Shared publicly  - 
 
http://www.radioislame.com/new/artikulli.php?id=5706

Pse është bota?! A mos ndoshta është ajo për ta shkatërruar dhe për ta bërë atë një vend të luftës, konfliktesh dhe fushëbetejave apo arenave të gjakderdhjeve të shumta që historia i regjistroi si artifakte dhe dëshmi të ndodhive të cilat përsëriten në rrethin vicioz të shpatës dytehëshe të së kaluarës. Luftrat, konfliktet, qofshin ato fisnore, etnike, rracore ndodhin edhe sot e kësaj dite që, sytë tanë janë mësuar t’i shohin çdoditë.
Translate
1
Add a comment...