Profile cover photo
Profile photo
Bevrijdend Ademwerk
22 followers -
Bevrijdend Ademwerk, ademtherapie, rebirthing, holotropic ademwerk, reichiaans ademwerk, emotioneel ademwerk, primal ademwerk, energetisch ademwerk, clarify ademwerk, relatie ademwerk
Bevrijdend Ademwerk, ademtherapie, rebirthing, holotropic ademwerk, reichiaans ademwerk, emotioneel ademwerk, primal ademwerk, energetisch ademwerk, clarify ademwerk, relatie ademwerk

22 followers
About
Posts

Post has attachment
WORKSHOP BEVRIJDEND ADEMWERK
Spanningen, angsten en allerlei pijnlijke gebeurtenissen uit de begin-periode van ons leven hebben de natuurlijke ademhaling verstoort. Door oppervlakkig te ademen onderdrukten we deze gevoelens. Zo beschermden we ons tegen de pijn. Deze onderdrukte gevoelens blijven echter in ons organisme bestaan, met als gevolg dat ze nog steeds ons huidige doen en laten beinvloeden. Niet geuite gevoelens zetten zich vast en veroorzaken spierspanningen in ons lichaam. Deze spanningen kunnen tot uiting komen in fysieke of emotionele klachten.
Met Bevrijdend Ademwerk kunnen deze gevoelens weer onder bereik komen. Door los te laten wat je tot nu toe vastgehouden hebt, kun je steeds meer onnodige ballast kwijtraken. Het resultaat is dan opluchting, ontspanning en een ongekend gevoel van levenskracht en vrijheid. Je voelt je als het ware herboren.

Wanneer : 6 maandagavonden Start 1oktober 2018, verder 15 en 29 oktober,12 en 26 november en 3 december van 19.00-21.30 uur
Waar: St.Bonifaciusstraat 22 2264 AM Leidschendam
Kosten: € 180,-
Leiding: Willem J Overvliet
Aanmelden: willemovervliet@gmail.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Tengeleide
Wij
hebben allemaal de behoefte om meer van onze mogelijkheden te
verwezenlijken en ons vrij te voelen. Maar in ons doen en laten zijn
we niet altijd vrij. Soms lijken we geen keus te hebben in wat we
willen. Vaak willen we niet wat we doen en doen we niet ...
Add a comment...

Post has attachment
OPLEIDING REICHIAANS ADEMWERK

Binnenkort start ik met een nieuwe opleiding:Reichiaans Ademwerk. Kijk voor informatie;https://opleidingreichiaansademwerk.blogspot.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
HOE IS HET GEKOMEN?

Iedere emotie, iedere schok en iedere frustratie in ons leven heeft zowel een direct fysologisch als psychologisch gevolg. Dit is met name zeer traumatisch in de eerste levensjaren, het kan in ernstige mate de fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van het groeiende kind beinvloeden. Zeker als conflicten blijven doorgaan en emoties bij herhaling onuitgedrukt blijven, worden de gevolgen chronisch. Stress wordt laag voor laag opgebouwd, tot zich lichamelijke en neurotische symptomen ontwikkelen. Het groeiende kind zal daarbij geleidelijk aan zijn primaire persoonlijkheid bedekken met een secundaire persoonlijkheid. Het ontwikkelt dit om een onsympathieke omgeving beter aan te kunnen. Deze secundaire persoonlijkheid komt overeen met een neurotische karakterstructuur. Hiermee kan het kind zich beschermen tegen aanvallen van buitenaf, maar ook tegen zijn eigen ongewenste emoties. Deze emoties zijn ongewenst, omdat de omgeving ze niet zal accepteren. Tenslotte wordt dit onderdrukkingsproces een deel van iemands defensieve lichaamsstructuur en zal dit ten koste gaan van zijn latere gevoelsleven. Bevrijdend ademwerk is een proces van fundamentele biologische heling. Wanneer de defensieve belemmeringen in het lichaam letterlijk zijn opgeruimd, bevrijd de levensenergie van het organisme zichzelf van zijn beperkingen en wordt de primaire persoonlijkheid weer blootgelegd.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ADEMEN ONTHULT HET VERLEDEN

