky

Príspevok má prílohu
Od 1. septembra 2017 do 15. decembra 2017 prebieha registračné obdobie na zápis určených právnických osôb do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.

Registráciu prijímateľa podielu zo zaplatenej dane vykonávame v zmysle zákona na našom notárskom úrade.

Do notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb možno registrovať prijímateľov ako sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností a ďalšie právnické osoby vymenované v zákone o dani z príjmov.

Prijímateľom podielu z dane môže byť iba právnická osoba, ktorá je vedená v tomto registri Notárskou komorou Slovenskej republiky. Registrácia sa vykonáva pre každý rok osobitne.

Nie je vhodné registráciu odkladať až na záver registračného obdobia, preto apelujeme na záujemcov o registráciu o včasné podanie žiadosti o registráciu.
Fotka
Pridať komentár...
Počkajte, kým sa načítajú ďalšie príspevky