Profile

Cover photo
จุลสาร ธ.ก.ส. สปส.
Worked at ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
24 followers|30,964 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
       ธ.ก.ส. รณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  สร้างความรู้สึกให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและร่วมรักษาอาชีพชาวนาให้คงอยู่ต่อไป  ชี้เงินกองทุนช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนชาวบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจโ...
1
Add a comment...
 
จากคอลัมน์นิสต์คนคุ้นเคย อ่านกันได้แล้วค่ะ 
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
24 people
พีพี ซุปเปอรมาร์เก็ต 193/14's profile photo
Rewat Phromsaksri's profile photo
Bestwin 99's profile photo
Warut Songjerm's profile photo
Chompol Viwatfaifa's profile photo
kanyaphat wannoree's profile photo
รัตนภรณ์ มุกดาประเสริฐ's profile photo
เสาวรัตน์ เขาแก้ว's profile photo
หลวงไท คับ's profile photo
 
เพื่อนๆ ธ.ก.ส. รู้จัก SWIFT กันรึยังค่ะ ^_^ 
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have him in circles
24 people
พีพี ซุปเปอรมาร์เก็ต 193/14's profile photo
Rewat Phromsaksri's profile photo
Bestwin 99's profile photo
Warut Songjerm's profile photo
Chompol Viwatfaifa's profile photo
kanyaphat wannoree's profile photo
รัตนภรณ์ มุกดาประเสริฐ's profile photo
เสาวรัตน์ เขาแก้ว's profile photo
หลวงไท คับ's profile photo
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    ประชาสัมพันธ์