Ademen heeft te maken met de oxygenering van het bloed, die vitaliteit, energie en gevoel naar het lichaam brengt. Is er een defensieve verkramping in het lichaam, dan zal deze direct door het ademen worden aangetoond. Vaak wordt die verkramping veroorzaakt door chronische spierspanningen ten gevolge van vermijding van emotionele pijn in vroegere tijden. Die  verkramping voelt als een vernauwing, alsof je samengeknepen wordt. Door in het huidige leven nog steeds weg te willen van die pijn herleeft het verleden steeds weer opnieuw en blijft het als een lastige vlieg aan je vastkleven. Het zorgt er voor dat de verkramping in stand blijft. De weg er doorheen is het begrijpen van waar je mee bezig bent en de bereidheid de ervaring volledig te doorleven. Hierdoor kan vroegere emotionele pijn gezien worden in het perspectief van het hier-en -nu. Omdat je als volwassene niet meer afhankelijk bent van je omgeving kan de vroegere pijn als draaglijk worden gezien en hoef je je er niet meer tegen te verweren. Zo kun je de verkramping en de angst laten varen. Hierdoor word je leven schoner, frisser en vrijer. Het geeft rust en ruimte, waardoor er iets nieuws kan ontstaan.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
INNERLIJKE STRIJD

Jezelf zijn, wie wil dat nu niet? Toch probeer je voortdurend iemand anders te zijn. Maar je strooit jezelf daarmee zand in de ogen, want het houdt je alleen maar af van je eigen originaliteit. Trachten iemand anders te zijn zorgt er voor dat je hele leven één grote strijd wordt. Je bent dan voortdurend in conflict met jezelf. Je wordt je eigen vijand, je voert een binnenlandse oorlog tegen jezelf. En in die oorlog bent je kansloos, want je vertegenwoordigt zowel de aanvaller als de verdediger. Met het strijden tegen jezelf zul je nooit de persoon worden die je probeert te zijn. Door te vechten tegen jezelf is je hele leven een leven geworden van spanning, angst en pijn. Vandaar dat je je uitgeput en moe voelt en weinig energie hebt. Zolang er geen wapenstilstand komt in deze binnenlandse oorlog blijft die innerlijke strijd bestaan. Enkel als je echt jezelf durft te zijn , met alles er op en er aan,  ontstaat er innerlijke  vrede. Op dat moment krijg je leven weer kleur en kun je tot volle bloei komen. Bevrijdend Ademwerk is een krachtige methode die je daar op een diepgaande wijze mee kunt helpen.
Photo
Add a comment...

DE BEGINNERSGEEST

Wanneer je met bevrijdend ademwerk begint kun je daar het beste instappen met wat men noemt 'de geestesgesteldheid van een beginner'. In het zenboeddhisme noemt men dit shosin: 'beginnersgeest', wat op hetzelfde neer komt. Een oude zenmeester zegt daar het volgende over: In de beginnersgeest zijn veel mogelijkheden, in de expertgeest maar weinig. De expertgeest is niet meer neutraal, hij is bevooroordeeld. Hij handelt vanuit bepaalde overtuigingen en denkbeelden. De expertgeest zit verstrikt in nauwkeurig vastgestelde manieren van actie en reactie. Je kunt het zien als een bewustzijnsvernauwing. Voor de beginnersgeest daarentegen zijn de mogelijkheden oneindig. Omdat de beginnersgeest nog niet verpest is door concepten neemt hij alles waar alsof het de eerste keer is. Dat geeft een ongekend gevoel van ruimte en openheid. Het is alsof je je overgeeft aan een grote gemakkelijke stoel. Je komt terecht in een ruimte met enorme mogelijkheden, waarin alles nog open ligt. De ontvankelijke beginnersgeest heeft het vermogen om alles te laten gebeuren wat van zelf gebeurt. Je kunt je openstellen voor elk onderdeel van een ervaring, dat geeft een gevoel van aanwezigheid. Je komt in contact met iets oneindig groots, iets zonder vormen, grenzen, kenmerken of afscheidingen. Dus hoezeer je ook denkt iets te weten, wees geen expert, maar blijf een beginner.
Add a comment...

