Profile cover photo
Profile photo
Jelena Aca
18 followers
18 followers
About
Jelena Aca's posts

Post is pinned.Post has attachment
MORIS NIKOL - prevodi
U ovom
postu će biti postavljene prevedene tematske celina iz Nikolovih „Psiholoških komentara
na učenje Gurđijeva i Uspenskoh“, koje su objavljivane na ovom blogu, sada objedinjene
u PFD-fajlove. Svi kasniji prevodi će u konačnoj verziji takođe biti
postav...

Post has attachment
PONOVNO ROĐENJE III
Moris Nikol - META PONOVNO ROĐENJE Treći deo Šta to
znači da čovek mora biti ponovo rođen? Kako čovek u ovom životu, okružen neodoljivim
fenomenima, promenljivim događajima u spoljašnjem svetu, može da bude ponovo
rođen i postane novi čovek, drugačija vrsta...

Post has attachment
**
Moris Nikol - META PONOVNO ROĐENJE Drugi deo „Kako
se može čovek roditi kad je star?“ pita Nikodim.   Eda
li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Nikodim ideju o ponovnom rođenju shvata u
bukvalnom, čulnom smislu. Po njegovom mišljenju, ...

Post has attachment
PONOVNO ROĐENJE I
Moris Nikol - META PONOVNO
ROĐENJE Deo
prvi Nikodim,
farisej i član Sinedriona, došao je jedne noći kod Hrista i njihov razgovor kao
i stanje nerazumevanja u kome se nalazio prikazano je u Jevanđelju po Jovanu
(III 2-10): " Ravi! Znamo da si ti učitelj
od B...

Post has attachment
METANOJA III
Moris Nikol - Meta METANOJA - DEO II   Sa stanovišta Novog zaveta, šta je priroda sveta
i smisao našeg života u njemu? Pavle kaže: „ Jer
se tvar pokori propadljivosti, ne od svoje volje, nego za volju onoga koji je
pokori .“ (Rimljanima, VIII.20). Pavle gov...

Post has attachment
PARABOLA O SEJAČU - IV DEO
Sada treba da razmislimo o
neobičnoj ideji da su ljudi različito posejani po zemlji u svetlu Parabole o
sejaču, kako je preneta u Jevanđelju po Mateji. Ponovo ću citirati prvi deo
parabole: „Gle, iziđe sejač da
seje. I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj put...

Post has attachment
PARABOLA O SEJAČU - III DEO
SVAKA reč upotrebljena u Jevanđeljima ili u opisu čuda ima posebno
značenje, koje pripada jeziku što povezuje vidljive stvari sveta sa razumevanjem
uma Višeg Emocionalnog Centra. Parabola je živa samo kada je počiva na tom jeziku,
jer je tada povezana sa vi...

Post has attachment
PARABOLA O SEJAČU - II DEO
PARABOLA je medijum
veze između nižeg i višeg značenja. Međutim, potrebno je bliže sagledati osnovu
parabola i razlog njihovog postojanja. U drevnom učenju Čovek se posmatra kao
veza između višeg i nižeg sveta, između ’neba’ i ’zemlje’. Čovek fizički živi
n...

Post has attachment
PARABOLA O SEJAČU - I DEO
U Očenašu
je rečeno: „Neka bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.“ το θελημα
σου, ως ev ονρανφ, και επί γης. Zemlja psihološki označava onaj deo čoveka koji je u njemu
oblikovan preko čula. To je ’Zemlja’ u njemu psihološki. Čovekom upravlja ono
...

Post has attachment
TRANSFORMACIJA SMISLA
  „ Pusti neka
mrtvi ukopavaju svoje mrtve “ (Matej, VIII.22). „Sigurno“, kaže Sveti
Avgustin, „ti mrtvi koji ukopavaju svoje mrtve, nisu telesno mrtvi, jer kada bi
bili, ne bi mogli da ukopavaju mrtva tela. Ipak, on ih naziva mrtvima: gde, ako
ne unutar se...
Wait while more posts are being loaded