Shared publicly  - 
 
Най-лесно може да се свалят жени в Централна и Източна Африка, а най-трудно и почти невъзможно е това да стане в ислямския свят. Това показва качена в Мрежата карта, съставена въз основа на традициите, културата, обществените нрави и практиката в различни страни и региони. Свръхлесно и свръхбързо жената се озовава в леглото на мъжа в …
1
Add a comment...