INNERLIJKE STABILITEIT

Een van de belangrijkste dingen in je leven, is het vinden van een zekere innerlijke stabiliteit. Kun je dat niet vinden dan blijf je een speelbal van je omgeving. Want er komen altijd wel bepaalde personen of situaties op je pad waarvan je behoorlijk uit balans kunt raken. Soms kun je een glimp opvangen van een bepaalde stabiliteit, bijvoorbeeld als je rustig bent en je je op je gemak voelt. Helaas is dit vaak van korte duur, want vroeg of laat verlies je deze gemoedsrust weer, omdat alles is nu eenmaal aan verandering onderhevig is. Je kunt natuurlijk proberen je daar tegen te verzetten maar dat zal niet echt helpen. Sterker nog je instabiliteit wordt juist veroorzaakt door je voortdurende verzet tegen alles wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk waanzinnig om je voortdurend te verzetten tegen alles wat op je pad komt en te denken dat het anders zou moeten zijn. In plaats daarvan kun je beter geen energie meer steken in het weerstand bieden of ontkennen van iedere opkomende gebeurtenis. Je sluit je er niet meer voor af, maar staat jezelf toe om de ervaring met aandacht en openheid tegemoet te treden. Dit lijkt een eenvoudig concept, maar dat is het niet omdat het totaal niet in overeenstemming is met alles wat je geleerd hebt. Zonder deze openheid van geest is ontspanning echter onmogelijk. Maar als je niet meer strijd tegen de werkelijkheid, val je als vanzelf in een diepe ontspanning. Het is een ontspannen in wie je eigenlijk bent. Op dat moment heb je innerlijke stabiliteit gevonden.
Add a comment...

EMOTIONELE PIJN BEVRIJDEN

Telkens als je geconfronteerd wordt met een pijnlijke emotie ben je gewend deze te vermijden, door de andere kant op te kijken. Het is de manier die je in de loop van je leven hebt aangeleerd om met emotionele pijn om te gaan. Een andere manier ken je niet. Maar het zorgt er echter voor dat deze pijn steeds weer opnieuw tot leven komt. Het zal telkens weer de kop op steken, totdat je jezelf toestaat de moed te verzamelen om echt te ervaren wat je voelt en er niet meer van weg te lopen. Misschien voel je grote weerstand om dit te doen. Maar het is de enige manier om je van emotionele pijn te bevrijden. Dus de eerst volgende keer dat je een sterke emotionele pijn begint te voelen, laat het te voorschijn komen. Probeer de pijn niet te verklaren of er afstand van te nemen. Ervaar hoe het voelt wanneer je de emotie niet probeert weg te duwen, of in de redelijke sfeer te trekken. Maar voel slechts de intensiteit van de ruwe vorm van de emotie. Sta jezelf toe helemaal in de emotie op te gaan en je er in te ontspannen. Wanneer je je niet meer verzet en jezelf de mogelijkheid biedt om alles te voelen wat je op dat moment bezighoud, heb je de sleutel gevonden om je te bevrijden van emotionele pijn.
Add a comment...

VERDRINGING

Als kind heb je simpelweg de capaciteit nog niet om intense emotionele gebeurtenissen te verwerken, daarom probeer je ze niet te voelen. Dit uit angst om door de overweldigende intensiteit van de ervaring ten onder te gaan. Op zo'n moment is verdringing de enige en noodzakelijke mogelijkheid. Maar het verdringen van een gevoel maakt nog niet dat het weg is. Want alles wat je verdringt blijft voortbestaan. Alles wat je ontkent waar je nee tegen zegt, wat je probeert te vermijden, wat je afwijst, blijft aan je plakken. Sterker nog, het zal gaan groeien en steeds meer een deel van je worden, totdat uiteindelijk je hele organisme er mee besmet is. Maar je betaald daarvoor een hoge prijs. Omdat je het merendeel van jezelf hebt afgewezen, ben je niet meer jezelf. Want zijn wie je bent is pas mogelijk als alle facetten van jezelf er mogen zijn. Dus verdringing betekent ophouden jezelf te zijn. Door verdringing ben je vervreemd van jezelf geworden. Je bent een vreemdeling  geworden, in  een vreemd land. Je weet niet meer wie je bent. Dit komt omdat het grootste gedeelte van jezelf verloren is gegaan. Verdringing houdt in, iemand zijn die je nooit wilde worden. Verdringing is dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen. Verdringing is een leven leiden die niet de jouwe is. Verdringing is het opgeven van diegene wie je bent. Verdringing is jezelf doden.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded