Profile cover photo
Profile photo
Yasna yaqub
138 followers -
نویسنده
نویسنده

138 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
فرهنگِ شفاهی نشانِ بدویت (با نگاهی به مناسبات فرهنگی افغانستان)
نوشتار و کتابت مرز
بین تاریخ و ماقبل تاریخ است. حضور تاریخی انسان بیشتر از پنج هزار سال را دربر
نمی‌گیرد. حضور ماقبل تاریخی انسان بیشتر از یک میلیون سال می‌تواند باشد. سوال
این است‌که چرا حضور تاریخی انسان این‌همه مطرح است، اما حضور ماقبل تاریخی بشر با
آن‌ه...
Add a comment...

Post has attachment
**
انسان درکل، شیفته‌گی و افسون‌زده‌گی خود را دارد. هر موقع
به سوی خود اشاره می‌کنم، در حقیقت به شخصیت ذهنی خود ارجاع می‌دهیم که این شخصیت
امری غیر از تصوری متعالی خود ما نیست. این شخصیت متعالی که با ضمیرهای «من و خود»
بیان می‌شود؛ در واقع این ضمیرها محور شیفت...
گیلگمیش
گیلگمیش
yasnayaqub.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
جایگاه‌ی ایران فرهنگی در شعر گلرخسار صفی اِوا
گلرخسار صفی اِوا،
شاعربانوِ نامدارِ تاجیک است. سال 1327 خورشیدی چشم به جهان گشوده‌است. از دوازده‌ساله‌گی
به سرایش شعر آغاز کرد. پانزده‌ساله بود که نخستین شعرش چاپ شد. شعرهای گلرخسار از
نظر موضوع و محتوا شامل موضوع‌های متفاوت می‌شود. در قالب‌های متفاوت شعر ف...
Add a comment...

Post has attachment
بررسی شگردهای زبانی و بیانی نفثه‌المصدور به‌اساس مولفه‌های پسامدرنیسم
چکیده نثر مصنوع و متکلف
فارسی، از نظر ظرافت‌های زبانی، صنایع ادبی، بینامتنیت و توجه به‌لفظ و صورت خیلی
خاص استند. هدف نویسندگان نثر مصنوع و متکلف بیشتر ساختن نثر بوده نه بیان معنای
خاص. بنابراین به‌شگردها و مهارت‌هایی توجه می‌کرده‌اند که چگونه‌گفتن برای آنه...
Add a comment...

Post has attachment
نقش سازنده‌ی نصاب در تثبیت علم
اگر بخواهیم وضعیت علم و دانش و نگاهی علمی در نهادهای گویا
علمی (دانشگاه‌ها) بهتر شود؛ باید از اساس، نصاب را در وزارت معارف تغییر داد.
شاید در جهان و منطقه، بدترین نصاب را داشته‌باشیم که جنبه‌ی آموزشی و کاربردی نداشته‌باشد.
در نصاب، جنبه‌ی آموزشی و کاربردی ا...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
فوبیا و هراس اشرف غنی از انتقاد
جلسه‌هایی را که اشرف غنی در ارگ زیر نام دیدار و ملاقات با گروه‌های
مردمی برگزار می‌کند؛ معمولا فضای رعب‌آور و ترسناک دارد. یعنی هر چند متر، یک یا
دو بادیگارد گردن کلفت و قوی ایستاد استند. حضور این‌گونه بادیگاردها، اشتراک‌کننده‌ها
را در وضعیتی قرار می‌دهد که...
Add a comment...

Post has attachment
تحلیل و بررسی نفس در آرای نجم‌الدین رازی و ابن سینا
چکیده نفس از
موضوع و مساله‌های قابلِ بحث در فلسفه، عرفان، ادیان و علم است. بنابراین در
فلسفه، عرفان و کلام اسلامی نیز از موضوع و مساله‌های مهم و قابلِ توجه بوده که از
آغازِ شکل‌گیری فلسفه، عرفان و کلامِ اسلامی، فیلسوفان، عارفان و متکلمان به بحثِ
نفس پرداخته...
Add a comment...

Post has attachment
خوانشی از مجموعه‌شعری «تک‌تک پایی‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش
روزگار کنونی، روزگار
تنوع و کثرت بوطیقا‌ها است. یعنی روزگارِ یا این یا آن نیست، بلکه روزگارِ هم‌این و
هم‌آن است. حتا این قضاوت که «این بوطیقای شعری چندان مهم و جدی نیست و آن بوطیقای
شعری مهم و جدی است» درست نیست. روزگاری‌که تازه،
بوطیقای شعر نو (نیمایی) شکل...
Add a comment...

Post has attachment
از عشق که می‌گوییم... (خوانش از مجموعه‌شعری سوره‌ی گیسو- اثر مهتاب ساحل)
حافظ گفته‌بود «از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر/ یادگاری‌که در
این گنبد دوار بماند» آیا انسان معاصر هنوز فرصت و فراغت برای عشق دارد که صدای
عشق را تنها یادگاری بداند که در این گنبد دوار می‌ماند؟ یا این‌که عشق نیز مانند
فیشن، خرید چیزها که ارزش یک‌بار مصرف دارند ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded