Profile cover photo
Profile photo
Túi Xách Kim Long
About
Posts

Post has attachment
Túi trống Kim Long vuông
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 46 x 25 x 28 cm
Khối lượng: 1.0 kg
Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC
Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh
Giá: 279,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-vuong-den
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long thêu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 48 x 23 x 29 cm
Khối lượng: 0.8 kg
Chất liệu: Vải dù xốp PVC
Màu sắc: Đen, Nâu
Giá: 269,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-theu-den
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long sport
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 40 x 20 x 24 cm
Khối lượng: 0.5 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đen, Đỏ, Xanh, Xám
Giá: 217,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-sport-den
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long caro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 43 x 23 x 25 cm
Khối lượng: 0.8 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đen, Đỏ, Xám, Xanh
Giá: 269,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-caro-den
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long ball
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 38 x 20 x 22 cm
Khối lượng: 0.5 kg
Chất liệu: Vải dù Cordura/1000
Màu sắc: Xám
Giá: 197,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-ball
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long KL180
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 54 x 28 x 32 cm
Khối lượng: 1.2 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đen, Đen phối Đỏ, Đen phối Xanh
Giá: 327,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-kl180-den-phoi-do
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long KL160
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 48 x 28 x 28 cm
Khối lượng: 1.1 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đen, Đen phối Đỏ, Đen phối Xanh
Giá: 289,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-kl160-den
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long KL095
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 54 x 30 x 33 cm
Khối lượng: 1.2 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đỏ, Xanh
Giá: 337,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-kl095-do
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long KL085
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 58 x 33 x 35 cm
Khối lượng: 1.2 kg
Chất liệu: Vải dù 1680 ép EVA/PVC
Màu sắc: Đen, Đen phối Đỏ, Đen phối Xanh
Giá: 317,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-kl085-den-phoi-do
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Túi trống Kim Long KL075
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kích thước: 49 x 28 x 29 cm
Khối lượng: 1.0 kg
Chất liệu: Vải dù xốp ép EVA
Màu sắc: Đỏ, Xanh
Giá: 317,000₫
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xem chi tiết tại: http://tuixachkimlong.vn/sp/tui-trong-kim-long-kl075-xanh
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded