Profile cover photo
Profile photo
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ. นพรัตน์
151 followers
151 followers
About
ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์'s posts

Post has attachment
แถลงการณ์ร่วมระหว่างสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เรื่องโรคที่เกิดจากความร้อน เนื่องจากสัปดาห์หน้าจะมีวันอีไควนอกซ์ (equinox) วันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน จะมีความร้อนมาก ประเทศในแถบนี้เช่นสิงค์โปร์และมาเลเซียมีความตื่นตัวมาก จึงเห็นควรที่จะจัดทำความรู้ให้กับประชาชนดังแถลงการณ์นี้ครับ
Photo
Photo
2016-03-19
2 Photos - View album

ปีนี้ได้โจทย์ที่ยากมาทำงาน ความจริงเป็นโจทย์ที่ต้องการทำมานานแล้ว เนื่องจากรับงานมาจาก อย ในเรื่องแผนการจัดการความปลอดภัยสารเคมีแห่งชาติ พยายามปลุกปั้นให้แต่ละโรงพยาบาลมีศูนย์พิษหรือศูนย์รักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษสารเคมี ซึ่งเหตุการณ์และเวลาได้สุกงอมถึงเวลาแล้ว โดยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมประทุอยู่ทุกที่ ครั้งนี้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีโครงการ Flagship ในการพัฒนาโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพให้เกิดศูนย์รักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี (หรือศูนย์พิษ) ภายในโรงพยาบาล ซึ่งจากการสัมมนามาทุกปี ปีนี้เริ่มเห็นความจริงมากขึ้น เมื่อเป็น flagship ทางกรมการแพทย์จะต้องสนับสนุนเต็มที่ครับ เป็นงานค่อนข้างยากของกลุ่มศูนย์ฯ เรา แต่ตอนนี้เรามีงานทั้งงานประจำ และงานนโยบาย ที่จะต้อง implement ไปทั่วประเทศอยู่ทำให้ค่อนข้างทำงานในความกดดันพอสมควร

สอน และสอบแพทย์ที่เข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์มาหลายปี รู้สึกล้าเหมือนกันครับ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างตายตัวไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือปรับปรุง คิดว่าในปีหน้าจะมีการปรับปรุงให้เข้าทิศทาง โดยจะให้มีผลลัพธ์สำคัญคือแพทย์ที่ผ่านการอบรมสามารถวางแผนและตรวจสุขภาพคนทำงานได้ สิ่งที่จะเน้นคือเรื่องกฏหมาย การเฝ้าระวังโรค สิ่งคุกคามและผลต่อสุขภาพ การตรวจทางอาชีวอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งตรงกับกฏกระทรวงเรื่องการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและการรายงานผล น่าจะเป็นการปรับหลักสูตรครั้งสำคัญครับ จะรอประชุมและนำเสนอกรรมการปรับปรุงหลักสูตรก่อน อย่างไรก็ตามจะต้องมีเรื่องพื้นฐานอยู่ด้วย เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่แพทย์ประจำบ้านจะต้องผ่านด้วย 

วันที่ 15-16 กันยายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม safety week ครั้งที่ 8 ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ ความปลอดภัยต้องสร้างจากภายใน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลในมุมมอง แพทย์ พยาบาล และ HA สัมมนาเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยแพทย์ และพยาบาลจากศูนย์โรคจากการทำงานทั่วประเทศ ติดต่อมาที่ occenv@gmail.comครับ
Wait while more posts are being loaded