Gửi đến mems Lịch Khai Giảng Khóa 233- Đợt 2 của Trung Tâm.
Translate
2
Mark Lee's profile photocao xuan hong linh's profile photo
 
AD ơi có dạy học viên bên ngoài ko ạ
Translate
 
NGHỊCH LÝ GIÁO DỤC...
(đọc đề biết no bình loạn...no like nhé các age!)
-Con: Bố ơi! bố chưa đóng tiền học phí cho con hả?
-Bố: Sao con biết...
-Con: Sáng nay con bị bêu tện dưới cờ là chưa đóng học phí..
-Bố: ....để từ từ rồi bố đóng
-Con: Thế bố đi dạy từ tháng 1 năm 2016, đến giờ mà Trung tâm Tin Học...chưa trả lương cho bố luôn hả..???
-Bố: Đúng thế..khi nào họ chuyển lương cho bố ..bố sẽ đóng học phí cho con ...vá bố xóa stt này...
-Con:...chắc con bị đuổi học quá...
-Bố: đó mới là "Nghịch lý giáo dục" ở VN đó con..học phí của học sinh, sinh viên thì họ cứ thu, nếu chưa kịp đóng thì bị đuổi học, đọc tên dưới cờ...còn lương giáo viên thì họ cứ ngâm...
-Con: thế hả bố..con cũng có nghe nhiều SV bị cấm thi vì chưa đóng học phí...có lẽ nội quy..quy tắc của lãnh đạo giáo dục mình là thế...!!!!
Translate
Add a comment...